WILPF NORGE – INTERNASJONAL KVINNELIGA FOR FRED OG FRIHET (IKFF)

Majorstuveien 39
0367 OSLO

Organisasjonsnummer: 983 794 815

Konto: 1254 62 53048

Vipps: #538306

Om IKFF

IKFF er en feministisk fredsorganisasjon som arbeider for å øke kvinners deltakelse i fredsprosesser. Vi arbeider med å løfte konfliktforebyggende arbeide, FNs agenda for kvinner, fred og sikkerhet, samt nedrustning.

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) er den norske seksjonen av den internasjonale fredsorganisasjonen Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) som finnes i over 30 land.

IKFF/WILPF er den eldste kvinneorganisasjonen for fred, stiftet i 1915 som protest mot første verdenskrig. Norske kvinner deltok i WILPFs arbeid helt fra starten, og IKFF i Norge ble stiftet samme år, av stemmerettspionerer fra 1913.

WILPF har i dag rådgivende status i FNs organer ECOSOC, UNESCO, FAO, ILO og UNICEF.

Les mer om IKFF:

Organisasjon

Historie

Avdelinger

Nordisk samarbeid

Internasjonalt samarbeid

Samarbeid med andre i Norge

Minneside

Styreseminar 2013

Styreseminar 2013

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *