Organisasjon

IKFF/WILPF Norge er en medlemsbasert organisasjon. Vårt høyeste beslutningsorgan er landsmøtet som hvert år. Landsmøtet velger et landsstyre som har som ansvar å styre organisasjonen mellom landsmøtene. På landsmøtet vedtas en arbeidsplan som ligger til grunn for landsstyrets arbeid.

IKFF/WILPF Norge er en landsdekkende organisasjon med lokale avdelinger med minst 3 medlemmer. På steder uten lokalavdelinger er medlemmene direkte tilsluttet landsorganisasjonen.

På internasjonalt nivå er vår internasjonale kongress, som møtes hvert fjerde år,  det høyeste beslutningsorganet. Eksekutivkomiteen (ExCom) og Det internasjonale styret (IB) har som  oppgave å gjennomføre strategier og programmer vedtatt av kongressen. Stående utvalg velges av IB.

Faste representanter til landsstyret fra avdelingene   

Lokallag Landsstyremedlemmer Tlf. Epost
Oslo/Viken Fast Elsabeth Koren 41 62 67 33 e-koren@online.no
  Fast Gro Standnes   gro.standnes@icloud.com
  Vara Liss Schanke 95 22 75 73 Liss.schanke@gmail.com
  Vara Eva Fidjestøl   esofidje@gmail.com
  Vara Ellen Elster   e-elster@online.no
  Vara Berit Aasen   beritaasen@hotmail.com
       
Innlandet Fast Kari Nes 95 77 94 02 kar-nes@online.no
  Vara Inger Karin Røe Ødegård 95 12 29 35 roe.odegard@gmail.com
       
Stavanger Fast Hilde Solberg 91 66 89 55 solberghilde@outlook.com
  Vara Hanne Kjersti Knutsen     
       
Sandnes Fast Ingegerd Austbø 95 11 92 72 ingegera@online.no
  Vara Anne Berit Skeie    
       
Bergen Fast Gunnhild Cecilia Kristina Weimarck Frogoudakis    
  Vara Bodil Woldseth    
  Vara Åse Møller-Hansen 41 80 92 38 frederveien@gmail.com
       
Trondheim Fast Berit Rusten    
  Vara Rigmor Bjerche    

Faste representanter for grupper 

NND Åse Juveli Berg    
Rekruttering Eline Meek Allern    

Vararepresentanter for grupper

NND Eva Fidjestøl    
Rekruttering Jorid Hjulstad Junttila    
  Siri Jensen    

Ledergruppe

Ekstraordinær organisering uten leder for perioden 2024–2025 videreføres.

Ledergruppen reduseres fra 4 til 2 personer.

  Kari Nes    
  Gro Standnes    
       

Representant fra landsstyret i økonomiutvalget:

  Åse Juveli Berg    
       

UD-prosjekter

  Gro Standnes    
  Berit Aasen    

 

________________________________________________________________________________________

LANDSSTYRE OG LEDERGRUPPE I IKFF 2023 – 2024

Valgt på IKFFs landsmøte 23. april 2023

Trøndelag:   

Fast: Berit Rusten (Kontaktperson) – 2 år

Marianne Johnsen -2 år

beritrusten@gmail.com

marianne@peopleuknow.no

 
Bergen:    Fast: Åse Møller-Hansen – 1 år frederveien@gmail.com 4180 9238
 

Vara: Marianne Sælen – 1 år

mariannesaelen@outlook.com

4020 4336

Stavanger:    

Fast: Hilde Solberg  – 2 år

solberghilde@outlook.com 9166 8955
 

Vara: Hanne Kjersti Knutsen – 2 år

hanne-18@outlook.com  
Sandnes:

Fast: Ingegerd Austbø – 2  år

ingegera@online.no 9511 9272
 

Vara: Gro Eriksen – 1 år

eingro@lyse.net  
Innlandet:

 Fast: Kari Nes – 2 år

kari.nes@inn.no 9577 9402
 

Vara: Inger Karin Ødegaard – 1 år

roe.odegard@gmail.com

9512 2935

Oslo/Viken:

Fast: Elisabeth Koren – 1 år

e-koren@online.no 4162 6733
 

Vara: Ellen Elster – 1 år

e-elster@online.no  
 

Vara: Berit Aasen – 1 år

beritaasen@hotmail.com  

I tillegg har  landsstyret  3 faste medlemmer med hver sin vararepresentant, som er  kontaktpersoner for spesifikke tiltaksområder.

Åse Juveli Berg, Trøndelag (NND) (1 år).

 Vara: Eva Fidjestøl (NND) (1 år)

Kjersti Hellesøy (Troms) (rekruttering) (2 år).

Vara:  Liss Schanke (UD- prosjekter) (1 år).

Sissel Baraa (Nordland) (1 år) og Siri Jensen (Vestfold/Telemark) (1 år), begge vara (rekruttering)

Ledergruppe: (ekstraordinær organisering uten leder for perioden 2023 – 2024)

Innlandet: Kari Nes – 1 år

Bergen: Åse Møller-Hansen -1 år

Oslo/Viken: Elisabeth Koren – 1 år

Stavanger: Hilde Solberg – 1 år

_____________________________________________________________________

LANDSSTYRE OG LEDERGRUPPE I IKFF 2022 – 2023

Valgt på IKFFs landsmøte 3. april 2022

Trøndelag:    Fast: Åse Berg (Kontaktperson) – 2 år aase.berg@miljolab.no  
Bergen:    Fast: Åse Møller-Hansen – 1 år frederveien@gmail.com 4180 9238
 

Vara: Marianne Sælen – 2 år

Lidia Kleiberg – 2 år

mariannesaelen@outlook.com

lidia@kleiberg.biz

4020 4336

9069 0152

Stavanger:      Fast: Hilde Solberg  – 1 år solberghilde@outlook.com 9166 8955
  Vara: Anndi L. Jacobsen – 1 år anndilo@live.no  
Sandnes:  Fast: Ingegerd Austbø – 1 år ingegera@online.no 9511 9272
  Vara: Gro Eriksen – 2 år eingro@lyse.net  
Innlandet:

 Fast: Kari Nes – 1 år

kari.nes@inn.no 9577 9402
  Vara: Eli Hammer Eide – 1 år elihammereide@gmail.com  
 

Vara: Inger Karin Ødegaard – 2 år

roe.odegard@gmail.com  
Oslo/Viken:

 Fast: Elisabeth Koren – 2 år

e-koren@online.no 4162 6733
 

Fast: Britt Schumann – 1 år

brikamann@gmail.com 9344 7953
 

Vara: Audgunn Oltedal – 1 år

audgunn@oslomet.no 9245 0454
 

Vara: Liss Schanke – 1 år

Liss.schanke@gmail.com 9522 7573
 

Vara: Ellen Elster – 2 år

e-elster@online.no  
 

Vara: Berit Aasen – 2 år

beritaasen@hotmail.com  

Ledergruppe: (ekstraordinær organisering uten leder for perioden 2022 – 2023)

Innlandet:       Kari Nes – 1 år

Bergen:           Åse Møller-Hansen – 1 år

Oslo/Viken:    Elisabeth Koren – 1 år

Sandnes:         Ingegerd Austbø – 1 år

Landsstyret 2021

LokallagLandsstyremedlemmerTlf. Epost
Oslo/VikenFast Elisabeth Koren41 62 67 33e-koren@online.no
Fast Britt Schumann 93 44 79 53brikamann@gmail.com
Vara Liss Schanke95 22 75 73Liss.schanke@gmail.com
Vara Audgunn Oltedal92 45 04 54audgunn@oslomet.no
Vara Ellen Elstere-elster@online.no
Vara Elisabeth Kristiansen47 31 17 56eplepiken@gmail.com
InnlandetFast Kari Nes95 77 94 02
Vara Eli Hammer Eideelihammereide@gmail.com
Vara Inger Karin Røe Ødegård95 12 29 35roe.odegard@gmail.com
StavangerFast Hilde Solberg91 66 89 55solberghilde@outlook.com
Vara Andy Lomeland Jakobsen
SandnesFast Ingegerd Austbø95 11 92 72ingegera@online.no
Vara Gro Eriksen
BergenFast Åse Møller-Hansen41 80 92 38
frederveien@gmail.com
Vara Marianne Sælen40 20 43 36mariannesaelen@outlook.com
Vara Lidia Kleiberg90 69 01 52lidia@kleiberg.biz
TrøndelagKontaktperson: Åse Bergaase.berg@miljolab.no


Arbeidsutvalg  2021-22                               
Leder:        Britt Schumann
Nestleder:Hilde Solberg
Økonomiansvarlig:   Elisabeth Koren
Informasjonsansvarlig:Åse Møller-Hansen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *