Hva gjør vi?

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) har alltid sett fredsarbeid og kvinners rettigheter som to sider av samme sak. Vi ønsker å være pådrivere på mange arenaer, og vi vet hvor viktig det er at folk ser det nytter.

Nesten alle spørsmål WILPF har engasjert seg i gjennom snart 100 år er fremdeles aktuelle og står på organisasjonens dagsorden, selv om konkrete situasjoner endrer seg i forhold til den internasjonale utviklingen. WILPF protesterte mot bruken av atomvåpen i Hiroshima og Nagasaki i 1945, og krevde i 1946 en atomvåpenfri verden med kontroll av all kjernefysisk virksomhet.

To av stifterne har fått Nobels fredspris (1931 og 1946).

WILPF har hele tiden arbeidet for nedrustning og lavspenningspolitikk, med særlig vekt på styrking av FN som verdens viktigste organ for fred, sikkerhet og rettferdighet.

IKFF i Norge har de siste årene særlig engasjert seg i kampen for et forbud mot uranvåpen, mot atomkraft, påpeking av miljøkonsekvenser av militær virksomhet, mot kvinner i det militære, mot kjøp av nye kampfly, og for gjennomføringen av FN-resolusjonen om «Kvinner, fred og sikkerhet», nr. 1325.  IKFF har utgitt bøker om vannpolitikk, uranvåpen og atomkraft.

 

Nedrustning Atomspørsmål Uranvåpen Miljø,-utvikling-og-militarisme
Klima, vann-og-matsikkerhet Kvinner,-fred-og-sikkerhet Nordområdene Fredskultur-og-konfliktløsning

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *