Internasjonal kvinneliga for fred og frihet – avdeling Bergen har et sterkt fokus på hvordan krig og militarisme ødelegger miljøet, fra enorme militære klimautslipp, til forurensing av land, drikkevann og hav.

Vi jobber for en omdisponering av ressurser fra militarisme til fred, utvikling og miljø, for FNs atomvåpen-forbud og mot den NATO-styrte militariseringen av Norge. Andre viktige saker er å promotere metoder for konfliktløsning og opprettelsen av et fredsdepartement. Vi arrangerer fredsmarkeringer, filmvisninger, foredrag, workshops og utstillinger.

Følg oss på vår Facebook-side for fredsaktivisme i Bergen og ellers på Vestlandet. Her vil vi dele freds- og antikrigs-arrangementer som finner sted i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Kontaktperson IKFF Bergen: 

Åse Møller-Hansen mail til: frederveien@gmail.com

Postadresse: Strandgaten 19, 5013 BERGEN

VIPPS: # 571259

 OM VÅRE ARRANGEMENT OG AKSJONER I BERGEN

Fra 8. mars i Bergen

Se også IKFF i mediene, hvor det er lagt ut mange leserinnlegg fra medlemmer i Bergen

 

Vi markerte at FNs atomvåpenforbud fylte tre år 22. januar 24 og spurte Hva nå?.

 

YEMANEDAGEN 2024 

Markering 8. januar kl. 18.00 i Kirkens bymisjon sine lokaler i Kong Oscarsgate 62, underetasjen.  

(NB. Kong Oscarsgate 62 er riktig adresse, da møtet er flyttet FRA Studentsenteret) 

Det blir visning av Yemane-filmen, intervjuer, politiske appeller og musikkinnslag

Lørdag 6/1 13.00 – Utdeling av løpesedler

https://yemane.no/bergen-2024       

Arrangørar: IKFF, Mennesker i limbo. Støttes av  Bergen kvinnesaksforening, Sanitetskvinnene, PRESS, MDG, Raudt, SV, Partiet Sentrum.

Kontaktaktpersoner:

Annelise Berger – annelise.berger@gmail.com

Ketil Hindenes – ketil_hindenes@hotmail.com

 
Velkommen! 
 
 

Her fra en av våre mange aksjoner i Bergen sammen med Antikrigs-initiativet, våren 2023:  Stans våpensendingene! Forhandlinger nå!   Susanne Urban holder appell. 

FRED FOR KLIMA OG MILJØ. Markering av FNs dag mot miljøødeleggelser i krig.

Fana kulturhus 6. november 22. 

Her er en av appellene fra møtet.

Krigen sett med legebriller, av Ludwig Aigner

«Eventyret om evig (?) vekst» står fortsatt sterkt.

Det beviser sin gyldighet for krigsøkonomien og den verdensomspennende opprustningen – til den bitre slutten.

Krigen i Ukraina er allerede den største regionale krigen i historien mot vårt felles miljø, vår biosfære.
Denne nye europeiske storkrigen ble startet etter kriger i Kongo, Afghanistan, Libya, Libanon, Gaza, Syria, Jemen, Somalia og enda flere land i verden.

Den er et stort sprang fra livet mot utryddelsen av – nettopp – livet, med mennesker i førersetet, i ansvar og i aksjon. Den gjennomfører selvutslettelse ved å drepe mennesker og annet liv direkte og indirekte, ved å bruke våpen og ved grenseløs forurensing.

Dette skjer blant 8 milliarder mennesker på jorden. Deres kollektive bevissthet og vilje kan ikke stoppe dette fra å skje!?
Kollektivt selvmord i verden i dag skjer likevel hovedsakelig ved industriell forurensing, som inkluderer industriell produksjon av våpen.

Dette kollektive selvmordet omfatter akutt selvmord med våpenmakt, og kronisk selvmord ved forurensning av land, vann og atmosfæren.
Med andre ord: Vi dreper oss selv momentant ved å bruke våpen og på sikt ved å forurense vårt livgivende miljø – biosfæren.
I et stadig økende tempo.

Livet utrydder livet!
Fred er veien videre for alt liv på jorden!

Det burde vært overskrifter om denne saken hver dag i hver avis, nyhetsportal og nyhetsmedia!

For å få fred til å skje! Hvor er disse?

Bergen. 02.11.22

BILDER FRA NOEN AV VÅRE MANGE AKSJONER FOR Å VISE AT MILITARISME OG KRIG ER ELEFANTEN I KLIMAROMMET!

IKFF deltok på Fridays for future 25.mars med  Militarisme er Elefanten i rommet. 

Du finner IKFF Bergen sitt vårprogram 2021 her: 

BERGEN IKFF vår 21_201214 copy

20. mars: Markering på Håkonsvern mot atomdrevne ubåter i norske fjorder 

Appell ved Susanne Urban fra IKFF  https://fb.watch/4pKGurG8WP/

Appell ved Saima Naz Akhtar fra Norske leger mot atomvåpen  https://fb.watch/4p_Vvl4gVw/

8. mars 2021

Pdf: Peace is cheaper 

 

Fra markeringen av FNS atomvåpenforbud 22.januar.

Kirkeklokkene i Johanneskirken spilte Imagine og Heal the world, hurtigruten tutet, IKFF, Changemaker, Antikrigsinitiativet,  Grønn ungdom og varaordføreren holdt appeller. 

Annika Beinnes fra Griegakademiet sang Peace on earth, og det var jevnlige fanfarer med trombone og trommehvirvler.

Det hele ble avsluttet med Give peace a change ledet an av trommeinstruktør Lars Kolstad og et pop up orkester med trommer og rytmeinstrumenter.   70-80 mennesker møtte opp for å feier FNs atomvåpenforbud. 

Marianne Sælen fra IKFF holder appell

Bilder fra NRK, Vestlandsrevyen

Du kan lese en av de fine appellene som ble holdt her: 

.FNs-atomvåpenforbud-Helene-Åsnes-Changemaker-Bergen-Student

og se flere bilder her: Atomvåpen forbudt_foto       foto: Sondof Rabbe

Antikrigs-festival i Bergen

«Motstand mot krig og vilje til en fredeligere verden.»

Med dette som motto, mobiliserte IKFF og Antikrigs-initiativet til festival i Bergen 3 -20.september.  27 kunstnere og kunstnerkollektiv stilte ut sine verker i visningsrommet på USF Verftet; tegninger, malerier, street-art, tresnitt, tekstilkunst, tegnefilm og videokunst.

Frans Jacobi, professor i samtidskunst v/UIB hadde skrevet en tekst om krig og fred, som løp som en rød tråd gjennom utstillingen, fordelt på ti stasjoner. 

Ivar Jørdre fra Antikrigsinitiativet med sitt bilde Fredsbyen

Festivalen rommet en rekke arrangementer, de fleste foregikk inne i visningsrommet.  Tuva Widskjold fra ICAN holdt foredrag om det norske atomvåpen-paradokset, Susanne Urban fra IKFF presenterte sin rykende ferske bok Galtungs metode og ga interessante eksempler på metoder for konfliktløsning.

Susanne Urban presenterer sin nye bok Galtungs metode for fred

Elisabeth Eide holdt foredrag om Medier, krig og propaganda. Til sammen ble det holdt 17 arrangementer i løpet av festivalen. Se programmet her: https://antikrigfest.org/festivalprogram/.

På åpningsdagen var det over 100 mennesker innom utstillingen.  Kurator for utstillingen Frans Jacobi, var konferansier. Åse M.H. fra IKFF og Bjarne Lavik fra Antikrigs-initiativet holdt korte åpningstaler, og Azin Rajaei fra Iran sang nydelig, akkompagnert av Michal Urbaniak på piano. Selve utstillingen ble åpnet med en fargerik performance:  ‘Ninja Peace Horse’ av Ninjas of Bergen.  

Fra åpningsdagen, foto. Gitte Sætre

 

Performance ved Ninjas of Bergen

Bergen kommune ga støtte til åpningsarrangementet. Samme uke la koronaskyen seg tungt over Bergen, med strenge restriksjoner, og maks grense 20 på arrangementene. Skoleklasser som hadde meldt sin ankomst, måtte avlyse, og biblioteket avlyste visning av filmen Mannen som reddet verden, men satt den opp igjen for skoleelever noen uker senere.

Korona til tross. Det kom et jevnt sig av mennesker for å se utstillingen eller delta på arrangementene, til sammen 475.  Det ble mange interessante og til dels strategiske samtaler om fred, krig og kunst, både under foredragene og mellom utstillingsvakter og publikum.

Tresnitt Irakisk kvinne av Sonja Krohn

 

Roger Gjerstad foran sitt bilde Libya

Humans not numbers, en ung støttegruppe for flyktningene på Moria, hadde en spontan performance og la ut flere hundre steiner med dato og sted for mennesker som hadde druknet på vei til Europa.

To av disse unge leste egne dikt under «åpen mikrofon» på et av Verbalt krutt, poetiske ytringer om krig og fred – arrangementene. 

Før utstillingen kontaktet vi en rekke lokale og nasjonale medier. Vi fikk lite respons til tross for purringer, men avisene Dagen og BA og NRK sitt lokalkontor var innom utstillingen og ga oss kjærkommen pressedekning.

Vi delte ut materiell fra ICAN, IKFF og Antikrigs-initiativet. Et av IKFF sine bidrag var en laminert vindusavis kalt Fredens tidende, som kunne leses både innen- og utenfra.

Vindus-avis Fredens tidende, IKFF

Les fredens tidende her

Det var mye arbeid og mye logistikk å arrangere festivalen. En kjernegruppe med dedikerte aktivister jobbet jevnt og trutt i et år for å virkeliggjøre prosjektet – og vi gjør det gjerne igjen – kanskje som fredsutstilling neste gang.  Imagine peace! 

 

Atomkraft ingen klimakur_Publisert i  Klassekampen_2020-04-25

Susanne Urban

I morgen er det 34 år siden Tsjernobyl-katastrofen. For to millioner hviterussere ble katastrofen begynnelsen av et liv på radioaktivt forurenset jord. Mer enn 40 prosent av Europa ble forurenset av radioaktivt nedfall. I 37 norske kommuner må sau fortsatt «fôres ned» for å redusere radioaktivitet i kjøtt og melk. Noen proklamerer at «atomkraftverk knapt slipper ut CO2 », slik det fortsatt står i Store norske leksikon. Men gruvedrift og anrikingen av uranmalm er veldig energikrevende. I tillegg kommer bygging for å lagre millioner av tonn radioaktivt avfall i hundretusener av år. Risikoen for en atomulykke à la Tsjernobyl vil alltid være til stede. Sol og vindenergi har allerede utkonkurrert atomkraft, når det gjelder pris. Hvorfor tviholder atomvåpenmaktene som Frankrike, England og USA på atomkraft? Fordi atomkraftverk trenges for å produsere plutonium, som er selve forutsetningen for atomvåpen. Atomvåpen og atomkraft er to sider av samme sak. Det er snart 50 år siden Norge satt miljøvern på agendaen ved å etablere verdens første miljøverndepartement. Skal vi få vei i vellinga når det gjelder atomnedrustning og for å få bukt med den enorme forurensningen fra militær virksomhet? Da må kompetanse samles ved å etablere et fredsdepartement. Det er på tide.

Susanne Urban, styremedlem IKFF-Bergen susanne@urbanrabbe.no

 

Program vår 2020

Last ned program for Bergen IKFF vår 2020 her.


 

Les mer om noen av IKFF Bergens aktiviteter for høsten 2019

Last ned program for IKFF Bergen høst 2019 her.

Kampanje: Nei til atomubåter i norske farvann

Vindusutstilling hos Norli


Norge trenger et fredsdepartement – Globaliseringskonferansen 2018

Åse Møller Hansen og Susanne Urban fra IKFF Bergen holdt foredrag på møte om fredsdepartement på Globaliseringskonferansen søndag 14. oktober. 29 personer deltok på møtet, til tross for at det gikk samtidig med et annet møte med den kjente forskeren og miljøaktivisten Vandana Shiva. Susanne snakket om studien”To Give Peace A Seat”, av IKFF Bergens trainee, Léa Dupoy og fikk god respons.

Foto og design: Susanne Urban, styremedlem i IKFF Bergen.


Bergen Fredsforum – Program høsten 2018


Ja til fredsøvelser, nei til NATOs krigsøvelse Trident Juncture

Etter ordre fra USA skal nå alle NATO-land ruste opp for å forberede krig mot Russland. Militærutgiftene skal økes til minst to prosent av BNP. Norge er i frontlinjen i den pågående NATO-opprustningen. NATOs største krigsøvelse siden den kalde krigen vil foregå i Norge med tilstøtende luft- og havområder, i tillegg til Sverige, Finland, Island og i Østersjøen, fra midten av august til midten av november 2018. Krigsøvelsen vil samle over 40.000 soldater fra 30 land, 70 krigsskip og 140 fly, og vil koste Norge alene rundt en milliard kroner.

Men klima- og miljøkrisen, atomtrusselen, eller gapet mellom de som har og de som ikke har, kan ikke løses med militærmakt. Last ned IKFF Bergens brosjyre om alternative strategier for fred og sikkerhet (pdf).

Brev til en nyfødt

Av Susanne Urban

Velkommen til verden! Du er heldig, som er født i Norge, et av de tryggeste, mest likestilte land i verden. For å bygge et slikt samfunn, basert på tillit og relativt små ulikheter, har mange rette valg blitt tatt de siste 70 år.

Du er heldig som har kommet til et land med fungerende utdanningssystem og høy levestandard. På verdensbasis har tallet på flyktninger aldri vært så stort som nå. Over 65 millioner mennesker er på flukt fra krig og forfølgelse. Halvparten av dem er barn.

Jeg vil at du skal vite at du har en grandtante som er engasjert i en gammel fredsorganisasjon. Vi arbeider for å omdisponere ressurser fra krig og militarisme til fred, utvikling og miljø.

Akkurat nå prøver vi å begrense Trident Juncture, den største Nato-øvelsen siden den kalde krigen: Det er 30 år siden 1989, da jernteppet mellom Østblokken og den USA­vestlige verden falt. Øvelsen rammer Norge med tilstøtende luft­ og havområder, i tillegg til Sverige, Finland, Island og Østersjøen, fra august til november. Over 40.000 soldater fra 30 land, med rundt 140 bombefly og 70 krigsskip skal samles. Sløsingen med ressurser, og klima­og miljøskadene knyttet til krigsøvelsen er enorme. Hva annet kunne disse ressursene blitt brukt til?

Hei på deg, lille nurket! Ni lange, etter hvert trange måneder i mors mage levde du i en våt og dim verden med avdempede lyder. Da du så dagens lys, kom du til tidenes varmeste og tørreste sommer.

Sommerens ekstrem­tørke har vist oss hvor sårbar vår matsikkerhet er. Ikke bare har Norge kun rundt tre prosent dyrkbar jord, men kornlagrene er bygget ned. Situasjonen i landbruket er prekær. Det betyr at vi ikke har råd til alle ødeleggelsene Nato­pansere og beltevogner vil påføre jordene i Trøndelag, Møre og Romsdal, Oppland, Hedmark og Buskerud.

Det er ingen skam å snu! La oss verne om jordene og skogen.

Et nyfødt barn er et absolutt under. Tenk på det, og la soldatene komme. Men gi dem noen uker med intensiv undervisning i ikke­voldelig konflikthåndtering og fredsbygging. Det er på tide at militæret tar ansvar for bærekraftig sikkerhetsarbeide – langt bortenfor atomvåpen, langdistanse­angrepsvåpen,og jagerfly.

Jeg skriver dette til deg, lille nyfødt, fordi jeg håper at du om noen år kan lese dette første brevet i ditt liv. Da håper jeg at vi sammen kan se tilbake på at vi har tatt gode valg. At vi har endret livsstil, og hvordan vi tenker på menneskelig sikkerhet, for å minske miljøforurensning og klimaendringer med varmere og villere vær.

Jeg lover å gjøre det jeg klarer for at den verden du er født inn, blir fredeligere og mer i pakt med naturgrunnlaget på denne vidunderlige kloden.

Susanne Urban,
grandtante og styremedlem i IKFF Bergen

Teksten stod på trykk i Klassekampen 22. august 2018 (edit)

Klimafestivalen §112 | 17 – 28. januar 2018

Innkjøp av 52 bombefly F-35

  koster over 250 milliarder kroner *

vil øke Norges utslipp fra militærfly til ca. 5-600 000 tonn pr. år **

Det tilsvarer utslippet fra en halv million mennesker som holder seg innenfor klodens tålegrense på 1 tonn CO2/ år ***

Hvorfor er militære utslipp unntatt klimaregnskapet? ****

 Kildehenvisninger

*Kjøper F-35 til 260 milliarder: Tviler på om superflyene vil kunne forsvare Norge, Steinar Solås Suvatne, Dagbladet 4. februar 2016: De nye jagerflyene blir så dyre å drifte at Forsvaret frykter de kan svekke landets forsvarsevne. De ber om mer penger fra politikerne. Det vil koste Norge minst 261 milliarder kroner å kjøpe og drifte den planlagte investeringa i 52 nye og hypermoderne F-35 jagerfly. Summen inkluderer alle våpen, kostnader ved oppgradering av baser og avhending i flyenes levetid. Mandag denne uka (1. februar 2016) var hærsjef Odin Johannessen siste i en rekke militære autoriteter som ytret bekymring over hvor dyre jagerflyene blir. Se: https://www.dagbladet.no/nyheter/kjoper-f-35-til-260-milliarder-tviler-pa-om-superflyene-vil-kunne-forsvare-norge/60567032

** Mye tyder på at Norge dobler sitt årlige utslipp fra militære jagerfly ved anskaffelse av F-35 opp mot 5-600 000 tonn årlig  som vil utgjøre 1 prosent av Norges utslipp i dag. Og en atskillig større prosent når vi får 53 slike fly samtidig med at norske klimagassutslipp forhåpentlig reduseres etter planen. Utslippene avhenger sjølsagt av aktivitetsnivået. Fra: «Finn Bjørnar Lund» <finnbjornar@gmail.com> 
Dato: 30. nov. 2017 22:17
 Emne: Re: Krig eller klode ­ på NORSK
 til IKFF/Elisabeth Kristiansen. Finn Bjørnar Lund, Forfatter hos Energi og Klima: https://energiogklima.no/author/fblund/

*** Klodens tålegrense på 1 tonn CO2/ år.

– det verden trenger er å redusere utslippene, nesten til null. FNs klimapanel har regnet ut at i løpet av 40-70 år bør de globale utslippene av klimagasser reduseres til omtrent ett tonn pr. innbygger.

Hver nordmann slapp i 2016 i gjennomsnitt ut 8,6 tonn CO2. Det er langt over det globale gjennomsnittet på 4,8 tonn, og nesten fem ganger mer enn snittet i India (1,8 tonn). De norske utslippene av CO2 per innbygger har ifølge prosjektet Global Carbon Budget ligget stabile siden 2014. Se: https://energiogklima.no/klimavakten/utslipp-per-innbygger/

Flytype F-35C har 8900 kg drivstoff holder til 2200 km. I oppdrag kan de bare fly ca 850 km. Flyet tar ombord 11 000 liter flybensin (NATO F34). Med en toppfart på 1940 km i timen kan vi si at flyet bruker ca 10. 000 liter drivstoff i timen. Fra et foredrag av IKFF/ Elisabeth Kristiansen

Det er ikke lett å få informasjon om dette. Her står det noe: Flybensin har mye kreosot: www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK231234/

Om flybensin: www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp121-c3.pdf

****Militærvesenet er en miljøversting – likevel slipper det unna miljøregnskapet. Det er gode grunner til inkludere militærvesenet i klimaregnskap og klimatiltak. Sammenhengen mellom klima og konflikt og militarisering kan ses på som en selvforsterkende prosess, hvor militarisering og konflikt bidrar til alvorlige skader på miljø og klima, som igjen kan ha en forsterkende virkning på faktorer som bidrar til konflikt og militarisering. Bildet av miljøet som offer – både under forberedelse til krig, selve krigføringen og gjenoppbyggingsfasen – er ikke vanskelig å illustrere.

Store summer. Beregninger gjort på midten av 1990-tallet viste at militære utslippskilder sto for 25 prosent av verdens forbruk av flybensin, 9 prosent av forbruket av stål og jern, og dessuten konsumerte mer aluminium, kobber, nikkel og platinum enn alle utviklingsland til sammen. Forskere har også antydet at militære aktiviteters bidrag til global luftforurensning kan være så høyt som 10 prosent. Av Fredrik Heldal, NY TID. Publisert: 18/02/2016. Se: www.nytid.no/miljoet-og-militaeret/

Appell og hilsen til ICAN. Feiring av Nobels fredspris i Bergen

Det er 07. desember 2017. Det høljer. Det er stiv kuling. Men vi står her samlet på Torgallmenningen i Bergen, foran julegrana. Budskapet er: Signér atomvåpenforbudet!

Markeringen er støttet av Bergen AUF, Bergen SU, Kunsthall 3.14, MdG-Bergen, NKP-Bergen, Norsk Folkehjelp Bergen, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Bergen, Rødt-Bergen, Stopp Nato m.fl. samt WILPF-Norge/ IKFF-Bergen Women’s International League for Peace and Freedom

Fredsprisen gir håp, og kraver handling Fredsorganisasjonene støtter unisont tildelingen av årets fredspris til Den internasjonale kampanjen for et forbud mot atomvåpen (ICAN). Heldigvis kom ICAN inn på statsbudsjettet igjen med to millioner kroner for 2018. Vi håper dette kan bidra til en styrket kamp mot atomvåpen, blant annet med viktig opplysningsarbeid om humanitære konsekvenser ved bruk av disse forferdelige våpnene.

Ikke så fjernt som vi liker å innbille oss
Nylig signaliserte USAs sjef for atomvåpenarsenalet at han ville nekte å adlyde ordre hvis Trump startet en «ulovlig» atomkrig (mot Nord-Korea). Det er bra, men det forteller også at bruk av slike våpen ikke er så fjernt som vi liker å innbille oss.

Bli med, gå foran
Dessverre har regjeringen avsluttet Norges bidrag til FNs atomvåpentraktat. Vi ønsker Norge tilbake til FNs arbeid for atomnedrustning. Norge bør gå foran i NATO, slik vi gjorde for å forby klasevåpen – det var fullt mulig på tross av NATO-medlemskapet.

Noen som synes det høres utopisk og usannsynlig ut, at land skal kvitte seg med atombomber frivillig? Tenk på Sør Afrika, et land som hadde atomvåpen, og som har kvittet seg med de i begynnelsen av 1990-tallet.

Årets fredspristildeling bidrar til å sette fokus på hvor viktig frivillige organisasjoners arbeid er. Forhåpentligvis vil årets fredspris bidra til at regjeringen øker støtten til fredsarbeidet.

Fredsorganisasjoner og partier i Bergen hadde invitert til å vise støtte til ICAN og deres arbeid. Vi vil sende en hilsen til ICAN, forhåpentligvis i form av et bilde eller omtale i media, og med en oppfordring til alle som har mulighet til det, til å delta i fakkeltoget i Oslo 10.desember.

Nedrustning nå: Signér forbudet mot atomvåpen! N.O. N.U.K.E.S!

Appell v/ Thorleif Bertelsen og Susanne Urban, IKFF. Bergen 7. desember 2017. Allsang ledet av sangere fra sangkoret Lyderhorn

Brev til partiene vedr. NATO-øvelsen Aurora i Sverige

I september 2017 blir store deler av Sverige krigsøvingsplass for rundt 20.000 soldater og
heimevernere. Kostnaden for Sverige blir 583 millioner svenske kroner. I tillegg kommer
beløpene fra USA, Finland, Frankrike, Estland, Danmark og Norge, som også deltar. Den
svenske forsvarsmakten har ikke fått garantier fra USA om at de ikke vil ta med atomvåpen.

IKFF avd. Bergen retter følgende spørsmål til partiene som stiller til Stortingsvalget 11. september 2017:

1. Hvilke konsekvenser vil krigsøvelsen Aurora få for klima og miljø?

2. På hvilken måte mener partiet at krigsøvelsen Aurora bidrar til avspenning og fredsbygging?

3. Har det blitt utredet hvilke trygghetsfremmende, tillitsskapende og vennskapsbyggende tiltak som kunne ha blitt finansiert med 583 millioner kroner?

4. En omdiskutert vertslandsavtale tillater NATO å holde øvelse i Sverige: ønsker ikke Norge å verne om Sverige som et nøytralt og alliansefritt nordisk land?

Norge deltar i den største militærøvelsen siden den kalde krigen:

– Russland utpekes til fiende i øvelsen
– Aurora støtter opp under vestlig anti-russisk propaganda
– Forholdet mellom Norge og Russland vil bli mer spent – det vil ingen tjene på.

Fred bevares gjennom diplomati, samtale og samarbeid. Vi ønsker ikke at Norge skal delta i denne konflikteggende/angrepsforberedende øvelsen! Tvert imot: vi ønsker sterke norske bidrag til fredsbygging og avspenning i stedet for krigsforberedelser. Vi håper at vår henvendelse vil bli tatt godt imot og ser fram til funderte svar på disse viktige spørsmålene. Med vennlig hilsen

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet avd. Bergen,
v/styret: Åse Møller-Hansen og Susanne Urban
www.ikff.no/bergen/
Strandkaien 6, 5013 Bergen
sms 905 44 639
e-post: susanne@urbanrabbe.no

Bestemødre for Fred Norge v/Trine Eklund stiller seg også bak henvendelsen
http://www.bestemodreforfred.co¨

Last ned IKFF Bergens brev til partiene om NATO-øvelsen Aurora (pdf)

Flytt pengene: Gi fred et budsjett!

Norge har forpliktet seg overfor NATO til å øke forsvarsbudsjettet til 2 prosent av vårt brutto nasjonalprodukt (BNP) innen 2024. Vil vi virkelig bruke 15 milliarder mer på militæret, enn dagens 48.000.000.000,- pr. år?

La oss heller bruke disse tilleggs-milliardene til å bygge bærekraftig sikkerhet. La oss stemme fram partier med fred på programmet under stortingsvalget 2017.

IKFF Bergen har laget en brosjyre om hvordan ressursene kan omdirigeres fra krig og militarisme til å skape en grønnere, mer rettferdig og fredelig verden. Brosjyren kan lastes ned her som løpeseddel.

Det finnes ingen jobber på en død planet

IKFF-bergen, 1.mai 2017, appell 1. mai-alliansen

Det finnes ikke bedre måter å vise internasjonal solidaritet på, enn nedrustning. Militarismen ødelegger miljøet. Det amerikanske forsvaret alene er verdens største oljeforbruker. Mens klimaendringene er vår alvorligste globale trussel, holdes militære utslipp utenfor klimaregnskap, og militærsektoren er i stor grad unntatt fra innsyn og miljøreguleringer. Militarismen tilfører økosystemet skrap, tungmetaller, kjemiske gifter og radioaktive utslipp, partikler som forurenser luft, jord og vann. Miljøødeleggelsene skjer i krig, men også fredstid, på militærbaser, og industri- og testområder verden over.

Hvilke partier har det på programmet: å få militære utslipp inn i klimaregnskapet? Hva er de reelle truslene mot vår sikkerhet? Hva gjør oss trygge?

Klima- og miljøkrisen, atomtrusselen, eller gapet mellom de som har og de som ikke har, kan ikke løses med militærmakt. Vi må stanse den ensidige dyrkingen av militæret som politisk maktmiddel. Det er et paradoks at militærsektoren, som skal ivareta menneskelig sikkerhet, bidrar til å ødelegge livsgrunnlaget for kommende generasjoner. Tør fagbevegelsen å problematisere sammenhengen mellom arbeidsplasser i våpenindustri og militæret og konsekvensene for klima og miljø?

Nedrustning for utvikling: Det militære forbruket er en vanvittig sløsing med energi, materiell, landområder og menneskelige ressurser. Våpenindustrien får enorme forskningsmidler og rekrutterer blant de beste hjerner. Vi eksporterer våpen og får flyktninger i retur… Men menneskene i alle land ønsker fred. Krig er det bare våpenindustrien som tjener på.

Knakende kul og vidunderlig vakkert – slik ønsker vi framtiden for våre barn og barnbarn. Ved å omdisponere ressurser fra krig til fred, utvikling og miljø, kan vi få det til. Det vi trenger et fredsdepartement som fremmer fredskultur overalt i samfunnet. La oss gi våre stemmer til partier som har fred på programmet under Stortingsvalget i september ’17.

Og NÅ vil jeg be alle her: bli med på første strofen til Internasjonal kvinneliga for fred og frihet sin sang, som heter: ”På tide med et fredsdepartement”.

Susanne Urban, styremedlem – avd. Bergen.
Strandkaien 6, 5013 Bergen, sms 905 44 639, e-post: susanne@urbanrabbe.no

   

VI TRENGER FLERE MEDARBEIDERE OG STØTTEMEDLEMMER! Kontakt i Bergen: aasemh04@yahoo.com

Bergen greetings

Sabona – verktøy for konflikthåndtering

IKFF Bergen støtter Sabonas viktige arbeid innen konflikthåndtering.

«Relasjonskompetanse, antimobbing, konflikthåndtering – sentrale begreper i skolen og ellers i folks liv. Kunnskaper på disse områdene rager høyt i verdi både på arbeidsplassen, i familien og i skolens hverdag. Utallige prosjekter, programmer og forsøk er i gang for å øke forståelse og ferdigheter på disse områdene.

Hva om vi tar utgangspunkt i et av FNs opplæringsprogram for konflikthåndtering – regnet for å være noe av det ypperste innen konfliktforståelse – og gjør konseptene tilgjengelige for folk flest?

Nettopp dette har vi satt oss fore gjennom prosjektet som har fått navnet Sabona: å utvikle konsepter og veikart innen konflikthåndtering som er så overbevisende at de blir ryggmargsreflekser allerede fra barnealderen av. Vi vil gjøre konflikthygiene til hverdagskompetanse på folksviktige arenaer»

Les mer om Sabona her (pdf).

Vold avler vold! Opprop fra Røde Kors

Visste du at 1 av 5 kvinner i Norge utsettes for vold? For å forebygge at dette skjer er det blant annet viktig at barn lærer om konflikthåndtering i skolen. Røde kors krever undervisning i konfliktløsning i skolen. Dette er en viktig sak for framtiden. IKFF Bergen oppfordrer alle til å skrive under og dele oppropet. Les mer og signer her.

Aktiviteter 2015

IKFFs APPELL til Internasjonal uke på Torgalmenningen v. Grete Belinda, 31. okt. 2015

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) er den norske avdelingen av Women’s International League for Peace and Freedom som vi forkorter til (WILPF). WILPF har avdelinger i 32 land og i alle verdensdeler og har kontorer i Genève og New York vår kamp er mot militarismen og for en fredskultur med fokus på nedrustning, ikkevold, dialog og samarbeid 

Vi trenger et forsvar mot global oppvarming og miljøødeleggelser.

Krig og militarisme ødelegger jorden vår.

Samtidig som 20.000 barn dør av sult hver dag, sløser vi bort enorme ressurser på våpen. Ressurser som kunne ha reddet alle barna og gitt dem skolegang.

Norge er et av verdens største våpeneksportland og  Norge, tjener penger på at noen dreper , ødelegger deler av jorden vår og at folk må flykte fra landet sitt.

På tide å velge, KRIG eller KLODE!

Dersom det er fred vi ønsker, må vi i bruk ta andre metoder enn krig for å løse konflikter.

Vi trenger et fredsdepartement.

ET FREDS-DEPARTEMENT.

Forslag til oppgaver for et fredsdepartement har vi satt opp på en løpeseddel vi deler ut fra vårt pop-up- fredsdepartement.

  • Ett av de kan være Utredning av ikkevoldelige metoder for konflikthåndtering på alle nivåer.

På denne løpeseddel har vi også laget plass der du kan skrive ned dine ideer og kan legge i en postkasse vi har der, eller du kan bare snakke med oss.

Vi skal utarbeide et innspill til alle de politiske partier som de kan ta med i sine program for neste stortingsperiode.

Kom til standen vår og engasjer deg i vårt arbeide om å få et fredsdepartement og meld deg gjerne inn i WILPF Norge, IKFF.

VI TRENGER ET FREDSDEPARTEMENT! Stand på Torgalmenningen Internasjonal uke lørdag 31.10.15. Devi, Eva, Grete Belinda (holdt appell!), Åse, Susanne & Karen
VI TRENGER ET FREDSDEPARTEMENT! Stand på Torgalmenningen Internasjonal uke lørdag 31.10.15. Devi, Eva, Grete Belinda (holdt appell!), Åse, Susanne & Karen
Innkomne forslag fra publikum.
Innkomne forslag fra publikum.
 

Her er brevet til forsvarsministeren angående krigen mot IS, januar 2015.

Fra vår kampanje mot utarmet Uran:

Forby Uranvåpen stand våre underskriftskampanjer:

F35 aksjon

F35 aksjon 1 side

I media

«Håp som politisk drivkraft» av Barbara Gentikow. Bergens Tidene 5. sep. 2013

One Response to Bergen

  1. Thorleif Berthelsen sier:

    Veldig bra arbeid! Det er virkelig på tide at Norge får en stor fredsbevegelse igjen. Norges Fredsråd må bli en medlemsorganisasjon med aktive lokallag i hele landet. Vi har den mest NATO- og våpenlojale regjering på svært lenge. Derfor er forslaget om et fredsdepartement glimrende offensivt. IKFF går foran med et godt eksempel!

    Hilsen
    Rødt-medlem

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *