Miljø, utvikling og militarisme

IKFF  har lenge anstrengt seg for å gjøre folk oppmerksom på sammenhengen mellom virksomheten til det militærindustrielle komplekset  og  miljøet som omfatter menneskene, naturressursene  inkludert vann, mat, energi, mineraler og hele naturen selv.

Aktivitetene til den militære sektor har en alvorlig virkning på klimaet, ødelegger og forurenser  vann, jord og luft. Selve verdensrommet er tatt i bruk og forsøples, og  sikkerheten for livet på jorden blir manipulert med.

Muligheten  for en ”atomvinter” er fremdeles stor siden det finnes ca. 19000 atomladninger.

Sprengninger som kan skyldes tekniske feil, sabotasje eller bevisst bruk av dem, kan føre til at gjennomsnittstemperaturen på jorda i verste fall kan gå så langt ned at matproduksjonen blir ødelagt med de følger dette vil få for livet på jorda.

IKFF vil ha disse problemområdene opp på dagsorden på internasjonale møter som behandler mat, vann, klima og energisaker. De  kreftene som ønsker opprustning og krig for å tjene på det, erobre land og andre lands ressurser skal ikke uimotsagt få fortsette som før og sette livet på jorda i fare.

Det er mektige krefter som i våre dager står bak konflikter, opprustning, okkupasjon og militærbaser samt krigføring og de bruker alle midler for å unngå å bli stilt til regnskap for sine gjerninger. Derfor er dette tabu–områder også for en norsk regjering. Slik kan det ikke fortsette!!

Les artikkeler om miljø, utvikling og militarisme →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *