opcw logoPressemelding

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet – IKFF, gratulerer Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons med fredsprisen. Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (www.ikff.no) er glad for at Nobelkomitéen i år har oppfylt Nobels testamente ved å gi prisen til en organisasjon som arbeider aktivt med nedrustning.

Årets fredspris er også en anerkjennelse av behovet for internasjonalt samarbeid gjennom FN for nedrustningsarbeid. Produksjon, handel med, transport, lagring og bruk av kjemiske våpen er en trussel mot helse og miljø i alle land. Med denne utdelingen viser Nobelkomitéen at de tar alvorlig den trusselen masseutryddelsesvåpen utgjør. Vi ser denne prisen som et bidrag til å forby alle masseødeleggelsesvåpen, inkludert atomvåpen.

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet IKFF har siden 1915 vært opptatt av fredsarbeid og nedrustning. Årets fredspris er en fin mulighet til å fremheve alle organisasjoner som jobber med nedrusting i et miljø- og humanitært perspektiv.

I lys av de miljø- og klimautfordringene vi står overfor er all produksjon, handel, transport, lagring og bruk av våpen en alvorlig trussel.   En generell nedrustning er avgjørende for å motvirke dette.   Vi viser spesielt til det arbeidet som blir gjort av WILPF www.reachingcriticalwill.org og International Peace Bureau, www.ipb.org.

Med hilsen

Kirsten Margrethe K Tingstad

Landsleder IKFF

Tel 95437667

 

Tagged with →  
Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *