Referat fra IKFFs landsmøte 2023 finner du her:

REFERAT fra IKFFs LANDSMØTE 2023 per 16 mai (003)

 

 

 

 

 

Landsstyret og IKFF Oslo Viken ønsker alle IKFFs medlemmer hjertelig velkommen til landsmøte i Oslo 22. og 23. april 2023!

 

Hvor og når?
Landsmøtet holdes lørdag 22. til søndag 23. april i Majorstuen seniorarena, Slemdalsveien 3A, Oslo. Dette er like ved kollektivknutepunktet Majorstuen T-banestasjon.

Lørdag kl 11.00-18.00; landsmøtemiddag lørdag kveld

Søndag kl 10.00-16.00

IKFF sentralt refunderer reiseutgifter tilsvarende togpris/billigste reisemåte for landsstyrets medlemmer/varamedlemmer, den enkelte betaler selv ev. utgifter utover det.
Lokalavdelingene bestemmer selv sin refusjon/dekning av reiseutgifter for andre landsmøtedelegater.

Medlemmer som ikke er tilknyttet en avdeling kan søke om reisestøtte for reisekostnader over 1200 kr. Søknad sendes ikff@ikff.no innen 27.mars.

Når er påmeldingsfristen?
Påmeldingsfristen er 27. mars.  
Påmeldingen skal sendes:

Mer informasjon finner du i landsmøtehefte 1 som ligger under sakspapirer og i landsmøtehefte 2. Landsmøtehefte 3 legges ut ca. 3. april. 

NB! Frist for å sende inn forslag til landsmøteuttalelser 31.mars. Forslag kan sendes til ikff@ikff.no med kopi til frederveien@gmail.com 

SAKSPAPIRER

Landsmøtehefte 1 inneholder praktisk informasjon og program for dagen.

Landsmøtehefte 1

Landsmøtehefte 2 inneholder årsberetninger, regnskap, rapport fra økonomiutvalget, om medlemsbladet Fred og frihet og budsjett for 2023. 

Landsmøtehefte 2 v 0104

Vedlegg til hefte 2:

Årsberetning fra avdelingene. Samledokument 2023.pdf

Nasjonal Arbeidsplan IKFF 2023 Forslag pr. 19.mars

Norsk versjon av internasjonalt program 2022-2025

Landsmøtehefte 3

Landsmøtehefte 3 inneholder:

Sakspapir rekruttering, Forslag til uttalelser, Landsstyrets innstilling til vedtak i de forskjellige sakene, Innstilling fra valgkomiteen

NB! Ny viktig uttalelse 18 april:

Stopp tvangsretur til Afghanistan

Ny internasjonal uttalelse GDAMS 21.april

GDAMS-uttalelse

____________________________________

IKFFs landsmøte 2022

Landsmøtet 2022 ble holdt 3. april digitalt på zoom.

Her under finner du referat med vedlegg, inkludert powerpoint-presentasjon  om IKFFs internasjonale arbeid.

REFERAT landsmøte 2022

Deltakere landsmøte

Landsmøteuttalelser

Endrede vedtekter

Valgkomiteens innstilling

Internasjonalt arbeid i IKFF pr 3. april 2022. KN. 

SAKSPAPIRER

Landsmøtehefte 1 inneholder praktisk informasjon og zoomlenke, program for dagen, beretning fra landsstyret og avdelingene, regnskap 2021 og revisormelding og budsjett 2022 og forslag til endring av vedtekter.

LANDSMØTEHEFTE 1

Landsmøtehefte 2 inneholder forslag til uttalelser og nasjonal arbeidsplan. Ny redigert versjon lagt til 23.3.

LANDSMØTEHEFTE 2 

 

 

________________________________________

Landsmøtet 2021

Landsmøtet 2021 ble holdt  lørdag 17 – søndag 18 april på zoom.  Oslo/Viken sto for praktisk organisering.

REFERAT fra IKFFs landsmøte 2021  

Nasjonal arbeidsplan 2021-2022

Landsmøteuttalelser 2021

 

Sakspapirer 

SAKSPAPIRER HEFTE 1

Nytt forslag til uttalelse fremsatt på landsmøtet

Program for landsmøtet, 

Beretning fra landsstyret                                         

Beretning fra avdelingene                                       

Beretning over aktiviteter ifølge arbeidsplanen          

Regnskap, revisjonsberetning, budsjett       

Rapport fra evalueringsutvalget                               

Rapport fra rekrutteringsutvalget                             

Informasjon om atomvåpen, atomkraft, atomavfall    

SAKSPAPIRER HEFTE 2.

Praktisk informasjon: Zoom-lenke til landsmøtet                            

Valg til landsstyre og valgkomite                                                

Innstillinger/forslag til vedtak fra landsstyret   

Uttalelser

SAKSPAPIRER HEFTE 3

Arbeidsplan for IKFF

SAKSPAPIRER HEFTE 4

Spørsmål til gruppediskusjoner lørdag og søndag

 

 

 

 

 

 

 

 

Landsmøtet 2020

Sakspapirer

Landsmøtet 2019

IKFF holdt landsmøte 6. – 7. april 2019. Hovedtema for møtet var fred, miljø og klima. Det var et fint landsmøte med mange deltakere. Referat fra landsmøtet kan du laste ned her.

Endelig dagsorden for møtet kan du laste ned her.

Landsstyre for IKFF valgt på landsmøtet finner du her.

Uttalelser fra IKFFs landsmøte 2019


– Foreløpig dagsorden
– Regnskap og balanse for 2018 med forklaring og revisorerklæring
– Arbeidsplan for 2019-2020
– Budsjett for 2019-2020
– Forslag om opprettelse av senat
– Forslag om opprettelse av fredsminister

IKFFs vedtekter 2018
    Heftet inneholder:
– Beretning for landsstyret 2018-2019
– Beretninger for lokalavdelingene 2018-2019
– Regnskap 2018
Revisjonserklæring 2018

Sakspapirer til landsmøtet 2019 hefte 3. Heftet inneholder:
– Notat vedr. fredsdepartement med følgebrev
– Vedtekter vedtatt på landsmøte 2018

Sakspapirer til landsmøtet 2019 – hefte 4.