Erling Borgen har bedt Forsvaret om å få tall om NATO-øvelsens miljø-utslipp. Borgen skriver:

NATO i Norge og i USA har nektet å svare på mine spørsmål om hvilke 367 VIP-er som invitert til krigsøvelsen på Byneset utenfor Trondheim.

I et brev til det norske forsvarsdepartementet i dag (30. oktober), har jeg bedt om å få vite hvor store miljøutslipp NATO-øvelsen vil medføre.

Dette blir vanskeligere for NATO-Norge å vri seg unna. Fordi slik informasjon skal gis i henhold til norsk lov.

Lov av 9. mai 2003 nr. 31 er lov om «rett til miljøinformasjon». Denne miljøinformasjonsloven gir alle borgere rett til opplysninger både fra offentlige myndigheter og private virksomheter om forhold som har betydning for miljøet.

I henhold til denne loven, ber jeg med dette Forsvarsdepartementet opplyse hvor store miljøutslipp Trident Juncture 2018 vil medføre.

Siden øvelsen er planlagt gjennom flere år, ser jeg det som selvsagt at departementet har laget beregninger om øvelsens CO2-utslipp og om andre miljøkonsekvenser.

For noen år siden ba jeg departementet om å få vite hvor store CO2 utslipp de norske bombetoktene mot Libya samlet betydde. Departementet opplyste meg den gang at utslippene som følge av flyenes forbruk av drivstoff var på 34.000 tonn CO2. Seks norske fly slapp 588 bomber over Libya.

I NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 , som avholdes fra 25. oktober til 23. november, deltar 50.000 soldater, 130 fly, 70 fartøy og 10.000 kjøretøy.

Jeg minner om at Miljøinformasjonsloven sier at jeg normalt skal ha svar senest innen 15 dager. Hvis det jeg ber om «er uforholdsmessig byrdefullt» kan svarfristen forlenges til to måneder. Det offentlige må da begrunne hvorfor man trenger lenger tid.

 

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *