Vil du lære mer?

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) har i snart 100 år vært opptatt av nedrustning og kvinners rettigheter. Vi kan dele av lang erfaring og et globalt kontaktnett.Dürer, Adam og Eva

Hold deg oppdatert, få nyhetsbrev →

Det er med glede vi registrerer at de områdene IKFF var blant de første til å sette søkelys på, nå er intergrert i internasjonale avtaler og FN-resulusjoner.

I  april 2013 ble arms trade treaty (ATT) resulosjonen i FN sendt ut til ratifisering, et skritt på veien, og en delseier for IKFF og resten av fredsbevegelsen.

Vil du være medlem og ta del i vårt  gjennom vår medlemssider? Bli medlem →
Har du spørsmål til oss? Ta gjerne kontakt →

 

 

 

Nedrustning Atomspørsmål Uranvåpen Miljø,-utvikling-og-militarisme
Klima, vann-og-matsikkerhet Kvinner,-fred-og-sikkerhet Nordområdene Fredskultur-og-konfliktløsning

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *