Klima, vann og matsikkerhet

Vanndråper fra bladRetten til mat ble nedfelt i Verdenserklæringen om menneskerettigheter allerede i 1948, og er senere nærmere formulert i flere internasjonale konvensjoner.

IKFF ønsker å medvirke til en samfunnsutvikling som setter mennesker og miljø først, hvor menneskerettigheter, herunder retten til mat og rent vann, oppfylles.

Effekter av klimaendringer kan på sikt gi katastrofale følger for matproduksjonen.

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet behandler spørsmål om klima, vann og matsikkerhet på i et integrert perspektiv.

Les mer om matsikkerhet →

Les artikler om matsikkerhet →

Gjennom vårt arbeid med vann- og matsikkerhet arbeider vi for å:

  • Styrke kvinneorganisasjoner og andre som arbeider for å holde myndighetene i det enkelt land ansvarlig for å overholde konvensjoner og rettmessige rettigheter.
  • Bevisstgjøring både her hjemme og ute når det gjelder sammenhengen mellom landbruk og handelsavtaler i industriland og matsikkerhet i utviklingsland. Dette gjør vi ved å avholde seminarer og workshops
  • Samarbeide med andre organisasjoner som arbeider med matsikkerhet for å synliggjøre militarismens og krigers rolle når det gjelder matproduksjon, distribusjon og miljø-ødeleggelser

Vil du være med i arbeidet med klima, miljø og matsikkerhet, eller har du sprøsmål omkring disse spørsmålene?  kontakt →

Ønsker du å lære mer kan du laste ned vårt hefte om «Kvinner, liv og vann» eller lese Karin Aanes artikkel «Vann og frihet»  i vårt magasin Fred og Frihet. (Se nedenfor)

Kvinner, liv og vannStudie og debatt boka: ”Kvinner, liv og vann”

IKFF ga i 2009 ut boken ”Kvinner, liv og vann”, med økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet og FOKUS. Boken er et bidrag  kunnskapen som trengs og til den debatten som blir stadig sterkere om vannets plass i klodens og menneskenes liv.

Boken er skrevet av Edel Havin Beukes og Karin Aanes med bidrag fra Liss Schanke og Trude Malthe Thomassen.

Last ned boken: Kvinner, liv og vann.

Foto av kvinneVann og frihet

Spørsmål om vann kommer stadig oftere opp både i miljøsammenheng, i diskusjoner rundt fattigdomsproblemer, menneskerettighetsspørsmål og sikkerhetspolitikk.

I denne artiklen beskriver Karin Aanes vann i et intergrert perspektiv.

Les artikkelen: Vann og frihet.

 

Les flere artikler om klima, vann og matsikkerhet →

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *