«Ordførere for fred» (Mayors for Peace) er en verdensomspennende strategi for bevisstgjøring, tilslutning og forankring av atomvåpenforbud og atomnedrustning på kommunenivå.

Ordfører i Sandnes Stanly Wirak tilsluttet seg Ordførere for fred i kommunestyremøte 12. mars 2018. Oppfordringen kom fra SV-representant i Sandnes bystyre og medlem i IKFFs avdeling i Sandnes, Heidi Bjerga. Her følger Bjergas interpellasjon til ordføreren:

Ordførere for fred

Interpellasjon til ordfører

Bystyret 12. mars 2018

I august 1945 ble byene Hiroshima og Nagasaki ødelagt av atombomber, og flere hundretusen menneskeliv ble ødelagt. I dag, mer enn sytti år etter krigen, lider fortsatt tusenvis av innbyggere av de ødeleggende ettervirkninger av bombene og strålingen.

I juni -82, på FNs spesialsesjon om nedrustning, foreslo ordfører Takeshi Araki av Hiroshimaet å etablere Majors for peace – Ordførere for fred, et nytt program for å fremme solidaritet og samle byer for å arbeide mot anskaffelse av atomvåpen.

Ordføreren i Hiroshima, Takeshi Araki sitt fredsinitiativ har til nå pr 1. februar 2018 samlet 7 642 kommuner og byer fra 163 land. I Norge har så langt 101 kommuner og fylkeskommuner sluttet seg til.

Målet er å hindre en gjentagelse av tragedien som rammet byene Hiroshima og Nagasaki, og oppfordre til at atomvåpen avskaffes.

Det var bare et tre midt i sentrum av Hiroshima som overlevde atombomben. I fjor plantet ordføreren i Halden et tre med stor symbolverdi. Det var et fredstre som symboliserer byens støtte til Ordførere for fred sitt arbeid for å avskaffe atomvåpen.

Ordførernettverket har fokus blant annet på å avskaffe atomvåpen og arbeide for å bekjempe fattigdom, sult og brudd på menneskerettigheter.  Ordførere for fred ble registrert som en NGO i Special Consultative Status med FNs økonomiske og sosiale råd mai 1991.

I desember 2017 mottok ICAN fredsprisen. ICAN er forkortelsen for The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, eller på norsk Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen. Det viser at vi er på rett vei. I tillegg har Stortinget nettopp vedtatt å utrede konsekvensene av den nylig vedtatte traktaten om atomvåpenforbud. Denne utredningen skal legges fram for Stortinget i løpet av året. 

SV mener det er på tide at Sandnes kommune slutter seg til Ordførere for fred.

Vil ordføreren ta initiativ til at Sandnes slutter seg til fredsinitiativet Ordførere for fred?

Vil ordføreren følge opp Haldenordføreren sitt engasjement og plante et fredstre i sentrum av Sandnes?

 

Sandnes 13. februar 2018

Heidi Bjerga, SV

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *