HistorieRust opp med

«Vi kvinder, samlet til international kongres, protestere mot krigens vanvid og rædsel, mot dens meningløse ofre av menneskeliv og ødeleggelser av saa meget, som menneskene har brukt aarhundreder til at oppbygge.»

Første felles uttalelse, fredskongress Haag 1915

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet begynte sin organisering i 1915 med den første kvinne fredkongress i Haag.

Her ble det skevet en resulosjon som hadde disse overskriftene:

A.  «Principer for varig fred» – Respekt for nationalitet. Mægling og voldgift. International press. Demokratis kontrol av utenrikspolitiken. Kvinders politiske rettigheter.

B.  «Internationalt samarbeid»- 3dje Haagkonferanse. International organisation.  Almindelig avvæpning. Handel og kapitalbringelse. Hemlige traktater. Videnskapelige studiekommissioner og konferancer. Kvinderne og fredsferancen

Due på papir

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet har i årene etter den første kongressen i 1915 arbeidet for at nasjonale konflikter skulle kunne tas opp og løses av et overnasjonalt organ.

I 1918 ble arbeidet startet med utkast til et Nasjonenes Forbund slik at denne kunne stå ferdig til fredsforhandlinger som ville komme.

Når da Folkeforbundet kom i stand begynte arbeidet med å fremme fredstanken hos ungdommen, vår egen Dr. Cecilie Arnesens er den som skal ha mye av æren for at en undervisningskomité ble opprettet. Her kunne arbeidet med fredsundervisning ta form.

I 1921 hadde vi nasjonale seksjoner i 21 land og det er året for den første internasjonale sommerskolen. Som skulle stimulere til å skape forståelse mellom mennesker fra konfliktområder.Protest_

I 1923 skriver den tyske seksjonen brev til republikkens regjering og ber den om å utvise en østerisk agitator som de mente kom med farlig politisk propaganda, hans navn var Adolf Hitler.

Internasjonalt har vi vært engasjert i fredsarbeid ved å sende små grupper for å få kvinner i tale, første gang Internasjonal kvinneliga for fred og frihet dro til Palestina var i 1929.

I 1932 ble den 7 internasjonale kongress holdt i Grenoble og mottoet var «Verdensnedrusting eller verdenskatastrofe».

Vi vet at nedrusting ble til opprustning og andre verdenskrig ble etterfulgt av en kald krig. I dag jobber vi med de samme tingene som har vært våre kjernesaker fra statene av.

Tikkanen tegning

Vi registrerer at opprustning, militære utgifter og krigshissing står i veien for miljøvern, menneskerettigheter og en bærekraftig utvikling. Og våre arbeidsområder har blitt adoptert og videreført i freds- og miljøorganisasjoner over hele verden.

I 2015 har Internasjonal kvinneliga for fred og frihet planlagt et storstilt 100 årslag, i den anledning er det satt i gang lokal og internasjonal historieskriving.  Seminarer og prosjekter er satt i gang for å samle inn og å få en bred diskusjon rundt vår veldig spennende historie. 

 

 

 

Historiske dokumenter

I 1915, da vår delegasjon kom hjem fra Haag lagde de en skrift som fortalte om kongressen.

Side 1 til 17 - rapport 1915

 Her kan du lese hele rapporten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *