Fred og frihet arkiv

Fred og frihet 2010

Fred og frihet nr. 4/2010

Fred og frihet_4_2010Tema: Militarisme vs. Helse og miljø

Her kan du lese mer om: Leder: Nobels fredspris | Statsbudsjettet 2011: Hva får fredsarbeidet? | Genetisk krigføring | Uranvåpen: En fremtid med genetiske skader og ødelagt miljø | Den internasjonale kampanjen for et forbud mot uranvåpen | Uavhengighet for WHO! | Media svikter i kampen for fredag | Norske våpen dreper best | Afghanistan – exit | Dramatisk misforhold mellom sosiale utgifter og militærutgifter | Uten kvinner får vi ingen fredag | La himmelrommet være i fredag | Norge – plattform för kontroll av Ryssland via rymden

Les Fred og frihet nr. 4/2010 →

Fred og frihet nr. 3/2010

Fred og frihet_3_2010Tema: Fredskultur

Her kan du lese mer om: Den alternative Melodi Grand Prix-uken | Småbruker Merete Furuberg nominert til WWSFs hederspris | Fredskultur: – en nødvendig utopi? | Den internasjonale fredsskattkonferansen i Sandefjord | Om Fredsdepartement og “Norge i Fred” | Pedagogikk for fred – hva skjer i skolen? | Håndtering av mobbing og konflikter | Verdenskonferansen 2010 mot atombombene i Hiroshima og Nagasaki | Samarbeid for en konvensjon mot atomvåpen | 10 år siden Sikkerhetsrådet oppdaget kvinnene | Hvorfor fredsdepartement?

Les Fred og frihet nr. 3/2010 →

Fred og frihet nr. 2/2010

Fred og frihet_2_2010Tema: Landsmøte 2010

Her kan du lese mer om: Vanunus frihet og norske verdier | Rusell-tribunalet om Palestina | Skrekkskyer uten grenser | Landsmøte 2010 i Bergen | Norges forhold til NATO og atomvåpen | En innstendig oppfordring om et forbud mot uranvåpen | Full uavhengighet for Verdens helseorganisasjon | Fornyet støtteresolusjon til motstand mot Norges krig i Afghanistan | Kvinner- og fredspolitikk må bli mer synlig | Skatt for fred, ikke for krig | Hva er fred? Og hvorfor fredsskattalliansen? | Bokomtale: Kvinnelige militærnektere

Les Fred og frihet nr. 2/2010 →

Fred og frihet nr. 1/2010

Fred og frihet_1_2010Her kan du lese mer om: Leder: Om organisasjonsutvikling og å skape plass for engasjement | Afghanske kvinner krever å bli hørt!!! | Blokaden av Aldermaston | Global våpenhvile og nedrustning nå! | Gaza Freedoms March | WILPFs internasjonale styremøte i India | Vi må favne forskjellige ståsteder, forskjellige bakgrunn og meninger | Fredsarbeid, – et offentlig ansvar? Konferanse om fredsundervisning på UIS | IKFF i Libanon

Les Fred og frihet nr. 1/2010 →

Fred og frihet 2009

Fred og frihet_4_2009Fred og frihet nr. 4/2009

Her kan du lese mer om: Leder: Nobels Fredspris 2009 | En ny tidsalder? | Nei til atomvåpen – utfordrende seminar i Oslo | Kvinner, liv og vann. Ny studie- og debattbok om vann | Blå oktober og retten til rent vann uten profitt | Barn med kamera | Beijing-plattformen for handling – Beijing + 15 Internasjonal konferanse i New York mars 2010 | “Jeg har aldri brent en brystholder” | Internasjonal konferanse i Oslo om sikkerhetsresolusjon 1325 og 1820 – Fra politikk til handling

Les Fred og frihet nr. 4/2009 →

Fred og frihet nr. 2-3/2009

Fred og frihet_2-3_2009Her kan du lese mer om: Leder: Støres klare tale | Nei til NATO | Internasjonal kampanje mot seksuell vold i krig og konflikt? | Fri fra krigens svøpe | En stemme for de millioner av kvinner som opplever kjønnsbasert vold | Kampen mot all seksuell vold i væpnede konflikter | Betraktninger og inntrykke fra en reise til Bangladesh | Legg ned våpnene og skap fred på Sri Lanka | Intervju med prosjektleiar Ray Acheson | Intervju med kunstner og fredsaktivist May Britt Kjeserud | Forberedende konferanse om ikkespredningsavtalen om atomvåpen | Landsmøte 2009 | World Water Forum – Internasjonal vannkonferanse i Istanbul | Stand våpenkarusellen

Les Fred og frihet nr. 2-3/2009 →

Fred og frihet 2008

Fred og frihet nr. 4/2008

Fred og frihet_4_2008Her kan du lese mer om: Leder: Nobels fredspris 2008 | FNs nedrustningsforhandlinger | Keep space for peace, La himmelrommet vær i fredag | WILPFs internasjonale styremøte 2008 | Million veier til sikkerhetsrådsresolusjon 1325 | Seminar om feministisk antimilitarisme og krig | EU – en global styrke for menneskerettigheter? | Menneskerettigheter må telle mer i EU | Hvem står til ansvar ovenfor kvinnene? | Nå igjen – Svenskesviket? | Palestina – Israel “Bygge broer – ikke murer” | Raftoprisen 2008 | “Oslo-prosessen” i mål: Klasevåpenkonvensjonen er vedtatt

Les Fred og frihet nr. 4/2008 →

Fred og frihet nr. 3/2008

Fred og frihet_3_2008Her kan du lese mer om: Uranvåpen – på FNs dagsorden i høst | Seksuell vold i væpnede konflikter – en risiko for internasjonal fred og sikkerhet | FNs kampanje mot vold i konflikter | Johan Galtung med 50 års fredsforskning og fredsarbeid | Oppfølging av IKFFs arbeidsprogram for 2008/2009 | 3 x Frankenstein | Stavanger, kulturby med fredsperspektiv | Åpent brev til våre folkevalgte “Er Telemarkbataljonens opplæring lovlig?” | Globaliseringskonferansen 2008 | Frihetsprisen til en “folkefiende”- variant i Beijing | Nordisk møte i København | Uttalelser fra det nordiske møte | Fredsbevegelsens arkiv

Les Fred og frihet nr. 3/2008 →

Fred og frihet nr. 2/2008

Fred og frihet_2_2008Her kan du lese mer om: Leder: Hyllest til fredsrytterne | Kurdistan | Landsmøte 2008 | Årsmeldingen | Arbeidsprogram for 2008-09 | Uttalelser fra IKFFs landsmøte i Stavanger 19 – 20. april 2008 | IKFF landsstyre 2008 – 09 | Seier i kampen mot klasevåpen | Tibet under ild, – verden dårligste samvittighet? | Utdeling av Jane Addams barnebok priser for 2008

Les Fred og frihet nr. 2/2008 →

Fred og frihet nr. 1/2008

Fred og frihet_1_2008Her kan du lese mer om: Deltagelse ved den 62. generalforsamlingen i FN i New York 14.-26.10.07 | Ny revidert handlimngsplan for sikkerhetsrådsresolusjon 1325 i FN | Workshop om SR 1325 i Afghanistan | Norge i krig | Husk hva Taliban er | Fredsskattalliansen | WILPF internasjonale program for 2008 – 2010 | Støtt det burmesiske folk i deres kamp for rettferdighet | Noen tanker om akademisk kunnskap og spesialister | Invitasjon til åpent nettverksseminar om uranvåpen

Les Fred og frihet nr. 2/2008 →

Fred og frihet 2007

Fred og frihet nr. 4/2007

Fred og frihet_4_2007Tema: Jubileumsnummer IKFF 70 år

Les Fred og frihet nr. 4/2007→

Fred og frihet nr. 3/2007

Fred og frihet_3_2007Tema:WILPFs 29. verdenskongress

Her kan du lese mer om: Colombiakonflikten | Med ikke-vold som våpen | Kvinnelig militær verneplikt | Uttalelse til forsvarsminister Anne Grete Strøm-Eriksen | Fremdriftsrapport for oppfølgingen av Sikkerhetsresolusjon 1325 | Samarbeidsprosjekt med kvinner ved Dale Asylmottak | En ny virkelighet for Irak (Hardangersymposiet – Galtungseminaret 2007)

Les Fred og frihet nr. 3/2007 →

Fred og frihet 2006

Fred og frihet 1/2006

Forside_2006_nr._1Spesialnummer om atomkraft 20 år etter Tsjernobyl.

Les Fred og frihet nr. 1/2006

Fred og frihet 2005

Fred og frihet 1/2005

Forside_2005_nr_12005 var et år med mange markeringer og jubileum/ Tilbake blikk på 90 års historie og vi hedrer en Nobel Fredspris vinner / Susi Snyder ny Generalsekretær for WILPF / Nytt fra TV-aksjonen / Lokalt initiativ om fredsskatt / Forum Norge 1325 / Katastrofen i sørøst-Asia / Nytt fra avdelingene / bokanmeldelse

Les Fred og frihet nr. 1/2005

Fred og frihet 2004

Fred og frihet nr. 4/2004

Fred og frihet nr.4 2004Tema: Kvinners innsats for fred og frihet 1915-2004

Her kan du lese mer om: Leder: Verdens sosiale forum mot globalisering | Resolusjon 1325 | Ti utfordringer om vann | WILPF-samarbeid Libanon – Norge | Gertrud Baer seminaret 2004 | Omtale av Johan Galtungs foredrag på kongressen | Tsjernobyl er ikke over | Vann og vold: Kvinneligaens plass i det europeiske sosiale FORUM | Det finnes ingen veier til fred, fred er veien! | Fredsprisen 2004 | Når legene ser rødt! | Oppgjør med fortida legger grunnlaget for framtida | Nordisk møte i København

Les Fred og frihet nr. 4/2004

Fred og frihet nr. 2/2004

fred_og_frihet_cover_2_2004Tema: Det Norske Militæret

Her kan du lese mer om: Leder: Det beste forsvaret mot dagens tusler? | Kvinner i uniform: hva nå? | Forsvar av Norge utenfor landets grenser | Sagt av: Forsvarsminister Kristin Krohn Devold i Oslo Militære Samfunn | Krig og miljøøydelegging | Hva forgår egentlig i Troms | Atomvåpen som del av det norske militære? | Internasjonale militære operasjoner | FNs kvinnekommisjon 2004 | The international human rights | Israel – Palestina | Spjælingens inntogsmarsj! | Verdens Sosiale Forum i Mumbai, India |

Fred og frihet nr. 2/2004

Fred og frihet 2003

Fred og Frihet nr. 2/2003

fred_og_frihet_cover_2003Her kan du lese om: Leder: Bombeøvingsfelt for angrepskriger og massedrap | Krigen i Irak – og etterpå | Kvinnenes menneskerettigheter i Afghanistan uten betydning? | April i Portugal: Aldri mer fascisme | Alva Myrdal | Oppstilling! Diskusjon om allmenn verneplikt på 50-tallet | Brev til Johan Galtung fra Katja Bratseth, 15 år | EU som motmakt mot USA og med solidaritet med det fattige Europa | Petit av Kirsten Scheen | Arns Rike av Jan Guillou

Les Fred og frihet nr.2/2003

Fred og frihet 2002

Fred og frihet nr. 1/2002

fred_og_frihet_cover_2002Leder: Fredsarbeid og fredshåp i Midtøsten | Bidra med kvinner, ikke militarisering av EU | Helsevirkninger av lavdosestråling | Feighetens våpen | Kashmirkonflikten | Petit av Kjersti Scheen | WILPF i 2002: Utfordringer på flere plan

Les Fred og frihet nr. 1/2002

Fred og frihet 2001

Fred og Frihet nr 3/2001

fred_og_frihet_cover_3_2001Leder | FN-konferanse mot rasisme | Genova – Et vendepunkt? | FOKUS: En møteplass for spørsmål om kvinner ute i verden | FN-toppmøte om bærekraftig utvikling | Kamp mot fattigdom og for en bærekraftig utvikling i et fredsperspektiv | Petit av Kjersti Scheen | WILPF legger vekt på de økonomiske årsakene i Midt-Øsen konflikten | Norske FN-soldater i inferno | Geriljakvinners vei tilbake i Colombia

Les Fred og frihet nr. 3/2001

Fred og frihet nr. 2/2001

Les Fred og frihet 2-2001

Fred og Frihet nr. 1/2001

fred_og_frihet_1_2001Landsleder har ordet | Leder: Utarmet uran | Den raske ærefulle død mot den langvarige sultens utpining | Fredsskatt i stedet for krigsskatt? | Utdanning til fredskultur sett i et kjønnsperspektiv | Equador – Om Norges svik mot de fattige | Da Gulfkrigen startet, eller ikke å bli trodd

Les Fred og frihet nr. 1/2001

Fred og frihet 2000

Fred og frihet nr. 3-4/2000

Les Fred og frihet 3-4 2000

Fred og frihet nr. 2/2000

fred_og_frihet_cover_2_2000Landsleder har ordet | Leder: Er politikerne redde for en åpen debatt om forsvarspolitikk? | Rasismens intellektuelle røtter | Kvinner i væpnet konflikt | Gllimt fra WILPFs 85-årige historie | Kvinner og FNs fredskulturår | Globus 2 radarstasjon i Vardø og USAs militære planer | WTO og den fattige verden

Les Fred og frihet nr. 2/2000

Fred og frihet nr. 1/2000

Fred_o_frihet_cover_2000_1Året for fredskultur | Leder: Osse mislykkes under norsk ledelse? | Har verden råd til kvinner? Globalisering av kvinnefattigdom | WILPF om WTO | Satsing på fredsundervisning | Fem år etter Beijing | Tsjetsjenia | Store utfordringer for Øst-Timors kvinner | Manglende kvinneperspektiv på konflikten mellom Eritrea og Etiopia? | Verneplikt og kvinner – likestilling? | UNESCO-prisen 1999

Les Fred og frihet nr. 1/2000

Fred og frihet 1999

Fred og frihet nr. 3-4/1999

cpver_fred_og_frihet_3-4_1999Nye NATO | Fredskonferansen i Haag | OSSE som konfliktforebyggende organ erfaringer etter Kosovokrigen | Våre adoptivbarn i Tsjetsjenia i et nytt helvete! | Et nytt Øst-Timor? Et nytt Indonesia? | En FN-ambassadørs bekjennelser | WTO utfordringer foran en ny forhandlingsrunde | Verneplikt for alle eller ingen | FN og WILPF | Menneskerettigheter og humanitær intervensjon | Kvinnearbeidere, globalisering og menneskerettigheter

Les Fred og frihet nr. 3-4/1999

Fred og frihet nr. 2/1999

cover_fred_og_frihet_2_1999Respekten for menneskerettighetene | Leder: Stopp krigen! | Fred & Rettferdighet i Albania | Mobilisering mot krigen i Kosovo | Fjernadopsjon av tsjetsjenske barn | Rapport fra fredskonferansen i Haag | Et våpenkappløp i verdensrommet må forhindres | Kvinner, krise, krig | Viktige seire for militærnektere | Sivil ulydighet i Skottland

Les Fred og frihet nr. 2/1999

Fred og frihet nr. 1/1999

Les Fred og frihet 1-1999

Fred og frihet 1998

Fred og frihet nr 3-4/1998

cover_fred_og_frihet_3-4_1998Fra krigskultur til fredskultur | Program for fredsundervisning | Kvinnenes fredsbevegelse på 80-tallet | Kriminalisering av atomvåpen | Verda etter Tsjernobyl | Rakel Lapin på våpenmesse på Larmens og Lydens dag | Samvittighetsfrihet og fredsskatt | Aksjon slett u-landsgjelda! | Jenny Mosland tildelt menneskerettighetspris | Retten til å drepe | Vi må solidarisere oss med kvinnene i Afghanistan | Fra Voldskultur til Fredskultur – fra nordisk møte i Stockholm | USA har brukt 5.820 milliarder dollar til atomforsvaret på 50 år | Nord-Norge – en del av Nordkalotten

Les Fred og frihet nr. 3-4/19998

Fred og frihet nr. 2/1998

Les Fred og frihet 2-1998

Fred og frihet nr. 1/1998

cover_1998_1Er det håp for fremtiden | Når «oppvigleri» blir «stuerent» | NATO-utvidelse østover | «Fredens barn 2: LIMPAL-Peru | Marie Lous Mohr: En ekte internasjonalist | FOKUS fokuserer på kvinner, krig og menneskerettigheter | Kvinner i krig, kvinner i fred: Et møte med kvinner fra Kaukasus | NORAD slår tilbake møt grønne moralister: Trusselen mot Himbafolkets eksistensgrunnlag en skam for Norge

Les Fred og frihet nr. 1/1998