Uttalelse fra IKFFs landsstyremøte 21. – 22. oktober 2017

Landsstyret i Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) er sjokkert over at NRK bredt formidlet og drøftet et rykte om russisk invasjonstrening på Svalbard som etter få dager ble grundig tilbakevist av norske forsvarsmyndigheter og forsvarsetterretning.

Dette er særlig alvorlig siden NRK unnlater å bidra til debatt om etablerering av faste troppestyrker fra USA på norsk jord, i strid med norsk basepolitikk. NRK formidlet ukritisk myndighetenes fortelling om midlertidig øving i kaldt klima uten å drøfte sammenhengen med etablert norsk basepolitikk. Heller ikke da Regjeringen la fram Landmaktproposisjonen (13.10.2017) som utvetydelig befester forslag om å etablere US Marines base i indre Troms i strid med etablert norsk basepolitikk, avsto NRK fra å bringe denne sammenhengen.

IKFF vil peke på det store samfunnsansvar NRK har til å opplyse befolkningen på en god journalistisk måte om vesentlige endringer i vårt samfunn. Særlig viktig er dette ansvaret når de politiske myndighetene fortier sikkerhetspolitiske tiltak og endringer som har stor betydning for befolkningen.

Vi forventer en årvåkenhet fra et mediehus som NRK og at nyhetsformidlingen skiller mellom vesentlige og uvesentlige nyheter og ikke bringer videre «fake news» uten grundig sjekking.

Oslo, 22.10.2017

Landsstyret i Internasjonal kvinneliga for fred og frihet,

Kari Nes og Liss Schanke

Ledere i IKFF

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *