Den danske fredsorganisasjonen Tid til Fred – aktiv mod krig organiserte fredag 26. oktober en markering mot Trident Juncture i København. Under markeringen ble det opplest en støtte- og solidaritets-uttalelse til de protesterende i Norge. Under følger uttalelsen og bilder fra markeringen:

Norden skal ikke være krigsskueplads

Med NATO-øvelsen Trident Juncture 18 på norsk jord oprustes til et hidtil uset niveau, faren for krig i de nordiske lande øges, ustabilitet og usikkerhed i regionen optrappes. Vi vil ikke se passivt til i Danmark

Trods omfatende fortielser i pressen mødtes vi i dag ved øvelsens start og fordelte løbesedler på Nørrebro i København, med protest mod den omfattende øvelse, hvor også Danmark deltager.

Vi vil i de kommende dage protestere mod oprustning og krigshysteri ved forskellige danske militære begivenheder. Deltagerne i dag sender jer vores solidariske støtte. Det er hele Norden, der trues af de krigsforberedelser, der foregår. Det er med opmarch over dansk, norsk, svensk og finsk jord NATO planlægger en krig mod Rusland.

Vi bemærker at dele af den norske fagbevægelse deltager i protesterne mod Trident Juncture og opfordrer norske og danske arbejdere il at rejse faglig modstand mod de krigsforberedelser, der koster vores liv og velfærd.

Med en amerikansk base og oplagring af militært udstyr i Norge, med 50.000 soldater, tunge våben og kamply ligner øvelsen en okkupation.

Vi vil ikke være krigsskueplads. Vi vil ikke trues af atomkrig. Vi vil ikke være med til at ødelægge verdens miljø og natur.

Nordiske fredsorganisationer må sammen forlange at freden får førsteprioritet, med forhandlinger, internationale konliktløsninger og diplomati. Men så længe NATO og USA får lov at sæte dagsordenen, vil det ikke ske. Derfor må kravet vi sammen rejser være:

  • Nedrustning NU
  • Norge og Danmark Ud af NATO
  • Ophæv samarbejdet med NATO og værtslands-atalerne i Sverige og Finland
  • Ingen NATO / USA baser i Norden

Solidarisk hilsen til demonstraionerne i Oslo, Bergen, Krisiansand, Tromsø og andre steder.

Tid til Fred – aktiv mod krig:

www.tidilfred.nu – www.facebook.com/groups/tidilfred

Gerd Berlev – Lizete Lassen

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *