Krigsövningen. Från och med den 11 september i år, under tre veckor, kommer stora delar av Sverige att förvandlas till en övningsplats för krig. Sammanlagt rör det sig om 20 000 deltagande soldater. USA, Finland, Frankrike, Estland, Danmark och Norge kommer att delta. Från Sverige kommer c:a 19 000 soldater och hemvärn. Från USA anländer c:a 1 000 soldater från marinen, flygvapnet och armén och med dem följer utrustning: fartyg, stridsvagnar, flygplan och helikoptrar. Man är särskilt intresserad av Gotland. Övningen är avsedd att träna det mycket kritiserade värdlandsavtalet som Sverige ingick med Nato förra året. Därför kommer ett stort antal svenska myndigheter att involveras. Övningen kommer att ske på tre platser: Göteborg, Gotland och i Stockholmsområdet.

För att mobilisera motstånd har vi bildat nätverket Kampanjen Stoppa Aurora.

Detta har uppstått ur Fredsam (www.fredsam.se), en sammanslutning av fredsföreningar i Göteborg. De föreningar och organisationer som står bakom kampanjen finns listade på hemsidan www.stoppaaurora.se. Vi håller på att inbjuda flera.

Nätverket kräver att övningen stoppas av tre skäl:

  • Den bidrar till det försämrade säkerhetsläget kring Östersjön
  • Den innebär ett ytterligare närmande till kärnvapenalliansen Nato
  • Freden bevaras genom diplomati, samarbete och samtal

Var och en av dessa punkter är förklarade på hemsidan. Man hittar oss också på facebook.com/stoppaaurora och vi har just startat ett twitterkonto. Demonstrationen den 16 september anordnas av en grupp som har eget facebookkonto: Demonstrera mot krigsövningen Aurora 17. Den gruppen består av såväl politiska partier som andra organisationer.

Planeringen för Fredsaktion mot Aurora17 i Göteborg är i full gång. Uppstart sker på eftermiddagen den 15 sept. och avslut den 18 september efter middagen. Lördag den 16 september blir det ickevåldsutbildning för dem som önskar och därefter den ovan nämnda demonstration. Vi har också tänkt oss att lyssna till erfarenheter/tankar från Norge, Danmark, Finland och Sverige i form av kortare framföranden och därefter panelsamtal under gemytliga former. Det programmet är inte klart än. Det är beroende av era svar. På söndagen har vi ett seminarieprogram för hela dagen. Fredsaktionen/lägret kommer att avslutas med en gemensam, fredlig massaktion där vi tydligt visar vårt motstånd mot krigsövningen. Det kommer att finnas utrymme att delta i aktionen både för den som vill utföra civil olydnad och den som vill delta i en stödmarsch.

Anmälningsformulär kommer inom kort att läggas ut på hemsidan www.stoppaaurora.se. Då kommer också planeringen att presenteras. Kostnaden minimeras till 100 SEK per person men då ingår inte resa, boende och mat. Mat kommer att kunna köpas. Vi kommer att äta middagarna tillsammans i lokaler vi har hela tiden. Sista anmälningsdag: 1 aug.

Vi vänder oss till fredsrörelsen i Norden och hoppas på intresse från våra vänorganisationer. Skicka därför gärna informationen vidare!

Göteborg, den 7. maj 2017

Karin Utas Carlsson
Fredsam, Göteborg, Stoppa Aurora
karin.utas.carlsson@telia.com

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *