Look to Africa! Årets fredsprisutdeling kan gi vind i seilene til mange initiativ i Norge og internasjonalt for å gi fred en plass sentralt, der politiske beslutninger blir tatt: i det ukentlige ministerrådet.

 

’Ekspertene tror ikke sine egne øyne’.

skrev internasjonal presse kort tid etter Abiy Ahmed, mottager av Nobels fredspris 2019, tiltrådde som Etiopias statsminister i april 2018. På kort tid hadde han gjennomført en rekke tiltak som gjorde ham verdig til Nobels fredspris: Ahmed har fått i stand en formell fredsavtale med nabolandet Eritrea etter en langvarig og blodig konflikt. Han har innledet dialog med interne opprørsgrupper i Etiopia, opphevet landets unntakstilstand, igangsatt demokratiske reformer, benådet politiske motstandere, opprettet et eget fredsdepartement og dannet en regjering hvor halvparten av ministrene er kvinner – inkludert presidenten. I tillegg er alle landets minoritetsgrupper representert i regjeringen – slik Nobelkomitéen selv begrunner valget av Ahmed.

 

JA, endelig en statsminister med solid fredsutdannelse

Abiy fullførte sin Ph.D. i 2017 ved Institute for Peace and Security

Etiopias statsminister og fredsprisvinner Abiy Ahmed

Studies, Addis Ababa University. Doktoravhandlingen hans om konflikter mellom religiøse grupper hadde tittelen «Social Capital and its Role in Traditional Conflict Resolution in Etiopia». Som oppfølging publiserte han en forskningsartikkel om de-eskalerings-strategier på Afrikas Horn i et tidsskrift mot voldelig ekstremisme. Senere, som offiser i forsvaret, startet rollen som megler i religiøse konflikter ved å skape ro og fred under et sammenstøt mellom muslimer og kristne som hadde ført til flere dødsfall.

 

JA, Statsministeren ga halve regjeringen til kvinner for å ”gjenetablere fred”

– helt i tråd med FN resolusjonen 1325, om kvinners deltagelse i fredsprosesser. I oktober 2018 kunngjorde Abiy Ahmed etablering av et fredsdepartement. Etiopias Fredsminister Muferiat Kamil er historisk: hun er landets første kvinnelige talsperson i parlamentet og ble utnevnt til den første fredsministeren i et like historisk kabinett, der halvparten av ministrene er kvinner.

 

Fredsdepartementet – Etiopias mektigste kabinettutnevnelse?

Muferiat har en fredstittel, men rollen hennes er forankret i landets  sikkerhetsstruktur. I følge Addis-Standard  fører Fredsdepartementet også tilsyn med den Nasjonale etterretnings- og sikkerhetstjenesten (NISS), Information Network Security Agency (INSA), Federal Police Commission, samt Finans Sikkerhets- og informasjonssenteret. I tillegg har departementet ansvar i Fylkes- og beite-utviklings-saker (Federal& Pastoralist Development Affairs) og fører tilsyn med National Disaster Risk Management Commission, administrasjonen for flyktning- og retur-saker, Ethiopian Foreign Relations Strategic Studies Institute, og hovedavdelingen for innvandrings- og nasjonalitetsspørsmål.

 

Kort om fredsminister Muferiat Kamil

I 2008 ble Muferiat Kamil, minister for kvinnesaker i en alder av 32 år, den gang, den yngste utnevnt av avdøde statsminister Meles Zenawi. Hun har en BSc. grad i jordbruk, hadde forskjellige roller for kvinner, og har tildligere vært  tilsatt som PR-rådgiver for presidenten av Sør-nasjonene, nasjonalitetene og folkenes region (SNNPR).  

 

NEI, det er ikke lett å ”ordne opp alt i en fei” for 104 millioner innbyggere

I juli 2019 satt Etiopia verdensrekord med over 350 millioner trær plantet på én dag. Initiativet «Green Legacy», er Abiy’s initiativ til  å plante 4 milliarder tre i 2019, i dette landet som er svært utsatt for konsekvensene av globale klimaendringer.

Med en befolkning der 41% er under 15 år, og 28% mellom 15 til 29 år, er det en sentral utfordring å skaffe jobb til unge mennesker. Etiopias økonomiske transformasjon er en av kontinentets suksesshistorier, men kan lett bli avsporet av ustabilitet eller utbredt vold. På slutten av oktober la regjeringen fram en pakke med tiltak for å skape 20 millioner nye arbeidsplasser innen 2025.

 

IKFF en pådriver for norsk fredsdepartement

Norge var det første landet i verden til å etablere et miljøverndepartement – i 1972. Siden har over 60 land etablert lignende departement. Nå er det på tide med et fredsdepartement.  Internasjonalt vil fredsprisen 2019 styrke det pågående arbeidet med å fremme departementer og infrastrukturer for fred, som Global Alliance for Ministries and Infrastructures for Peace (GAMIP) har initiert.

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *