Til forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide

4. januar 2016

WILPF, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet – Norge, ser med stor uro på at USA har bedt Norge om å delta i kampen mot IS i Syria med jagerfly, spesialstyrker eller logistikkstøtte. Vi ber norske myndigheter om å trekke lærdom fra historien.

Både en internasjonal fredsbevegelse, tidligere nobelprisvinnere og ulike faglige eksperter advarer nå sterkt mot å bombe IS i Syria. Vi ber dere lytte mer til disse uttalelsene enn til kommandoen i NATO.

Vi ber dere ta hensyn til at:
Åpen debatt er et kjennetegn på et demokrati som fungerer. Dette gjelder ikke minst i en så alvorlig sak som krig. Å føre krig mot en ikke-statlig aktør i et annet land vil kunne få uante konsekvenser. I tillegg til å følge folkeretten, må norske myndigheter foreta en grundig konsekvensutredning, og ikke følge USA blindt inn i en ny katastrofal krig. I følge generalmajor Robert Mood kan en krig mot IS i Syria komme til å vare i flere generasjoner. Han frykter også at luftbombingen vil gjøre det vanskeligere å beseire IS.

Vi ber FD overveie følgene punkter:
Krigen mot terror har vart i 14 år. Konsekvensene er tydelige, blant annet med flere og mer alvorlige terrorangrep – på flere lands territorier. Vold avler mer vold. Dette er gjengjeldelsens logikk.

Irak er destabilisert og sterkt forurenset av utarmet uran og andre miljøgifter fra krigen. Det er en uoversiktlig borgerkrigstilstand med mange parter: regjeringssoldater, sjiamilitser, IS-soldater og kurdiske styrker. Sunnimuslimene har tapt mest i den amerikanskledede okkupasjon av Irak fra 2003. En generasjon unge menn har vokst opp med ydmykelser, krig og menneskelige tragedier som en del av hverdagen. Det er grunn til å tro at mange av de som rekrutteres til IS og andre militser nettopp har en slik bakgrunn. I Syria og Irak finnes det rundt 1000 ulike militser med skiftende allianser.*

Hvilke konsekvenser får en storkrig mot IS, for sivilbefolkningen i Syria, for Irak og for det internasjonale samfunnet for øvrig, for framtidens generasjoner, for økonomien og for miljøet?

Krig og annen militær aktivitet bidrar mest av alle enkeltfaktorer til klimaødeleggelse **og undergraver utslippsmålene og #COP21 avtalen fra Paris. Militære utslipp må inn i klimaregnskapet.

IS og andre grupperinger som ønsker et islamsk kalifat finnes ikke bare i Syria og Irak, men ser ut til å ekspandere i Libanon, Egypt, Libya, Tunis, Algerie, Mali, Chad, Nigeria, Saudi-Arabia, Yemen, Tyrkia, Somalia, Pakistan, Afghanistan og Bangladesh.*** Må det føres krig i alle disse landene, for å få bukt med IS? I tillegg kommer tilhengere av et islamsk kalifat og IS-celler i europeiske land og i USA.

Vi ber myndighetene lytte til den internasjonale fredsbevegelsen som er stor både i USA, Europa og i Midtøsten. Vi var mange millioner som advarte mot krigen i Irak og så klart allerede i 2002/2003 hvilke konsekvenser en slik krig kunne få.

Det norske forsvaret har som oppgave å skape sikkerhet og trygghet i Norge og å bidra til internasjonal fred og stabilitet gjennom en FN-ledet internasjonal rettsorden. Derfor vil vi foreslå følgende:

Plakat fra verdens største mobilisering av krigsmotstand i 2003.

Plakat fra verdens største mobilisering av krigsmotstand i 2003. Og vi fikk rett, krigen var en dårlig idé.

  • Sett bærekraftig fred som overordnet mål og ikkevoldelige strategier som middel.
  • Foreta en omfattende konsekvensutredning av å delta i en krig mot ikke-statlige aktører i Syria.
  • Konsulter fredsforskere med solid kompetanse på internasjonal konflikthåndtering.
  • Be om råd fra institusjoner og NGOer som arbeider for fred og fredsbygging
  • Støtt og styrk initiativ for fred, miljø og sosial rettferdighet

 

Med vennlig hilsen

Margrethe Kvam Tingstad
Susanne Urban
Åse Møller-Hansen

Brev til forsvarsminister – 4. januar 2016

 

*Bill Moyers. America’s new war in the Middle East. Moyers and company Broadcast 26.sept 2014
**Barry Sanders. The green zone. The environmental costs of militarism. Oregon, USA2009
***Johan Galtung, The clouds are getting darker. Transcend media service, des. 2015

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *