Bergen greetings

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet avdeling Bergen jobber for en omdisponering av ressurser fra militarisme til fred, utvikling og miljø.

Vi arbeider med fredsmarkeringer, for fredsskatt, økonomisk militærnekting, opprettelse av fredsfond og beskyttelse av helse og miljø i møte med giftige militære etterlatenskaper.

Vi aksjonerer mot å bruke fantasibeløp til kjøp av bombeflySamt et internasjonalt forbud mot uranvåpen.

Vi har arrangementer i forbindelse med internasjonale markeringer som Nei til krigsdeltakelse «out of area», 8. mars, 1. mai, FN’s Ikkevoldsdag 02.okt. mm.

Vi samarbeider med Nordisk Fredsakademi og Norges Fredsfond og med Bergen Offentlige Bibliotek om en Fredsfilm samling. IKFF i media finner du her.

VI TRENGER FLERE MEDARBEIDERE OG STØTTEMEDLEMMER! 
Kontakt i Bergen: aasemh04@yahoo.com

Oktober APPELL til Internasjonal uke på Torgalmenningen v/ IKFF/ Grete Belinda 31.okt.’15

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) er den norske avdelingen av Women’s International League for Peace and Freedom som vi forkorter til (WILPF).
WILPF har avdelinger i 32 land og i alle verdensdeler og har kontorer i Genève og New York vår kamp er mot militarismen og for en fredskultur med fokus på nedrustning, ikkevold, dialog og samarbeid 

 Vi trenger et forsvar mot global oppvarming og miljøødeleggelser.

Krig og militarisme ødelegger jorden vår.

Samtidig som 20.000 barn dør av sult hver dag, sløser vi bort enorme ressurser på våpen. Ressurser som kunne ha reddet alle barna og gitt dem skolegang.

Norge er et av verdens største våpeneksportland og  Norge, tjener penger på at noen dreper , ødelegger deler av jorden vår og at folk må flykte fra landet sitt.

På tide å velge, KRIG eller KLODE!

Dersom det er fred vi ønsker, må vi i bruk ta andre metoder enn krig for å løse konflikter.

Vi trenger et fredsdepartement.

ET FREDS-DEPARTEMENT.

Forslag til oppgaver for et fredsdepartement har vi satt opp på en løpeseddel vi deler ut fra vårt pop-up- fredsdepartement.

  • Ett av de kan være Utredning av ikkevoldelige metoder for konflikthåndtering på alle nivåer.

På denne løpeseddel har vi også laget plass der du kan skrive ned dine ideer og kan legge i en postkasse vi har der, eller du kan bare snakke med oss.

Vi skal utarbeide et innspill til alle de politiske partier som de kan ta med i sine program for neste stortingsperiode.

Kom til standen vår og engasjer deg i vårt arbeide om å få et fredsdepartement og meld deg gjerne inn i WILPF Norge, IKFF.

VI TRENGER ET FREDSDEPARTEMENT! Stand på Torgalmenningen Internasjonal uke lørdag 31.10.15. Devi, Eva, Grete Belinda (holdt appell!), Åse, Susanne & Karen
VI TRENGER ET FREDSDEPARTEMENT! Stand på Torgalmenningen Internasjonal uke lørdag 31.10.15. Devi, Eva, Grete Belinda (holdt appell!), Åse, Susanne & Karen
Innkomne forslag fra publikum.
Innkomne forslag fra publikum.
 

Her er brevet til forsvarsministeren angående krigen mot IS, januar 2015.

Fra vår kampanje mot utarmet Uran:

Forby Uranvåpen stand

To av våre underskriftskampanjer:

F35 aksjon

 

F35 aksjon 1 side

 

I media 

«Håp som politisk drivkraft»

av Barbara Gentikow. Bergens Tidene 5. sep. 2013

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *