Nordområdene

I Vårdø står det en radar: Globus II er eid og finansiert av amerikanske myndigheter og drevet av norsk etterretningstjeneste. Radaren på Vardø blir av Russland sett på som en strategisk trussel. Denne rest av kald krig kan få nye momenter når klimaet åpner opp Nordøstpassasjen for skipsfart og leteboring i nord blir til oljeutvinning.

Mye av den nye våpenteknologien kommuniserer ved hjelp av satellitter. Å ruste opp verdensrommet er kostbart, det stiller også juridiske spørsmål når det gjelder hvilken bistand Norge skal få før vi må kalle oss en atommakt. Ikke-spredningsavtalen fra 1967 er allerede undergravet på mange områder. Det er heller ikke skrevet under på en bindene internasjonal avtale om fredelig bruk av det ytre rom.

Norge har de siste årene bygd opp bakkestasjoner for satellitter på Svalbard og i Antarktisk som brukes i konflikter og kriger over hele kloden. Svalbardtraktaten forbyr å bruke øygruppa i krig. I Antarktisktraktaten heter det at kontinentet kun skal brukes til fredelig virksomhet. Her ønsker vi å være en vakthund til Norge våkner og lurer på hvordan det kunne gå så langt.

Riksrevisjonens gjennomgang av arbeidet med Arktisk råd.

Se Eva Fidjestøl artikkel i Fred og Frihet nr. 1. -2012

Se Hermien Stoops Prestbakmos artikkel i Fred og Frihet nr. 3-4 /2013

Les artikkeler om nordområdene →

Last ned temahefte om nordområdene

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *