Florø IKFF ble stiftet i 2016.  Kontaktperson for lokalavdelingen er Grete Belinda Solberg Barton. Hun kan kontaktes på epost gre-be@online.no.

Det har vært lite virksomhet i Florø før vi hadde styremøter i april, juni og august 2017. Vi planla høsten, laget velkomstbrev, har prøvd verving m.m. Vi har fått godt samarbeid med Flora Folkebibliotek som stiller med hus til våre offentlige møter. De lager også kaffe og en av dem er alltid tilstede på våre arran-gementer. Florø Filmklubb hjelper oss med papirarbeidet med å søke lisens. Vi var for sene denne høsten med å komme med på deres program, men blir med 2018. Da skal vi vise en spillefilm og en dokumentarfilm sammen med dem.

Aktiviteter høsten 2017:
31. august viste vi « Mannen som reddet verden». Vi hadde en innledning og samtale etter filmen.
21. september holdt leder i IKFF, Liss Schanke et flott og interessant foredrag.
12. oktober viste vi Fambul Tok, en sterk dokumentar om tilgivelse og forsoning.
16. november viste vi Fredskarusellen og fortsatte privat med takk-for-i-høst fest.