Markering på Eidsvoll plass for å stoppe tvangsretur av etiopiske flyktninger

 

15. mars var det markering i Oslo for å stoppe tvangsutsendelsen av etiopiske flyktinger.  IKFF var en av flere organisasjoner som sto bak markeringen. 

Minst 21 etiopiske asylsøkere med endelig avslag har den siste uken blitt pågrepet og internert på Trandum. Tre av de 21 har familie og til sammen 5 barn som er født i Norge. De fleste av de 21 har vært i landet i 15 år eller mer. En av dem har vært i Norge i 22 år.

Mandag denne uken kom en delegasjon fra Etiopia til Trandum for å avklare identiteten til de 21.

NOAS har sendt brev til Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og Utlendingsnemnda v/ direktør Marianne Jakobsen. I brevet ber NOAS om ny vurdering for de etiopiske asylsøkerne som er internert på Trandum.

Her kan du laste ned hele løpeseddelen og lese mer om aksjonen:

flyer pdf

__________________________________________________________________________________

SAMTALER OM FRED OG FRIHET MED FOLK PÅ MORTENSRUD

 

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet arrangerte 2 løpeseddel- aksjoner og et folkemøte på Mortensrud i februar 2024. Vi pratet med folk i forbifarten og spurte hva de mente om mulighetene for å skape varig fred i en verden der militærbruk og krig ofte blir sett på som eneste løsning.  Vi hadde mange fine samtaler og ble møtt med interesse. I postkassene våre tok vi imot brev fra dem som ønsket å ytre seg skriftlig.

Spørsmålet vi stilte var: Mennesker og dyr lider under krig og miljøkriser. Hva tenker du om fred- og om hvordan vi skaper varig fred?

Tekstene er overført hit og de er ikke endret. Her er resultatet:

 

 

 

Aksjonspakke – som frister til gjentakelse!

Oslo Viken IKFF hadde løpeseddelaksjoner i en av Oslos drabantbyer to lørdager på rad om fred- krig, klima-miljø og medmenneskelighet. Et par uker etter holdt vi et folkemøte for fred på det lokale biblioteket – som i hele måneden hadde hatt en bokutstilling om disse temaene og oppslag i sine lokaler som reklamerte for møtet.
Vi fikk også inn en forhåndsomtale av folkemøtet i lokalavisa for bydelen. Mange tok velvillig imot våre løpesedler, og en del møtte fram på folkemøtet – der var vi til sammen 20 personer – og samtalen om disse store temaene var god og givende – med Elisabeth Kristiansen som kyndig møteleder og journalist Arild Rønsen som samtaleinspirator.                            
                                                
 

Fra møtet på Mortensrud bibliotek. Foto Siri Lill Thowsen

               

 

 

 

Løpeseddelutdeling i Oslo/Viken 25.10.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her kan du laste ned løpeseddelen: 

231025 Løpeseddel, endelig versjon

 

 

Oversikt, styremedlemmer og kontaktpersoner i arbeidsgrupper

Styremedlemmer og kontaktpersoner i arbeidsgrupper

Merkedager og aktivitetskalender
juni – desember 2022

Merkedager og aktivitetskalender, juni-desember 2022

 

Liss Schanke holder appell for IKFF på protestmøtet den 8. oktober, mot den amerikanske baseavtalen. Referat fra møtet er lagt ut på www.ikff.no

 

Informasjon om IKFFs deltakelse i Arendalsuka 2021 – Bli med!

Medlemsbrev juni 2021 – om Arendalsuka
 

Arbeidsplan for Oslo-Viken,
revidert 27. mai 2021

Referat fra medlemsmøte i IKFF Oslo Viken 7.4.2021

Årsmøtet Oslo Viken 
ble avholdt den 3. mars på zoom,
med 10 deltakere

REFERAT FRA ÅRSMØTET I IKFF OSLO VIKEN+EKO

To aktuelle nettarrangementer:

Lørdag 27. februar kl 13.00 Stopp Nato,
om kjernefysisk trussel i nordområdene

Torsdag 4. mars kl 18.00, om papirløse og humanitet

 

Innkalling til årsmøte
i IKFF Oslo-Viken
onsdag 3. mars klokka 19.00
på zoom

Innkalling til årsmøte
Saksliste m. sakspapirer
Rapport 2020 med vedlegg fra gruppa Kvinner i krig på flukt og som flyktninger
Rapport 2020 fra nedrustningsgruppa

 

22. januar 2021 –
FNs atomvåpenforbud trådde i kraft, og Oslo Viken IKFF deltok i feiring og markering foran Stortinget

 

 

Oslo Viken IKFF avholdt sitt årsmøte den 20.01.20, med 15 medlemmer til stede

2020 Revidert arbeidsplan O-V pr Juni
Forslag til arbeidsplan og møter i Oslo 2020
Forslag til årsmelding IKFF Oslo Viken 2019
Referat årsmøte IKFF avdeling Oslo Viken 2020

Flott konsertkveld til ettertanke i Nord-Odal 21. oktober

IKFF Oslo-Vikens arbeidsgruppe for nedrustning, fred og sikkerhet undersøkte muligheter for å lage et kulturarrangement i regi av IKFF i forbindelse med markering av FNs merkedager for avskaffelse atomvåpen. Korona-begrensningene gjorde det risikabelt å planlegge dette i Oslo i høst. Et medlem av gruppa, Torill Eide, bor i Nord-Odal hvor hun har et stort nettverk. Nord-Odal har et helt nytt, vakkert bibliotek  i bygget «Samling» på Sand sentrum, med et amfi med plass til 50 tilhørere, og både biblioteksjef og ordfører var velvillige til å støtte et kulturarrangement her.

Møte i Odalen

 

 

 

 

 

Menneskene Norge ikke vil ha

Er vår flyktningpolitikk fredsskapende?

Dette er tema for åpent medlemsmøte i Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF/WILPF) i Oslo.

 

Når? Mandag 18.november fra kl.18.00-20.00

Hvor?  Majorstuveien 39, Oslo.

Vi trekker linjer fra IKFF kvinners engasjement for jødiske barn på 1930 tallet til dagens arbeid for flyktninger i IKFF.

Program:

 • Hvordan arbeider kvinneligaen (IKFF) med flyktningspørsmålet?

Innlegg ved Kari Nes og Audgunn Oltedal

 • Da IKFF-kvinner dro til Østerrike og hentet 21 jødiske barn til Norge.

Hvilke rolle spilte IKFF og enkeltmedlemmer og ledere i IKFF

i  dette arbeidet?

Går det noen linjer til utfordringene i dag med å sikre asylretten og behovet for beskyttelse av flyktninger?

Mari Holmboe Ruge i samtale med Berit Aasen om IKFF og freds- og flyktningarbeid i mellomkrigstida.

 • En fredsskapende flyktningpolitikk – hva er sentralt?

Samtale og diskusjon.

Møteleder: Liss Schanke

Velkommen

Arrangør: Landsstyret i IKFF og IKFF Oslo


Medlemsbrev 26. november 2018: Nobelfakkeltog og innvielse av nye lokaler

NOBELFAKKELTOG

Vi minner om Fakkeltoget for Nobelprisvinnerne 10. desember. Håper mange av dere har tenkt å gå!

Toget går fra Jernbanetorget, appellene starter kl. 17.30, Toger starter kl. 18.15 og vi hilser fredsprisvinnerne utenfor Grand 19.00.

Fredsrådet er arrangør og trenger flere vakter. De av dere som kan, møter opp på Jernbanetorget klokken 17.00 og får utdelt refleks-vest.

INNVIELSE AV NYE LOKALER

IKFF flytter til et nytt kontor som ligger på Majorstua. Norsk Kvinnesaksforening og deres Oslo-avdeling har generøst tilbudt oss å dele deres lokaler. Adressen er Majorstuveien 39, 0367 Oslo, 1. etasje.

Vi regner med at flyttingen fra nåværende lokaler i Møllergata er ferdig 14.12. og inviterer til en sammenkomst for medlemmer i Oslo og omegn i de nye lokalene 14.12 kl 16-18.

Det blir uformell samtale og diskusjon om planene for 2019. Ellers blir det kaffe/te og pepperkaker og hyggelig samvær.

Fint om du melder fra om du kan komme til Edel Havin Beukes, enten på epost: edel@beukes.net eller sms på mobil 45 23 47 41 innen 13.12.


Medlemsmøte for IKFF Oslo og omland 1. november 2018

IKFF inviterer til medlemsmøte for Oslo og omland om fred og miljø.

Møtet holdes i Fredshuset, Møllergt. 12, 4. etasje, torsdag 1. november 2018 kl. 16 – 18.

Programmet:

 1. Liss Schanke ønsker velkommen og er møteleder. Presentasjon av deltagerne.
 2. Hovedtema: Edel Havin Beukes: «Kampen om vannet i Midt-Østen» (ca.20.min)
 3. Liss Schanke orienterer om IKFFs arbeid.(5-10 min.)
 4. En representant fra BKA, Besteforeldrenes Klima Aksjon, orienterer om hvem de er og hva de har av planer fremover ( 5-10 min.)
 5. En representant fra BfF, Bestemødre for Fred, orienterer om deres arbeid og planer fremover (5-10 min.).
 6. Eva Fidjestøl orienterer om hva situasjonen er i Norge når det gjelder atomreaktorer, radoaktivt avfall og atomvåpen (5 min.)
 7. Edel Havin Beukes orienterer om miljøarbeidet i WILPF internasjonalt.(5 min.)
 8. Eventuelt

Det blir en enkel servering og kaffe/te.


Medlemsmøte for IKFF Oslo og omland 4. september 2018

IKFF inviterer til medlemsmøte for Oslo og omland tirsdag 4. september i Fredshuset, Møllergata 12, 4 etasje.

Møtet starter kl. 16.00 og vi regner med å avslutte ca. 18.00. Det blir enkel servering, kaffe og kake.

Temaer på møtet er:

– Referat fra WILPF-kongressen i Ghana
– Referat fra Arendalsuka, Jondalen og folkeriksdagen
– Markering av Oslo som miljøby 2019 – og hvordan IKFF kan integrere fredsaspektet
– Arbeid i høst. bl.a. globaliseringskonferansen og NATO-øvelsen
– Eventuelt

Påmelding til ikff@ikff.no.

Hjertelig velkommen alle sammen!


Medlemsmøte i IKFF Oslo 12. juni 2018

Oslogruppen i IKFF inviterer til medlemsmøte tirsdag 12. juni kl. 16 – 18 på Fredshuset i Møllergata. 12, 4. etg.

Program

 1. Sikkerhetssituasjonen i Norge: Referat fra Russlandsturen
 2. Siste nummer av IKFFs medlemsblad Fred og frihet med stoff om NATO og atomvåpen
 3. Diverse andre IKFF-saker

Vel møtt!

OPPDATERT ARBEIDSPLAN FOR IKFF I OSLO PER

14.11.2017

Det har lenge vært et ønske om å få til mer IKFF-akti-vitet i Oslo. Som hovedstad er Oslo en viktig arena for fredsarbeid, informasjon. påvirkning og rekruttering.

Landsstyremøtet 21.- 22.oktober 2017 vedtok å opp-rette en arbeidsgruppe for Oslo som skal arbeide med lokale arrangementer i Oslo. Arbeidet er en prøveordning fram til landsmøtet 2018. Fram til det blir økonomien basert på at man får støtte til konkrete tiltak, basert på landsstyrets vedtatte arbeidsplan.

Arbeidsgruppen er nå i gang og består av Eva Fid-jestøl, Trine Eklund, Elisabeth Kristiansen og Edel Havin Beukes.

Aktiviteter 2017-2018

Lørdag 25.november -søndag 10 desember 

Kampanjen mot vold mot kvinner

Lørdag 9 desember

Gudstjeneste i Trefoldighetskirken 17.00

Campaigners meeting på Norsk Folkehjelp sine lokaler

Søndag 10.desember

Fredsprisutdeling i Rådhuset og parallell visning av seremonien på Nobels Fredssenter

Fakkeltog i regi av Norges Fredsråd. Oppmøte kl 17.30 med musikalske innslag og appeller. Fakkeltoget går fra Jernbanetorget og opp til Grand Hotell.

Fest for ICAN-campaigners om kvelden med internasjonale og nasjonale gjester.

Mandag 11. desember

Nobels Fredspriskonsert klokken 19.00 i Telenor Arena.

Tirsdag 12.desember

Åpningen av Nobels Fredssenters utstilling om årets fredsprisvinner 12.-18.00.

«Agenda» har arrangement om atomvåpen og veien videre, med norsk og internasjonalt panel.

17.-28 Januar 2018

Klimafestivalen.

IKFF planlegger seminar om «Miljø og militarisme», trolig i samarbeid med andre organisasjoner, onsdag 17. januar klokken 17.30 – 19.45 i Eldorado bokhandel i Torggaten.

Torsdag 8. mars

Den internasjonale kvinnedagen

17.-18. mars 2018

IKFFs landsmøte på Hamar.

Mulige åpne foredrag om jordvern/matsikkerhet og norsk våpenproduksjon jfr Global Day of Action against Military Spending, i samarbeid med Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Nei til Atomvåpen.

21.-22. april 2018

Nordisk IKFF møte. Felles tema: forholdet til Russland. Birgitte Grimstad, Trine Eklund eller Ingeborg Breines innleder.

Torsdag 26. april 2018

Tsjernobylmøte i møterom Ndjema på Litteraturhuset med fokus på lagring av atomavfall.

Samarbeid med Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Nei til Atomvåpen

Tirsdag 1 mai

IKFF stiller i 1 maitoget med fane

Tirsdag 8.mai

Ta fredsdagen tilbake – i samarbeid med Norges Fredsråd

15.-26 mai

Russlandstur. Flere fra IKFF Oslo deltar.

Oktober

Globaliseringskonferansen. Årets hovedtema er makt. Forslag til tema for seminarer sendes til ikff@ikff innen 10. desember 2017.

100 års stemmerettØnsker du å bli medlem eller har spørsmål ta kontakt på epost: ikff@ikff.no

Besøk oss: 

Internasjonal Kvinneliga for fred og frihet (IKFF)
Storgata 11, 5 etg.
0155 Oslo
Norge

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *