Om oss

Velkommen til WILPF  Norge – norsk seksjon av Internasjonal kvinneliga for fred og frihets (IKFF) hjemmeside.Blue logo bird

Vi har som formål:

«å samle norske kvinner med ulike politiske, sosiale og ideologiske oppfatninger for å arbeide med, gjøre kjent og bidra til å avskaffe årsaker til krig, og arbeide for en konstruktiv fred i et økologisk bærekraftig samfunn.» – hentet fra vedtekter.

Alle kvinner som er enig i WILPFs formål kan bli medlemmer.
Ungdom under 18 år og menn kan bli støttemedlemmer.

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet er registrert som en organisasjon med observatørstatus i FN-systemet og vi bidrar med dokumentasjon og kunnskap i nedrustning, menneskerettigheter og kvinnespørsmål.

Vi driver lobbyvirksomhet for våre kjerneområder, hvor arbeidet med Sikkerhetsrådets resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet som en av de tydeligste tegn på at vårt arbeid er viktig og fører fram til bindende internasjonale avtaler.

Vi arbeider for et FN som sikrer universelle menneskerettigheter og fredelig konfliktløsning blant sine medlemsland.

Vil du vite mer?

Hvem er vi?

Organisasjon

Historie

Avdelinger

Nordisk samarbeid

Internasjonalt samarbeid

Samarbeid med andre i Norge

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *