Organisasjon

IKFF/WILPF Norge er en medlemsbasert organisasjon. Vårt høyeste beslutningsorgan er landsmøtet som hvert år. Landsmøtet velger et landsstyre som har som ansvar å styre organisasjonen mellom landsmøtene. På landsmøtet vedtas en arbeidsplan som ligger til grunn for landsstyrets arbeid.

IKFF/WILPF Norge er en landsdekkende organisasjon med lokale avdelinger med minst 3 medlemmer. På steder uten lokalavdelinger er medlemmene direkte tilsluttet landsorganisasjonen.

På internasjonalt nivå er vår internasjonale kongress, som møtes hvert fjerde år,  det høyeste beslutningsorganet. Eksekutivkomiteen (ExCom) og Det internasjonale styret (IB) har som  oppgave å gjennomføre strategier og programmer vedtatt av kongressen. Stående utvalg velges av IB.

Landsstyret valgt på landsmøtet 2021

LokallagLandsstyremedlemmerTlf. Epost
Oslo/VikenFast Elisabeth Koren41 62 67 33e-koren@online.no
Fast Britt Schumann 93 44 79 53brikamann@gmail.com
Vara Liss Schanke95 22 75 73Liss.schanke@gmail.com
Vara Audgunn Oltedal92 45 04 54audgunn@oslomet.no
Vara Ellen Elstere-elster@online.no
Vara Elisabeth Kristiansen47 31 17 56eplepiken@gmail.com
InnlandetFast Kari Nes95 77 94 02
Vara Eli Hammer Eideelihammereide@gmail.com
Vara Inger Karin Røe Ødegård95 12 29 35roe.odegard@gmail.com
StavangerFast Hilde Solberg91 66 89 55solberghilde@outlook.com
Vara Andy Lomeland Jakobsen
SandnesFast Ingegerd Austbø95 11 92 72ingegera@online.no
Vara Gro Eriksen
BergenFast Åse Møller-Hansen41 80 92 38
frederveien@gmail.com
Vara Marianne Sælen40 20 43 36mariannesaelen@outlook.com
Vara Lidia Kleiberg90 69 01 52lidia@kleiberg.biz
TrøndelagKontaktperson: Åse Bergaase.berg@miljolab.no


Arbeidsutvalg  2021-22                               
Leder:        Britt Schumann
Nestleder:Hilde Solberg
Økonomiansvarlig:   Elisabeth Koren
Informasjonsansvarlig:Åse Møller-Hansen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *