Stipend

IKFF har for tiden ingen ledige stipend. (9.6.20)

Oppdateres ved ny utlysning

 

Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF) lyser ut stipender for  kvinner under 35 år som vil skrive oppgave på universitet eller høgskoler om temaer som IKFF arbeider med.

 

Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF), gir stipend til kvinnelige studenter under 35 år ved høyskoler og universitet som ønsker å skrive oppgave om temaer som IKFF arbeider med. Særlig aktuelle temaer er

–       Konsekvenser av opprustning og krig for miljøet

–       Kvinners situasjon i konflikt og krig – som ofre for vold – og som deltakere i konfliktløsning og samfunnsutvikling

–       Arbeid for utvikling av fredskultur

–       Arbeidet for forbud mot atomvåpen

 

Hvert stipend er på opp til  kr.10.000. Send søknaden til ikff@ikff.no

For mer informasjon om stipendet kontakt: Liss Schanke,  Liss.schanke@gmail.com 

 

Om IKFF: Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) er den norske seksjonen av den internasjonale fredsorganisasjonen Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF), som ble stiftet i 1915 og har avdelinger i over 30 land. WILPF har i dag rådgivende status i FNs organer ECOSOC, UNESCO, FAO, ILO og UNICEF. Det ligger mye stoff om IKFF på hjemmesiden, www.ikff.no og på hjemmesiden til vår internasjonale organisasjon www.wilpf.org.ch