Bærekraft, miljø og militarisme var temaet for et miniseminar som IKFF arrangerte i Fredshuset 19. september. Fride Eeg-Henriksen fra IKFF snakket først og fremst om helse- og miljøskadelige virkninger av atomavfall. Innledningen bygger på et bokessay hun hadde i Klassekampen 16. desember 2016 «USAs glemte atomsynder». Hun viste også en liten film, en episode av John Olivers Last Week Tonight om Nuclear Waste fra 20. august.

Gaute Eiterfjord fra Natur og ungdom snakket om miljøkonsekvenser av militærvirksomhet, konflikter som forsterkes av miljøproblemer og den økende voldsbruken som mange miljø- og urfolksaktivister møter over hele verden.

Det var noen få deltakere på seminaret, som diskuterte de mange ulike problemstillingene som kom opp. Ideer til innhold og samarbeid rundt seminar i anledning Tsjernobyldagen 26. april 2018 kom også fram.  For å legge grunnen for mer aktivitet, samarbeid mellom organisasjonene og kunnskapsoppbygging innen feltet, publiseres innledningene med PowerPoint-presentasjoner her.

Lenker

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *