Styremedelm i IKFF, Susanne Urban, holder appell under demonstrasjonen.

Styremedlem i IKFF, Susanne Urban holdt appell under demontrasjonen mot Trident Juncture i Oslo 27. oktober. Her følger hennes appell:

VIL VI HA FRED? JA! DA TRENGER VI FREDSØVELSER – IKKE NATOS KRIGSØVELSE TRIDENT JUNCTURE!

Mitt navn er Susanne Urban, og jeg er medlem i Internasjonal Kvinneliga for fred og frihet IKFF. Sammen med 30 andre organisasjoner sier vi: «Nei til opprustning i Norden».

Vi arbeider for bærekraftige alternativer til krig og militarisme. Min appell har tre poeng: 1. Menneskelighet. 2. Militarisme vs miljø. 3. Et Fredsdepartement!

1. Menneskelighet

Det finnes bare én eneste grense i verden – og det er grensen for vår menneskelighet, sier Nadia Murad, som ble tildelt Nobels fredspris i år. Ja: – Dagens militær, dagens våpen, dagens kriger er langt over enhver grense for menneskelighet. Derfor denne protesten mot Natos krigsøvelse.

2. Militarisme vs miljø

Det er ikke Russland som er fienden. Fienden heter klimaendring og forurensning, og her er vår eneste sjanse å samarbeide på tvers av landegrenser.

Militarismen ødelegger miljøet. Militarismen tilfører økosystemet skrap, tungmetaller, kjemiske gifter og radioaktive utslipp som forurenser luft, jord og vann. Miljøødeleggelsene skjer i krig, men også fredstid, på militærbaser, industri- og test-områder  – og ikke minst under militærøvelser verden over.

Hvor stort blir klima-og miljø-utslippet til denne «Trident Junk?» [45.000 soldater, 120 fly, 70 fregatter, titusenvis av tunge kjøretøy? I tillegg kommer verdens største hangarship, USS Truman, med 60 jagerfly og ytterligere 6000 soldater om bord, som «øve-bomber» i Troms, samtidig med Trident? Forsvaret henviser oss til Natos hovedkvarter i Napoli for å få informasjon om utslipp! Det er for dårlig.

Sommeren 2018 var den varmeste og tørreste noensinne målt i Norge. Midt i september møttes derfor alle Skandinavias landbruksministre til kriseråd i Stockholm fordi avlingene bare ligger på mellom 20 til 50% av normalen. Allikevel leser vi at ødeleggelser av dyrket mark «må påregnes» under Trident Junk. Militærets fotavtrykk er DÉN elefanten i stuen vår. Måten militæret tar seg til rette er i seg selv en trussel mot vårt felles livsgrunnlag.

Krig eller klode! På tide å velge.

Militæret en storforurenser, men er i stor grad unntatt fra innsyn og miljøreguleringer. Det er skandaløst at utslipp i internasjonalt farvann og internasjonalt luftrom IKKE blir tatt med i verdens klimaregnskap. Altså: våre utslipp utenfor landegrenser, og utenlandske utslipp i Norge blir IKKE talt med noen steds. Svupp! Forduftet liksom! Dette må endres og militæret må ansvarlig-gjøres.

Vi må forankre fredsarbeid der det hører hjemme – sentralt, der politiske beslutninger blir tatt. Vi trenger å gi fred en stemme i de ukentlige ministermøtene, i statsråd ved kongens bord. Vi trenger en fredsminister.

3. Det er på tide med et Fredsdepartement!

I 1972 var Norge det første landet i verden til å etablere et miljøverndepartement. Siden har over 60 land etablert lignende miljødepartement. Nå er det på tide å få et fredsdepartement, som i Costa Rica, i Nepal, og helt nyetablert i Etiopia. For å få dette til må de som elsker fred lære å organisere seg like effektivt som de som elsker krig – Martin Luther King sine ord er gyldige også i dag: altfor mange i maktposisjon har et forhold til krig og vold som kan sammenlignes med en narkoman sitt forhold til dop. Men alternativer finnes, fredskultur kan bygges, en fredsøkonomi er langt mer bærekraftig enn en krigsøkonomi. Fredsjournalistikk kan styrkes, forsoning kan bøte på ydmykelse. Vi har krigsskoler – men trenger å bygge ut undervisning i fredsmekling, ikkevoldelig konfliktløsning og dialogarbeid. Krig kan forebygges – gjennom fredsøvelser – ikke krigsøvelser!

FOR Å OPPSUMMERE: VÅPENINDUSTRI OG –SELGERE, DE EIER IKKE SKAM. DET ER PÅ TIDE Å SI STOPP! – OG FÅ ET FREDSDEPARTEMENT.  

Fra demonstrasjonen i Bergen som fant sted samme dag. Styremedlem i IKFF går foran i toget.

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *