Minneside

 

Kari Margrete Foldøy

« Til Ungdommen» sang vi i bisettelsen til vår kjære Kari Margrete Foldøy. Nordahl Griegs dikt gir ungdommen en stemme til å la «menneskeverd»  og «vår rike jord» få seire fremfor våpen og svik. 

Kari viet store deler av livet sitt for dette arbeidet. Hennes arbeids karriere viser at hun ville gjøre noe for andre mennesker. Hun jobbet i Norad, i fengsel, i institusjoner og sist ved sosialhøgskolen i Stavanger, hvor hun støttet studenter gjennom sine praksis perioder. 

Jeg var heldig å bli kjent med Kari i slutten av 80 tallet. Da var hun nyvalgt leder i Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihets avdeling i Stavanger. 

Det er ikke vanskelig å se tråden i livet hennes, arbeidet for medmennesker, frihet og likeverd, har omgitt henne både i jobb og i et stort engasjement i fritiden.

På sin rolige måte, har hun stått på for å informere om urett og uverdighet. Med sin kunnskap har hun forklart og, ikke minst, gitt håp, om at det nytter å kjempe og ha tro på at krig og konflikt kan nedkjempes, og at dialog og samhandling er verd å prøve. 

Kari var engasjert. Hun drev IKFF avdeling Stavanger, en periode var hun medlem av Landsstyre, og deltok på de fleste Landsmøtene i organisasjonen vår. Her ledet hun mange debatter, og var dyktig som ordstyrer og kom med gode konklusjoner. Det var nok ikke alltid så lett å får ro i salen, men det gikk greit med vennligheten til Kari. Kari representerte og IKFF internasjonalt i kvinnekongresser både i Bejing og i Bolivia. Lokalt i Stavanger var hun generalen for våre årlige loppemarked. Vi hadde foreløpig det siste loppemarkedet i april 2018. Det blir ikke noe i år. 

Kvinneligaens strategi er dialog og formidling av kunnskap. Kari var hun var engasjert, kunnskapsrik, hun stilte opp i demonstrasjoner og foredrag. Hun går inn i rekken av IKFFs sterke flotte damer, som viet store deler av livet sitt for fredsarbeid.

Takk for alt. For IKFF Stavanger, Hanne Kjersti Knutsen

 

 


Trine (Anne Cathrine) Eklund

Trine Eklund, født 7. februar 1935 sovnet fredelig inn med sine nærmeste rundt seg på Solvang Helsehus 9. juli 2019. Fredsbevegelsen har mistet en ildsjel, en inspirasjonkilde og en pilar. Et helt liv kjempet hun for fred og rettferdighet, mot krig og uforstand. Trine var aktivt og engasjert med i flere fredsorganisasjoner. Ikke minst har Bestemødre for Fred, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet, Nei til Atomvåpen, Norges Fredslag og Norges Fredsråd hatt glede og nytte av hennes arbeidskapasitet og vilje og evne til å dele.

Hvem har ikke møtt Trine om onsdagene foran Stortinget hvor hun sammen med andre engasjerte voksne kvinner og bestemødre har delt ut ukas løpeseddel om aktuelle freds- og sikkerhetspolitiske spørsmål? Hvem har ikke hørt henne holde innlegg på møter i UD, i ForUM for Miljø og Utvikling, i FN-sambandet, på PRIO, i Litteraturhuset i Nordisk folkeriksdag og hvor det måtte være drøftinger av betydning for hva slags samfunn vi vil ha?

Trine tok en rekke initiativ og mange har fått utvidet sin forståelse av å ha lest hennes oppsummeringer, tanker og anbefalinger fra en rekke møter i fredbevegelsens regi: Om å bygge fredskultur – ikke krigskultur, om norsk ratifisering av FNs forbud mot atomvåpen, om nedrustning og mot utenlandske baser og krigsspill på norsk jord, om militær miljø og klimaforringelse, om etablering av et eget fredsdepartement, om viktigheten av at kvinners stemme blir hørt og så mye mer.

Hennes egen stemme begynte å svikte mens vi holdt på å planlegge dialog- og vennskapstur til Russland i fjor vår under mottoet ”Naboer som venner, ikke fiender”. Men hennes pågangsmot og livsglede var stor, og på tur skulle hun og kom hun, til stor glede for alle som var med. Og Trine var engasjert helt til det siste. En liten tåre i øyenkroken, kanskje, på Kvinneligaens siste årsmøte. Det var så mye hun skulle ha gjort. Og hvordan kunne hun makte å inviterte på større damemiddag selv etter at ALS sykdommen hadde gjort det umulig for henne både å snakke og spise? En sønn hadde laget maten, to sønnesønner serverte. Trine var sterkt tilstede. Og Trine vil fortsette å være tilstede for alle oss som var glade i henne. Vi er imponert og takknemlig for hennes innsats og vil savne henne sårt. Hennes engasjement og mot vil fortsette å inspirere oss.

Ingeborg Breines,

på vegne av Trines mange venner i fredsbevegelsen