Medlemsmøte i IKFF Oslo 12. juni 2018

Oslogruppen i IKFF inviterer til medlemsmøte tirsdag 12. juni kl. 16 – 18 på Fredshuset i Møllergata. 12, 4. etg.

Program

  1. Sikkerhetssituasjonen i Norge: Referat fra Russlandsturen
  2. Siste nummer av IKFFs medlemsblad Fred og frihet med stoff om NATO og atomvåpen
  3. Diverse andre IKFF-saker

Vel møtt!

OPPDATERT ARBEIDSPLAN FOR IKFF I OSLO PER

14.11.2017

Det har lenge vært et ønske om å få til mer IKFF-akti-vitet i Oslo. Som hovedstad er Oslo en viktig arena for fredsarbeid, informasjon. påvirkning og rekruttering.

Landsstyremøtet 21.- 22.oktober 2017 vedtok å opp-rette en arbeidsgruppe for Oslo som skal arbeide med lokale arrangementer i Oslo. Arbeidet er en prøveordning fram til landsmøtet 2018. Fram til det blir økonomien basert på at man får støtte til konkrete tiltak, basert på landsstyrets vedtatte arbeidsplan.

Arbeidsgruppen er nå i gang og består av Eva Fid-jestøl, Trine Eklund, Elisabeth Kristiansen og Edel Havin Beukes.

 

Aktiviteter 2017-2018

 

Lørdag 25.november -søndag 10 desember 

Kampanjen mot vold mot kvinner

 

Lørdag 9 desember

Gudstjeneste i Trefoldighetskirken 17.00

Campaigners meeting på Norsk Folkehjelp sine lokaler

 

Søndag 10.desember

Fredsprisutdeling i Rådhuset og parallell visning av seremonien på Nobels Fredssenter

Fakkeltog i regi av Norges Fredsråd. Oppmøte kl 17.30 med musikalske innslag og appeller. Fakkeltoget går fra Jernbanetorget og opp til Grand Hotell.

Fest for ICAN-campaigners om kvelden med internasjonale og nasjonale gjester.

 

Mandag 11. desember

Nobels Fredspriskonsert klokken 19.00 i Telenor Arena.

 

Tirsdag 12.desember

Åpningen av Nobels Fredssenters utstilling om årets fredsprisvinner 12.-18.00.

«Agenda» har arrangement om atomvåpen og veien videre, med norsk og internasjonalt panel.

 

17.-28 Januar 2018

Klimafestivalen.

IKFF planlegger seminar om «Miljø og militarisme», trolig i samarbeid med andre organisasjoner, onsdag 17. januar klokken 17.30 – 19.45 i Eldorado bokhandel i Torggaten.

 

Torsdag 8. mars

Den internasjonale kvinnedagen

 

17.-18. mars 2018

IKFFs landsmøte på Hamar.

Mulige åpne foredrag om jordvern/matsikkerhet og norsk våpenproduksjon jfr Global Day of Action against Military Spending, i samarbeid med Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Nei til Atomvåpen.

 

21.-22. april 2018

Nordisk IKFF møte. Felles tema: forholdet til Russland. Birgitte Grimstad, Trine Eklund eller Ingeborg Breines innleder.

 

Torsdag 26. april 2018

Tsjernobylmøte i møterom Ndjema på Litteraturhuset med fokus på lagring av atomavfall.

Samarbeid med Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Nei til Atomvåpen

 

Tirsdag 1 mai

IKFF stiller i 1 maitoget med fane

 

Tirsdag 8.mai

Ta fredsdagen tilbake – i samarbeid med Norges Fredsråd

 

15.-26 mai

Russlandstur. Flere fra IKFF Oslo deltar.

 

Oktober

Globaliseringskonferansen. Årets hovedtema er makt. Forslag til tema for seminarer sendes til ikff@ikff innen 10. desember 2017.

 

 

100 års stemmerettØnsker du å bli medlem eller har spørsmål ta kontakt på epost: ikff@ikff.no

Besøk oss: 

Internasjonal Kvinneliga for fred og frihet (IKFF)
Storgata 11, 5 etg.
0155 Oslo
Norge

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *