Velkommen til feministisk verksted: ”Abortloven i spill?”
Tid og sted: 7/2 2019, kl. 19 (Majorstuveien 39).

Innledere:
Karin Bruzelius (leder i NKF): «Bakgrunnen for dagens abortlov og bestemmelsene i den»
Mina Adampour (lege og samfunnsdebattant).

Til diskusjon:
– abortlovens historie
– det politiske spillet og kvinneorganisasjonenes kamp
– endringer i lovverket og konsekvenser av dette
– hva vil evt. endringer føre til?
– kvinneorganisasjonenes videre kamp

Hva er feministisk verksted?
Norsk og Oslo Kvinnesaksforening arrangerer denne våren en møterekke vi har kalt feministisk verksted. Intensjonen med verkstedene er å:
– skape et forum for åpen refleksjon og drøfting av utfordrende kvinnepolitiske spørsmål
– belyse aktuelle kvinnepolitiske temaer
– bidra til feministisk politikkutvikling

Vi vil invitere innledere som deler sin kunnskap og inspirerer til videre diskusjon. Denne våren har vi valgt å fokusere på temaene abort, bioteknologi og surrogati; etter hvert vil vi også ta opp andre aktuelle temaer.

Grunnet plasshensyn ber vi om påmelding innen 5. februar:  oslo@kvinnesak.no

Neste verksted
– Feministisk verksted 14/3, kl 19 (Majorstuveien 39): kvinnepolitisk perspektiv på bioteknologiutfordringene

– Feministisk verksted 11/4,  kl 19 (Majorstuveien 39): Surrogati

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *