Ordførere for Fred på vei til FN-bygget i New York under en demonstrasjon i 2016

 

I Innlandet er ordførere i 13 kommuner med i det verdensomspennende nettverket «Ordførere for fred». Hamar, Stange, Løten og Ringsaker er blant dem. Gratulerer! En av de siste norske ordførerne som har sluttet seg til, er Einar Busterud i Hamar. -Det kommer mange slags henvendelser til ordføreren, men dette var et initiativ det var lett å si ja til, sa Busterud til Hamar Arbeiderblad 27.mars i år.

 

Har kommunevalget noe med fred å gjøre?
Det var ordføreren i Hiroshima som i 1982 tok initiativ til det globale nettverket «Ordførere for fred», som hittil er støttet av ordførere – av ulike politiske avskygninger – fra 107 norske kommuner, og av tusenvis i andre land. Målet er å hindre en gjentagelse av tragedien som rammet byene Hiroshima og Nagasaki, og å oppfordre til at atomvåpen avskaffes. I tillegg har ordførernettverket fokus blant annet på arbeid for å bekjempe fattigdom, sult og brudd på menneskerettigheter for flyktninger og andre.
Fred i lokalt perspektiv dreier seg dessuten om spørsmål knyttet til menneskelig sikkerhet. Hvilken beredskap er det lokalt og regionalt mht. for eksempel mat- og vanntilgang? Jordvern er en del av dette.

 

Hvorfor er fredsbudskap viktig nå?
Dessverre ser det ikke ut til at verden går framover når det gjelder atomnedrustning. Den 2.august ble det klart at verken USA eller Russland vil ta de nødvendige stegene for å redde INF-avtalen, en avtale som ledet til ødeleggelsen av nesten 2700 missiler for konvensjonelle- og atomstridshoder. Så når avtalen er brutt, kan de starte produksjonen igjen. Dette er nok et signal om at alle gode krefter nå må øve påtrykk for at produksjon, spredning og bruk av atomvåpen forbys.

 

Hva kan din kommune gjøre?
For eksempel plante et tre! I Hiroshima var det bare ett tre midt i sentrum av byen som overlevde atombomben. Vi har nylig passert 6. august, dagen da bomben falt over Hiroshima i 1945. Til neste år er det 75 år siden den første atombomben ble brukt. En verdig 75-årsmarkering av Hiroshimadagen kunne kanskje være å plante et fredstre i kommunen i 2020, slik f.eks. Halden gjorde for et par år siden? Andre idéer til hva en kan gjøre finnes på http://www.mayorsforpeace.org/english/

 

Så hva vil kandidatene ved kommunevalget gjøre for fred og sikkerhet? Hvordan vil ordførerkandidater i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker følge opp deltakelsen i nettverket «Ordførere for fred»? I kommuner som ikke er med i nettverket: Hvordan vil ordførerkandidatene stille seg til deltakelse i nettverket «Ordførere for fred»?

 

Kari Nes
Internasjonal kvinneliga for fred og frihet – IKFF /WILPF Norge,
avdeling Hedmark/ Oppland

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *