November 2022: Det er NÅ det begynner i Trondheim…å løfte frem FREDsperspektivet fyller oss med spenning.


Høsten 2022 er foreløpig satt i skoleringens tegn. Vi skal møtes en gang i måneden. Vi  har allerede hatt et møte på boka  «Galtungs metode for fred» av Susanne Urban. Temaet var så stort og tungt at vi tror det kommer opp igjen til våren, og da håper vi forfatteren selv kan komme.
 
 

Yemanedagen markeres i Trondheim 8. og 9. januar

 

 

Stå opp for mennesker i limbo!

Søndag 8. januar markeres Yemanedagen med bønn i Trondheim.  I Forum for diakoni er Yemanedagen løftet frem, med positiv respons, og det er laget en egen forbønn som leses på gudstjenster i Trondheim.
 
Mandag 9. januar blir det fakkeltog  fra Nidarosdomens port. Oppmøte kl. 16.00, avmarsj kl. 16.15. LO i Trondheim stiller med fakler. Fakketoget starter med en kort appell av Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF Trondheim). Fakkeltoget går ned Munkegata med stopp utenfor Rådhuset, der det blir appell av en representant fra LO i Trondheim. Fakkeltoget går videre bort Thomas Angels gate og opp til Vår Frue Kirke.
 
Samme ettermiddag fortsetter markeringen med et gratis arrangement i Vår Frue kirke, fra klokken 17.00–18.30.

 Program:
• Dr. Bekken åpner med minikonsert på harmonica

• Video, der mennesker i limbo forteller

• Gruppen Nostalgi spiller. Jens Rohloff på Gitar, Kareem Alshofi på tromme, Shams Jaabary, sang, og Samer Zarka på Oud.

• Biskop Herborg Finnset holder en kort tale

• Svartlamon Damekor

• Varaordordfører Mona Berger holder en kort tale

• Mennesker i limbo presenterer en appell, som skal sendes til politikerne på Stortinget. Det blir også gitt informasjon om hva organisasjonen Mennesker i limbo representerer. 

• June Sommer Strask avslutter med en joik

 
Visste du at det bor ca 70 mennesker i limbo på asylmottak i Trondheim? På landsbasis er det flere hundre. Dette er mennesker i limbo, uten muligheter til å leve sine liv. De har ikke rett til legehjelp, de får ikke arbeidstillatelse, ingen norskopplæring og de lever på under 2000 NOK pr. måned. Mange har levd i limbo mellom 10 og 20 år!
 
Yemanedagen(e) er en mulighet for oss til å vise vilje til handling, slik at disse menneskene kan få et verdig liv. Om du ønsker å bidra så politikerne gir amnesti og slik at disse menneskene kan få menneskerettigheter, møt opp på arrangementene!
 
Yemanedagen(e) har fått navnet fra Yemane Teferi, som døde 8. januar 2016 etter 25 år på asylmottak, som ureturnérbar asylsøker. Dagen(e) tilegnes ikke bare Yemane, men alle ureturnérbare asylsøkere, mennesker i limbo. Yemanes historie fremstilles i Tine Poppes «Ingenmannsland», se:  https://yemane.no
 
Yemanedagen 2023 markeres mange steder steder i Norge;  Stavanger, Oslo, Hamar, Bodø, Tromsø, Stord, Bergen og kanskje i Drammen og Kristiansand. Mer info kommer.
 
Yemanedagen(e) i Trondheim er arrangert av: LO I Trondheim, SV, Nidaros bispedømmeråd, Kirkelig fellesråd  Trondheim, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF Trondheim)  og Mennesker i limbo.


 
 

ROP ut for fred!

Rop ut for fred», i Trondheim 12.desember, i 15 minus. 15 stk kom. Veldig bra! Under kan du se video fra arrangementet. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Åpent møte  14. November  om Norges våpenproduksjonen, med Dag Hoel som innleder. 

 
Sted: Feministhuset i Trondheim
kl. 19.00 -21.00
 
 
Vi er medarrangør sammen med besteforeldrene for klima  på et møte på litteraturhuset 6. desember om miltæret og klimaet. 
Vi har et samarbeid med K.U.K.(se: https://www.k-u-k.no/) om et stunt, der menneskene kan rope ut så høyt de kan, hva de tenker og føler om FREDs-tanken. 
Vi har kommet godt i gang med arrangement i forbindelse med Yemanedagen. Flere kirker vil ta opp temaetikken med mennesker i limbo 8. januar 2023 og vi (sammen med LO i Trondheim, Kirkelig Fellesråd, Mennesker i Limbo, SV og Feministhuset arrangerer et fakkeltog og et arrangement i Vår Frue KIrke 9. januar (dette fordi vi tar hensyn til at mange av de som er i limbo, kommer fra Eritrea/Etiopia og de feirer nyttår i helgen 7-8 januar.)
I kirken har varaordfører i Trondheim. og biskopen sagt ja til å delta. Vi banker programmet i disse dager. 

Til våren står allerede utstilling av Fredsplakater på Feministhuset, også i januar.
Kanskje prøver vi å arrangere en Fredsfestival? I alle fall vil vi arrangere et inspirasjonsmøte om fredsmarsjen og andre FREDSaksjoner. For. Vi tenker….Det er så viktig at vi klarer å akjsonere og bli synlige. Vi drømmer om et stunt foran Stortinget der FREDSdepartmentet løftes frem. 
Vi jobber også med å få FREDs-tanken inn i skolene.
 
Vi har et styre, bestående av: Berit Rusten leder, Rigmor Bjerche, økonomiansvarlig, Marianne Jonhnsen, sekretær og info.
 
Hjertlig Berit Rusten