Uttalelse vedtatt på WILPF Norges landsmøte 1. – 2. april 2017.

NATO har deltatt og deltar i kriger og militære intervensjoner; fra tidligere Jugoslavia til Afghanistan, Libya, Irak og Syria. Alliansen bidrar massivt til internasjonal ustabilitet, opprustning og militarisering. Fra toppmøte til toppmøte utvider NATO sin krigs- og domineringspolitikk.

NATO moderniserer sin atomkapasitet uten å ta hensyn til at flertallet av land i verden, forhandler om å få til en avtale som skal forby atomvåpen. Det er kritikkverdig at fredsnasjonen Norge nekter å være med i disse forhandlingene ved å vise til NATOs atomdoktrine. Samtidig blir USAs atomvåpen i Europa, under oppsyn av NATO, modernisert til en kostnad av mange ti-millioner dollar.

Alle NATOs medlemsstater oppfordres til å øke sine militære budsjett til 2 prosent av BNP. I en tid med økonomisk krise og knapphet betyr det å stjele penger fra sosiale oppgaver, utdannelse, sosial sikkerhet, internasjonal utvikling og miljøbeskyttelse – alt det som er nødvendig for å bygge en fredelig og stabil verden.

NATO-alliansen øker spenningen mellom seg og Russland ved å plassere tropper og våpen ved landets grenser og ved å installere et rakettskjold. Dette fører til opprustning og konflikt, og hindrer konstruksjon av fredelige relasjoner og gjensidig forståelse.

NATO er verdens mest aggressive krigsmaskin. Det vi trenger, er investering i fredsarbeid og bærekraftig utvikling, og ikke i krig. Vårt krav til den norske regjeringen er: Norge må ut av NATO og Norge må arbeide for at NATO blir oppløst.

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *