Velkommen til Kvinneligaen for fred og frihet, IKFF Trondheim sin side

Her kan du lese nytt om IKFF Trondheim sine arrangement og aktiviteter. 

Stå opp for mennesker i limbo:  Yemanedagen i Trondheim 8. januar 2024

Fakkeltog fra Nidarosdomens port. Oppmøte 16.00. Avmarsj 16.15.
Vi stopper foran Rådhuset, der Mona Berger fra SV holder appell. Deretter går vi gjennom byen til
Gratis arrangement i Vår Frue kirke kl.17.00 – 18.30.

Program:
* Koret Liv Laga med dirigent Knut Størdal
* Vitnesbyrd fra Mennesker i Limbo
* Dr. Bekken spiller
* Varaordfører Erling Moe taler
* Dans med Loan TP Hoang
* Biskop Herborg Finnset taler
* Orientering om Mennesker i Limbo
* Dr. Bekken spiller
* Appell fra LO
* Liv Laga synger Sommerfuggel i vinterland, allsang
Konferansierer:
Mina Kavir og Randi Bakken
Lengeværende asylsøkere må få:
Umiddelbar rett til arbeid, utdanning og helsehjelp
Amnesti = Varig opphold etter fem år
Vi vil arbeide og betale skatt!
Yemanedagen i Trondheim 2024 er arrangert av:
Nidaros bispedømme, Kirkelig fellesråd, Kirkens Bymisjon, Mennesker i Limbo, Trondhjem Sanitetsforening, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF) Trondheim, Refugees Welcome Norway, AUF, Senterkvinnene, SV, KrF, MDG, Venstre, Rødt, LO.
Les mer om Yemanedagen på https://yemane.no.
Takk til Tusj AS for coverbilde, plakat og flyer!
Se mindre

STUNT i anledning FNs languke for avskaffelse av vold mot kvinner

 

 
I dag, 25. november, stuntet vi, i anledning FNs languke for avskaffelse av vold mot kvinner. 70 sko, malt i oransje, som er fargen FN anvender på denne uken, ble satt ut i ulike formasjoner, kombinert med små appeller og slagord-roping, med rytme fra skoene som «instrumenter». En engere krets kvinner fra Feministhuset, Zonta og IKFF i Trondheim deltok. Stuntet ble løftet opp av mange ungdommer fra Kampkomiteen, Amnesty og noen studenter som hadde bestemt seg for ar noe må gjøres…, bidro påstuntet. Hurra og stort ønske om videre samarbeid. På Nordre tok noen publikummer del i slagord-roping og rytme med sko som ble klappet mot hverandre. Lisen Lie holdt en strålende appell, på ulike steder i løypa og Halldis Nergård supplerte med brennaktuell info om status for vold mot kvinner. Stuntet vekket oppmerksomhet og flere tok seg tid til å finne ut hva dette var.
Stuntet var en oppbakking av en stand midt på Nordre, der Krisesentret aktivt delte ut røde knapper til å ha på jakken, som et symbol på motstand mot vold mot kvinner og nederst i Nordre, Feministhuset, Zonta og Fellesforbundet markerte dagen. Foto: Berit Rusten
 
_______________________________________________________________________________________

Stuntet: Små figurer for fred i Trondheim

Høsten er her, og nå kan du treffe på et mangfold av små figurer med klare og sterke budskap i Trondheim.  Her er noen av de: 

På IKFF Trondheim sin facebookside Kvinneligaen for fred og frihet-IKFF Trondheim finner du mange flere.

 

 

IKFF i Trondheim inviterer til:
Åpent møte om kjernekraft
mandag 23. oktober kl 19-21 på Feministhuset i Trondheim (Kjøpemannsgt. 51)

Møtet er gratis. 
Spørsmål som diskuteres er:
Er kjernekraft et relevant alternativ i energidebatten?
Hva er problematisk med kjernekraft som energikilde i verden generelt, og i Norge spesielt?
Hvordan er det egentlig med sammenhengen mellom kjernekraft og kjernefysiske våpen?
Program:
• Rigmor Bjerche innleder fra IKFF i Trondheim
• Roald Arentz, politiker for partiet Rødt og faglig tillitsvalgt for Norsk Transportarbeiderforbund og Midtnorsk transportarbeiderforening, innleder.
• Åse Berg, mangeårig medlem av IKFF og medforfatter av boken «Kvinneblikk på atomkraft». Hun har en doktorgrad i uorganisk kjemi. Hun innleder også.
• Loan TP Hoang, er dansekunstner og performanceartist tilknyttet alternative og aktivistiske miljøer som Hausmania i Oslo, Karlsøy i Troms og Svartlamon i Trondheim. Hun danser sin tolkning av effekten av kjernefysiske våpen.
• Bjørn Hilt, leder for «Nei til atomvåpen» i Trondheim og ledende i Norske leger mot atomvåpen., avrunder det hele.
Bakgrunn for møtet:
Det er fleire kommunar som no har byrja å sjå på dette med kjernekraft som eit alternativ for å sikra seg nok energi. I debatten om å bruka energi frå radioaktive atomkjernar har det så langt vore lite om reelle helsefarar, kvar brenselet til reaktorane skal hentast frå, avfallsproblematikk og transport av avfall og brensel. Tryggleik og risiko i ei uroleg verd med krig i Europa har ikkje vore mykje nemnt i debatten. Samanhengen mellom kjernekraft og kjernefysiske våpen av ulike slag har ikkje vore tema. Eller, kor klima- og miljøvennleg er eigentleg kjernekraft viss en tek alle faktorar frå utvinning av brensel til transport og deponering av avfall med i berekninga?
IKFF-Trondheim ønskjer sjå på kva konsekvensar ei satsing på atomreaktorar kan innebera.
Me ønskjer ein opplyst debatt om temaet

November 2022: Det er NÅ det begynner i Trondheim…å løfte frem FREDsperspektivet fyller oss med spenning.


Høsten 2022 er foreløpig satt i skoleringens tegn. Vi skal møtes en gang i måneden. Vi  har allerede hatt et møte på boka  «Galtungs metode for fred» av Susanne Urban. Temaet var så stort og tungt at vi tror det kommer opp igjen til våren, og da håper vi forfatteren selv kan komme.
 
 

Yemanedagen markeres i Trondheim 8. og 9. januar

 

 

Stå opp for mennesker i limbo!

Søndag 8. januar markeres Yemanedagen med bønn i Trondheim.  I Forum for diakoni er Yemanedagen løftet frem, med positiv respons, og det er laget en egen forbønn som leses på gudstjenster i Trondheim.
 
Mandag 9. januar blir det fakkeltog  fra Nidarosdomens port. Oppmøte kl. 16.00, avmarsj kl. 16.15. LO i Trondheim stiller med fakler. Fakketoget starter med en kort appell av Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF Trondheim). Fakkeltoget går ned Munkegata med stopp utenfor Rådhuset, der det blir appell av en representant fra LO i Trondheim. Fakkeltoget går videre bort Thomas Angels gate og opp til Vår Frue Kirke.
 
Samme ettermiddag fortsetter markeringen med et gratis arrangement i Vår Frue kirke, fra klokken 17.00–18.30.

 Program:
• Dr. Bekken åpner med minikonsert på harmonica

• Video, der mennesker i limbo forteller

• Gruppen Nostalgi spiller. Jens Rohloff på Gitar, Kareem Alshofi på tromme, Shams Jaabary, sang, og Samer Zarka på Oud.

• Biskop Herborg Finnset holder en kort tale

• Svartlamon Damekor

• Varaordordfører Mona Berger holder en kort tale

• Mennesker i limbo presenterer en appell, som skal sendes til politikerne på Stortinget. Det blir også gitt informasjon om hva organisasjonen Mennesker i limbo representerer. 

• June Sommer Strask avslutter med en joik

 
Visste du at det bor ca 70 mennesker i limbo på asylmottak i Trondheim? På landsbasis er det flere hundre. Dette er mennesker i limbo, uten muligheter til å leve sine liv. De har ikke rett til legehjelp, de får ikke arbeidstillatelse, ingen norskopplæring og de lever på under 2000 NOK pr. måned. Mange har levd i limbo mellom 10 og 20 år!
 
Yemanedagen(e) er en mulighet for oss til å vise vilje til handling, slik at disse menneskene kan få et verdig liv. Om du ønsker å bidra så politikerne gir amnesti og slik at disse menneskene kan få menneskerettigheter, møt opp på arrangementene!
 
Yemanedagen(e) har fått navnet fra Yemane Teferi, som døde 8. januar 2016 etter 25 år på asylmottak, som ureturnérbar asylsøker. Dagen(e) tilegnes ikke bare Yemane, men alle ureturnérbare asylsøkere, mennesker i limbo. Yemanes historie fremstilles i Tine Poppes «Ingenmannsland», se:  https://yemane.no
 
Yemanedagen 2023 markeres mange steder steder i Norge;  Stavanger, Oslo, Hamar, Bodø, Tromsø, Stord, Bergen og kanskje i Drammen og Kristiansand. Mer info kommer.
 
Yemanedagen(e) i Trondheim er arrangert av: LO I Trondheim, SV, Nidaros bispedømmeråd, Kirkelig fellesråd  Trondheim, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF Trondheim)  og Mennesker i limbo.


 
 

ROP ut for fred!

Rop ut for fred», i Trondheim 12.desember, i 15 minus. 15 stk kom. Veldig bra! Under kan du se video fra arrangementet. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Åpent møte  14. November  om Norges våpenproduksjonen, med Dag Hoel som innleder. 

 
Sted: Feministhuset i Trondheim
kl. 19.00 -21.00
 
 
Vi er medarrangør sammen med besteforeldrene for klima  på et møte på litteraturhuset 6. desember om miltæret og klimaet. 
Vi har et samarbeid med K.U.K.(se: https://www.k-u-k.no/) om et stunt, der menneskene kan rope ut så høyt de kan, hva de tenker og føler om FREDs-tanken. 
Vi har kommet godt i gang med arrangement i forbindelse med Yemanedagen. Flere kirker vil ta opp temaetikken med mennesker i limbo 8. januar 2023 og vi (sammen med LO i Trondheim, Kirkelig Fellesråd, Mennesker i Limbo, SV og Feministhuset arrangerer et fakkeltog og et arrangement i Vår Frue KIrke 9. januar (dette fordi vi tar hensyn til at mange av de som er i limbo, kommer fra Eritrea/Etiopia og de feirer nyttår i helgen 7-8 januar.)
I kirken har varaordfører i Trondheim. og biskopen sagt ja til å delta. Vi banker programmet i disse dager. 

Til våren står allerede utstilling av Fredsplakater på Feministhuset, også i januar.
Kanskje prøver vi å arrangere en Fredsfestival? I alle fall vil vi arrangere et inspirasjonsmøte om fredsmarsjen og andre FREDSaksjoner. For. Vi tenker….Det er så viktig at vi klarer å akjsonere og bli synlige. Vi drømmer om et stunt foran Stortinget der FREDSdepartmentet løftes frem. 
Vi jobber også med å få FREDs-tanken inn i skolene.
 
Vi har et styre, bestående av: Berit Rusten leder, Rigmor Bjerche, økonomiansvarlig, Marianne Jonhnsen, sekretær og info.
 
Hjertlig Berit Rusten