Det er viktig å inkludere militær virksomhet inn i klimaløsningene. I dag er militær forurensning ikke med i klimaregnskapet eller Parisavtalen. Vi ønsker at miljøbevisste enkeltpersoner og miljøorganisasjonene ser hvor mye ressurser vi kan spare i en fredeligere verden. Nedrusting og militær forurensning må komme på den politiske agendaen skal klimadebatten være reell.

Dette var problemstillinger som ble drøftet i «Vinterhagen» på Sentralen, et nytt sted som hadde god service, gode lyd og bildeforhold. Omkring 40 deltok på møtet som ble arrangert av WILPF Norge, Norges Fredslag, Besteforeldrenes Klimaaksjon og Bestemødre for Fred.

Elisabeth Kristiansen, WILPF/Norge viste noen av de utfordringene vi står ovenfor når vi ønsker å påpeke militær forurensning. Både Forsvarsdepartementet og «Innovasjon Norge» har tydelige forskrifter om ikke å forurense og at forurenser skal betale. At det ikke gjelder for de våpnene vi eksporterer er en sak vi burde få frem i årets valgkamp, var blant annet Elisabeths budskap.

Marte Aasen, Norges Fredslag gjorde en glimrende innsats med å formidle Fredrik Heldals (NFL) PowerPoint  om miljø og konflikt. Hun viste at miljø er både et offer og en konfliktdriver i krig. Hun presiserte at miljø må få et bedre vern i folkeretten. Se www.fredslaget.no for mer facts/info.

Ingeborg Breines, IPB og WILPF/Norge henviste til IPBs ”Green booklet” og snakket om de økonomiske og miljømessige kostnadene ved militæret og hevdet at nedrustning og reduksjon i militær ressursbruk er en forutsetning for å få bukt med klima- og miljøkrisa. Hun hevdet at ett års militærbudsjett tilsvarer 615 regulære FN budsjett og at 10% vil være nok til å realisere Bærekrafts målene 2015-2030. Hun oppfordret til å bruke UNESCOs og FNs Handlingsplan for Fredskultur aktivt.

Haavard Gaute Fosse, major i Forsvaret og leder for miljøetaten viste hvordan Forsvaret tar miljøansvar for materiell, gjenbruk og forbruk. Oppryddingen ved Håkonsvern viste at havnen på Haakonsvern var svært forurenset. Forsvaret har gjennomført en stor opprydding med blant annet opptak av forurenset masse. Haakonsvern har nå gode rutiner for håndtering av forurensning, for eksempel når man observerer «blueshine» på vannet legges det ut lenser og forurensningen blir tatt opp. Det nyttes også landstrøm slik at forurensning fra båtene er mye mindre når de ligger til kai. Forsvaret har i dag stålkontroll ned til hver minste patron for eget forbruk og gjenbruk.

Birgitte Grimstad, Besteforeldrenes Klima aksjon avsluttet kvelden med to nydelige sanger og et dikt i valgåret: «Stem på havet».

 

Av Elisabeth Kristiansen og Trine Eklund

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *