Norge – en fredsnasjon?

«Å avskaffe krig er mulig. Det er like mulig som avskaffelse av slaveriet.»

Paul Oestricher

Når vi i dag opplever den enorme flyktningkrisen, vet vi at mesteparten av flyktningene flykter fra krig, men også fra fattigdom, store og ødeleggende miljøforandringer og despotiske herskere.

Uten våpen hadde krig som konfliktløsing vært tilnærmet umulig.

Etter folketallet er Norge en av de største våpeneksportørene i verden.

Eksporten av våpen har økt enormt etter at krigen mot terror startet. Våpeneksporten til USA f.eks. er 21-doblet siden 2001.

Vi eksporterer våpen til og med til diktaturstater og er ikke uskyldige i kriger som foregår, uansett hvilken side av konfliktene vi selger våpen til.

De fleste er enig i at krig er en dårlig måte å løse en konflikt på, likevel tyr mange stater til våpen og krig når konfliktene oppstår.

Norge er direkte med i kriger i andre land og tjener penger på krig via våpensalg.

Hvordan kan Norge det uten konsekvenser?

Noen ser på det som hjelp, men det bør ses på som kriminelt.

Hvordan kan vi som folk bli så grundig ført bak lyset av våre politikere som bruker ord som intervenere og hjelp når de mener våpenmakt og krig.

Hvordan skal vi rope høyt nok. Nå er det nok.

Skal Norge leve opp til sitt rykte om en fredsnasjon må vi slutte å eksportere våpen. Mye av våre høyteknologiske vinninger og ekspertise i våpenproduksjon må skiftes over til grønne arbeidsplasser.

Vi må slutte med å delta i kriger i andre land.

Vi må utvikle og jobbe med mange redskap for konfliktløsing.

Et forslag er at forsvarsbudsjettet blir delt mellom et aktivt fredsdepartement og forsvarsdepartementet.

Om to år skal vi ha et nytt stortingsvalg. Partiene vil nå arbeide med sine politiske program.

Måtte alle partier ta inn fredskultur i sine programmer og folket gi sine stemmer til de som arbeider best for fred, utvikling og miljø.

 

Grete Belinda Solberg Barton
Medlem av WILPF Norway
IKFF, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet

Bank_bank

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *