Landsmøtet 2021

IKFFs landsmøte 2021 holdes lørdag 17- søndag 18 april per zoom.

Vi ville selvsagt helst holdt det som et fysisk møte, men det er dessverre ikke realistisk. 

Oslo/Viken står for den praktiske organiseringen, men andre forberedelser er fordelt mellom landsstyremedlemmene.

Eventuelle forslag til saker eller uttalelser må sendes senest 6 uker før landsmøtet, dvs. senest 5. mars.

Innkalling med dagsorden sendes ut i mars, og sakspapirer legges på hjemmesiden som vi har gjort de siste 2 årene. 

Landsmøtet behandler alle de vanlige sakene, i tillegg vil det bli fokus på utfordringene rundt lagring av atomavfall, Norges politikk i FNs sikkerhetsråd og framtidig organisering av IKFF i Norge. 

 

Landsmøtet 2020

Sakspapirer

 

Landsmøtet 2019

IKFF holdt landsmøte 6. – 7. april 2019. Hovedtema for møtet var fred, miljø og klima. Det var et fint landsmøte med mange deltakere. Referat fra landsmøtet kan du laste ned her.

Endelig dagsorden for møtet kan du laste ned her.

Landsstyre for IKFF valgt på landsmøtet finner du her.

Uttalelser fra IKFFs landsmøte 2019


– Foreløpig dagsorden
– Regnskap og balanse for 2018 med forklaring og revisorerklæring
– Arbeidsplan for 2019-2020
– Budsjett for 2019-2020
– Forslag om opprettelse av senat
– Forslag om opprettelse av fredsminister

IKFFs vedtekter 2018

Sakspapirer til landsmøtet 2019 hefte 2. Heftet inneholder:

– Beretning for landsstyret 2018-2019
– Beretninger for lokalavdelingene 2018-2019
– Regnskap 2018
Revisjonserklæring 2018

Sakspapirer til landsmøtet 2019 hefte 3. Heftet inneholder:
– Notat vedr. fredsdepartement med følgebrev
– Vedtekter vedtatt på landsmøte 2018

Sakspapirer til landsmøtet 2019 – hefte 4.