Internasjonal WILPF KONGRESS 
 16.- 24.juli online

16.februar 23 kom kongress-rapporten. Les den her:

https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2023/02/WILPF-Congress-Report-2022_Web.pdf?_gl=1cgweav_upMQ.._gaMjgzMjI0MjExLjE2NzY1NzE1MzM._ga_M0METNSX3T*MTY3NjU3MTUzMi4xLjAuMTY3NjU3MTUzMi4wLjAuMA..

Etter kongressen

Mer enn 400 medlemmer fra hele verden deltok på kongressen og workshops under temaene: skape kontakt og forbindelser, økologi og miljø, sosial rettferdighet og demilitarisering for feministisk fred

Les mer her om det nye WILPF styret, det nye arbeidsprogrammet og om de nye WILPF seksjonene i 10 land på tre kontinent. Mer info fra kongressen kommer. Følg med på wilpf.org

Kongressen var planlagt å finne sted i Brisbane, Australia, men gjennomføres nå digitalt. 

Kongressen er WILPFs høyeste organ.  På kongressen skal den videre veien for WILPF stakes ut. Sist ble den avholdt i Accra, Ghana i 2018. Normalt er kongressen hvert tredje år, men er utsatt fra i fjor pga. pandemien.
WILPF Norge/IKFF har 3 delegater og vara, men alle medlemmer kan klikke seg inn og delta på det meste av programmet. 

Programmet for selve kongressen med plenumsmøter: https://mcusercontent.com/3dd6452f9e1ff139d4e528371/files/c70bfbe9-d6e2-4a65-583c-0644049e7159/2022_Congress_Agenda_Final.pdf

Program over workshops og åpne møter:

https://docs.google.com/document/d/1wTuK59fJ3mQe4m20Of2mTU4Tg9-JTfiPAlLWNa30_uo/edit

Påmelding til kongressen her:

https://account.canapii.com/events/wilpf-congress-2022

Mer generell informasjon.

https://docs.google.com/document/d/1tqGriw-2P7guetHQUfAK9TynR_pDE39-IXh8AyqnEwI/edit

WILPF sitt internasjonale program for 2022-2025 er klart og skal vedtas på kongressen i juli! Det internasjonale programmet vil være en ledetråd for vårt kollektive aktivistiske arbeid på lokalt, regionalt og globalt nivå de neste tre årene. Her kan du laste ned det internasjonale programmet: WILPF Internationa Programme 2022-202-Congress