Trine Eklund, født 7. februar 1935 sovnet fredelig inn med sine nærmeste rundt seg på Solvang Helsehus 9. juli 2019. Fredsbevegelsen har mistet en ildsjel, en inspirasjonkilde og en pilar. Et helt liv kjempet hun for fred og rettferdighet, mot krig og uforstand. Trine var aktivt og engasjert med i flere fredsorganisasjoner. Ikke minst har Bestemødre for Fred, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet, Nei til Atomvåpen, Norges Fredslag og Norges Fredsråd hatt glede og nytte av hennes arbeidskapasitet og vilje og evne til å dele.

Hvem har ikke møtt Trine om onsdagene foran Stortinget hvor hun sammen med andre engasjerte voksne kvinner og bestemødre har delt ut ukas løpeseddel om aktuelle freds- og sikkerhetspolitiske spørsmål? Hvem har ikke hørt henne holde innlegg på møter i UD, i ForUM for Miljø og Utvikling, i FN-sambandet, på PRIO, i Litteraturhuset i Nordisk folkeriksdag og hvor det måtte være drøftinger av betydning for hva slags samfunn vi vil ha?

Trine tok en rekke initiativ og mange har fått utvidet sin forståelse av å ha lest hennes oppsummeringer, tanker og anbefalinger fra en rekke møter i fredbevegelsens regi: Om å bygge fredskultur – ikke krigskultur, om norsk ratifisering av FNs forbud mot atomvåpen, om nedrustning og mot utenlandske baser og krigsspill på norsk jord, om militær miljø og klimaforringelse, om etablering av et eget fredsdepartement, om viktigheten av at kvinners stemme blir hørt og så mye mer.

Hennes egen stemme begynte å svikte mens vi holdt på å planlegge dialog- og vennskapstur til Russland i fjor vår under mottoet ”Naboer som venner, ikke fiender”. Men hennes pågangsmot og livsglede var stor, og på tur skulle hun og kom hun, til stor glede for alle som var med. Og Trine var engasjert helt til det siste. En liten tåre i øyenkroken, kanskje, på Kvinneligaens siste årsmøte. Det var så mye hun skulle ha gjort. Og hvordan kunne hun makte å inviterte på større damemiddag selv etter at ALS sykdommen hadde gjort det umulig for henne både å snakke og spise? En sønn hadde laget maten, to sønnesønner serverte. Trine var sterkt tilstede. Og Trine vil fortsette å være tilstede for alle oss som var glade i henne. Vi er imponert og takknemlig for hennes innsats og vil savne henne sårt. Hennes engasjement og mot vil fortsette å inspirere oss.

Ingeborg Breines,

på vegne av Trines mange venner i fredsbevegelsen

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *