Brev fra ICAN:

«Kjære venner, partnere og underskrivere av brev til utenriksminister Børge Brende. I dag tidlig overleverte vi et brev til Stortinget, på vegne av mer enn 50 norske organisasjoner, med oppfordring om å støtte et forbud mot atomvåpen. Klokken 13 overleveres brevet til UD. 

Med vennlig hilsen
Sigrid Z. Heiberg
Rådgiver, ICAN Norge
Den internasjonale kampanjen for et forbud mot atomvåpen»
Utenfor Stortinget 16. mars 2015

Utenfor Stortinget 16. mars 2015. Foto: Sigrid Z Heiberg

Les brev til utenriksminister Børge Brende

Les mer om atomspørsmål→

(16. mars)

Pressemelding fra ICAN Norge:

I dag, mandag 16. mars, ble det overlevert et brev til Stortinget og Regjeringen på vegne av 50 norske organisasjoner. I brevet, som er adressert til utenriksminister Børge Brende, krever organisasjonene at Regjeringen støtter Østerrikes løfte om å jobbe for et internasjonalt forbud mot atomvåpen. 

Blant organisasjonene som har skrevet under brevet, er Kirkens Nødhjelp, Redd Barna og Norsk Folkehjelp. Også Røde Kors stiller seg bak kravet.
– Røde Kors krever handling. Verden kan ikke lenger akseptere at ni stater produserer, oppbevarer og er klare til å bruke atomvåpen. Ingen stater i verden har god nok beredskap til å takle konsekvensene av en atombombe. Uten konkret handling øker sannsynligheten for at flere stater anskaffer atomvåpen, og dermed øker også risikoen for bruk, sa Sven Mollekleiv, president i Røde Kors i Norge i februar. 

Daglig leder i ICAN Norge, Anne Marte Skaland, er glad for representantforslaget som ble langt fram i Stortinget torsdag 12. mars, som også krever norsk støtte til Austrian Pledge. -Det er viktig at dette forslaget kommer nettopp nå, for det finnes et unikt internasjonalt momentum for å få i gang forhandlinger om et forbud mot atomvåpen. Det er svært viktig at Norge følger opp dette arbeidet. Det var vi som startet det humanitære initiativet rundt atomvåpen i 2012, og Oslo var vertskap for den første konferansen om de humanitære konsekvensene av atomvåpen i 2013.

Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres, forklarer at det østerrikske løftet om å jobbe for å forby atomvåpen er et direkte resultat av det norskstartete humanitære initiativet. – Å ikke støtte opp om det, vil være å kaste vrak på det Norge så langt har oppnådd med dette initiativet. Vi har alt å tape på å ikke benytte denne muligheten til å videreføre det vi kan være så stolte av å ha startet, sier Tørres. 

Røde Kors framhever også at det haster. – Dette initiativet har skapt en historisk mulighet til å avskaffe et våpen som har truet menneskets eksistens de siste 70 år. Skal verdenssamfunnet lykkes må initiativtakeren Norge i 2015 vise politisk vilje til aktivt arbeid for et forbud, sier Mollekleiv.

 

 

Tagged with →  
Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *