Internasjonal kvinneliga for fred og frihet avdeling Bergen jobber for en omdisponering av ressurser fra militarisme til fred, utvikling og miljø.

Vi arbeider med fredsmarkeringer, for fredsskatt, økonomisk militærnekting, opprettelse av fredsfond og beskyttelse av helse og miljø i møte med giftige militære etterlatenskaper. Vi aksjonerer mot å bruke fantasibeløp til kjøp av bombeflySamt et internasjonalt forbud mot uranvåpen.

Følg oss på vår Facebook-side for fredsaktivisme i Bergen og ellers på Vestlandet. Her vil vi dele alle freds-, ikkevolds- og antikrigsarrangementer som finner sted i Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland.

Vi har arrangementer i forbindelse med internasjonale markeringer som Nei til krigsdeltakelse «out of area», 8. mars, 1. mai, FNs Ikkevoldsdag 02. okt. m.m. Vi samarbeider med Nordisk Fredsakademi og Norges Fredsfond og med Bergen Offentlige Bibliotek om en Fredsfilm samling. IKFF i media finner du her.

Brev til partiene vedr. NATO-øvelsen Aurora i Sverige

I september 2017 blir store deler av Sverige krigsøvingsplass for rundt 20.000 soldater og
heimevernere. Kostnaden for Sverige blir 583 millioner svenske kroner. I tillegg kommer
beløpene fra USA, Finland, Frankrike, Estland, Danmark og Norge, som også deltar. Den
svenske forsvarsmakten har ikke fått garantier fra USA om at de ikke vil ta med atomvåpen.

IKFF avd. Bergen retter følgende spørsmål til partiene som stiller til Stortingsvalget 11. september 2017:

1. Hvilke konsekvenser vil krigsøvelsen Aurora få for klima og miljø?

2. På hvilken måte mener partiet at krigsøvelsen Aurora bidrar til avspenning og fredsbygging?

3. Har det blitt utredet hvilke trygghetsfremmende, tillitsskapende og vennskapsbyggende tiltak som kunne ha blitt finansiert med 583 millioner kroner?

4. En omdiskutert vertslandsavtale tillater NATO å holde øvelse i Sverige: ønsker ikke Norge å verne om Sverige som et nøytralt og alliansefritt nordisk land?

Norge deltar i den største militærøvelsen siden den kalde krigen:

– Russland utpekes til fiende i øvelsen
– Aurora støtter opp under vestlig anti-russisk propaganda
– Forholdet mellom Norge og Russland vil bli mer spent – det vil ingen tjene på.

Fred bevares gjennom diplomati, samtale og samarbeid. Vi ønsker ikke at Norge skal delta i denne konflikteggende/angrepsforberedende øvelsen! Tvert imot: vi ønsker sterke norske bidrag til fredsbygging og avspenning i stedet for krigsforberedelser. Vi håper at vår henvendelse vil bli tatt godt imot og ser fram til funderte svar på disse viktige spørsmålene. Med vennlig hilsen

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet avd. Bergen,
v/styret: Åse Møller-Hansen og Susanne Urban
www.ikff.no/bergen/
Strandkaien 6, 5013 Bergen
sms 905 44 639
e-post: susanne@urbanrabbe.no

Bestemødre for Fred Norge v/Trine Eklund stiller seg også bak henvendelsen
http://www.bestemodreforfred.co¨

Last ned IKFF Bergens brev til partiene om NATO-øvelsen Aurora (pdf)

Flytt pengene: Gi fred et budsjett!

Norge har forpliktet seg overfor NATO til å øke forsvarsbudsjettet til 2 prosent av vårt brutto nasjonalprodukt (BNP) innen 2024. Vil vi virkelig bruke 15 milliarder mer på militæret, enn dagens 48.000.000.000,- pr. år?

La oss heller bruke disse tilleggs-milliardene til å bygge bærekraftig sikkerhet. La oss stemme fram partier med fred på programmet under stortingsvalget 2017.

IKFF Bergen har laget en brosjyre om hvordan ressursene kan omdirigeres fra krig og militarisme til å skape en grønnere, mer rettferdig og fredelig verden. Brosjyren kan lastes ned her i A4-format og som løpeseddel.

Det finnes ingen jobber på en død planet

IKFF-bergen, 1.mai 2017, appell 1. mai-alliansen

Det finnes ikke bedre måter å vise internasjonal solidaritet på, enn nedrustning. Militarismen ødelegger miljøet. Det amerikanske forsvaret alene er verdens største oljeforbruker. Mens klimaendringene er vår alvorligste globale trussel, holdes militære utslipp utenfor klimaregnskap, og militærsektoren er i stor grad unntatt fra innsyn og miljøreguleringer. Militarismen tilfører økosystemet skrap, tungmetaller, kjemiske gifter og radioaktive utslipp, partikler som forurenser luft, jord og vann. Miljøødeleggelsene skjer i krig, men også fredstid, på militærbaser, og industri- og testområder verden over.

Hvilke partier har det på programmet: å få militære utslipp inn i klimaregnskapet? Hva er de reelle truslene mot vår sikkerhet? Hva gjør oss trygge?

Klima- og miljøkrisen, atomtrusselen, eller gapet mellom de som har og de som ikke har, kan ikke løses med militærmakt. Vi må stanse den ensidige dyrkingen av militæret som politisk maktmiddel. Det er et paradoks at militærsektoren, som skal ivareta menneskelig sikkerhet, bidrar til å ødelegge livsgrunnlaget for kommende generasjoner. Tør fagbevegelsen å problematisere sammenhengen mellom arbeidsplasser i våpenindustri og militæret og konsekvensene for klima og miljø?

Nedrustning for utvikling: Det militære forbruket er en vanvittig sløsing med energi, materiell, landområder og menneskelige ressurser. Våpenindustrien får enorme forskningsmidler og rekrutterer blant de beste hjerner. Vi eksporterer våpen og får flyktninger i retur… Men menneskene i alle land ønsker fred. Krig er det bare våpenindustrien som tjener på.

Knakende kul og vidunderlig vakkert – slik ønsker vi framtiden for våre barn og barnbarn. Ved å omdisponere ressurser fra krig til fred, utvikling og miljø, kan vi få det til. Det vi trenger et fredsdepartement som fremmer fredskultur overalt i samfunnet. La oss gi våre stemmer til partier som har fred på programmet under Stortingsvalget i september ’17.

Og NÅ vil jeg be alle her: bli med på første strofen til Internasjonal kvinneliga for fred og frihet sin sang, som heter: ”På tide med et fredsdepartement”.

Susanne Urban, styremedlem – avd. Bergen.
Strandkaien 6, 5013 Bergen, sms 905 44 639, e-post: susanne@urbanrabbe.no

   

VI TRENGER FLERE MEDARBEIDERE OG STØTTEMEDLEMMER! Kontakt i Bergen: aasemh04@yahoo.com

Bergen greetings

Sabona – verktøy for konflikthåndtering

IKFF Bergen støtter Sabonas viktige arbeid innen konflikthåndtering.

«Relasjonskompetanse, antimobbing, konflikthåndtering – sentrale begreper i skolen og ellers i folks liv. Kunnskaper på disse områdene rager høyt i verdi både på arbeidsplassen, i familien og i skolens hverdag. Utallige prosjekter, programmer og forsøk er i gang for å øke forståelse og ferdigheter på disse områdene.

Hva om vi tar utgangspunkt i et av FNs opplæringsprogram for konflikthåndtering – regnet for å være noe av det ypperste innen konfliktforståelse – og gjør konseptene tilgjengelige for folk flest?

Nettopp dette har vi satt oss fore gjennom prosjektet som har fått navnet Sabona: å utvikle konsepter og veikart innen konflikthåndtering som er så overbevisende at de blir ryggmargsreflekser allerede fra barnealderen av. Vi vil gjøre konflikthygiene til hverdagskompetanse på folksviktige arenaer»

Les mer om Sabona her (pdf).

Vold avler vold! Opprop fra Røde Kors

Visste du at 1 av 5 kvinner i Norge utsettes for vold? For å forebygge at dette skjer er det blant annet viktig at barn lærer om konflikthåndtering i skolen. Røde kors krever undervisning i konfliktløsning i skolen. Dette er en viktig sak for framtiden. IKFF Bergen oppfordrer alle til å skrive under og dele oppropet. Les mer og signer her.

Aktiviteter 2015

IKFFs APPELL til Internasjonal uke på Torgalmenningen v. Grete Belinda, 31. okt. 2015

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) er den norske avdelingen av Women’s International League for Peace and Freedom som vi forkorter til (WILPF). WILPF har avdelinger i 32 land og i alle verdensdeler og har kontorer i Genève og New York vår kamp er mot militarismen og for en fredskultur med fokus på nedrustning, ikkevold, dialog og samarbeid 

Vi trenger et forsvar mot global oppvarming og miljøødeleggelser.

Krig og militarisme ødelegger jorden vår.

Samtidig som 20.000 barn dør av sult hver dag, sløser vi bort enorme ressurser på våpen. Ressurser som kunne ha reddet alle barna og gitt dem skolegang.

Norge er et av verdens største våpeneksportland og  Norge, tjener penger på at noen dreper , ødelegger deler av jorden vår og at folk må flykte fra landet sitt.

På tide å velge, KRIG eller KLODE!

Dersom det er fred vi ønsker, må vi i bruk ta andre metoder enn krig for å løse konflikter.

Vi trenger et fredsdepartement.

ET FREDS-DEPARTEMENT.

Forslag til oppgaver for et fredsdepartement har vi satt opp på en løpeseddel vi deler ut fra vårt pop-up- fredsdepartement.

  • Ett av de kan være Utredning av ikkevoldelige metoder for konflikthåndtering på alle nivåer.

På denne løpeseddel har vi også laget plass der du kan skrive ned dine ideer og kan legge i en postkasse vi har der, eller du kan bare snakke med oss.

Vi skal utarbeide et innspill til alle de politiske partier som de kan ta med i sine program for neste stortingsperiode.

Kom til standen vår og engasjer deg i vårt arbeide om å få et fredsdepartement og meld deg gjerne inn i WILPF Norge, IKFF.

VI TRENGER ET FREDSDEPARTEMENT! Stand på Torgalmenningen Internasjonal uke lørdag 31.10.15. Devi, Eva, Grete Belinda (holdt appell!), Åse, Susanne & Karen
VI TRENGER ET FREDSDEPARTEMENT! Stand på Torgalmenningen Internasjonal uke lørdag 31.10.15. Devi, Eva, Grete Belinda (holdt appell!), Åse, Susanne & Karen
Innkomne forslag fra publikum.
Innkomne forslag fra publikum.
 

Her er brevet til forsvarsministeren angående krigen mot IS, januar 2015.

Fra vår kampanje mot utarmet Uran:

Forby Uranvåpen stand våre underskriftskampanjer:

F35 aksjon

 

F35 aksjon 1 side

I media

«Håp som politisk drivkraft» av Barbara Gentikow. Bergens Tidene 5. sep. 2013

One Response to Bergen

  1. Thorleif Berthelsen sier:

    Veldig bra arbeid! Det er virkelig på tide at Norge får en stor fredsbevegelse igjen. Norges Fredsråd må bli en medlemsorganisasjon med aktive lokallag i hele landet. Vi har den mest NATO- og våpenlojale regjering på svært lenge. Derfor er forslaget om et fredsdepartement glimrende offensivt. IKFF går foran med et godt eksempel!

    Hilsen
    Rødt-medlem

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *