Internasjonal kvinneliga for fred og frihet avdeling Bergen jobber for en omdisponering av ressurser fra militarisme til fred, utvikling og miljø.

Vi arbeider med fredsmarkeringer, for fredsskatt, økonomisk militærnekting, opprettelse av fredsfond og beskyttelse av helse og miljø i møte med giftige militære etterlatenskaper. Vi aksjonerer mot å bruke fantasibeløp til kjøp av bombeflySamt et internasjonalt forbud mot uranvåpen.

Følg oss på vår Facebook-side for fredsaktivisme i Bergen og ellers på Vestlandet. Her vil vi dele alle freds-, ikkevolds- og antikrigsarrangementer som finner sted i Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland.

Vi har arrangementer i forbindelse med internasjonale markeringer som Nei til krigsdeltakelse «out of area», 8. mars, 1. mai, FNs Ikkevoldsdag 02. okt. m.m. Vi samarbeider med Nordisk Fredsakademi og Norges Fredsfond og med Bergen Offentlige Bibliotek om en Fredsfilm samling. IKFF i media finner du her.

Bergen greetings

VI TRENGER FLERE MEDARBEIDERE OG STØTTEMEDLEMMER! Kontakt i Bergen: aasemh04@yahoo.com

Sabona – verktøy for konflikthåndtering

IKFF Bergen støtter Sabonas viktige arbeid innen konflikthåndtering.

«Relasjonskompetanse, antimobbing, konflikthåndtering – sentrale begreper i skolen og ellers i folks liv. Kunnskaper på disse områdene rager høyt i verdi både på arbeidsplassen, i familien og i skolens hverdag. Utallige prosjekter, programmer og forsøk er i gang for å øke forståelse og ferdigheter på disse områdene.

Hva om vi tar utgangspunkt i et av FNs opplæringsprogram for konflikthåndtering – regnet for å være noe av det ypperste innen konfliktforståelse – og gjør konseptene tilgjengelige for folk flest?

Nettopp dette har vi satt oss fore gjennom prosjektet som har fått navnet Sabona: å utvikle konsepter og veikart innen konflikthåndtering som er så overbevisende at de blir ryggmargsreflekser allerede fra barnealderen av. Vi vil gjøre konflikthygiene til hverdagskompetanse på folksviktige arenaer»

Les mer om Sabona her (pdf).

Vold avler vold! Opprop fra Røde Kors

Visste du at 1 av 5 kvinner i Norge utsettes for vold? For å forebygge at dette skjer er det blant annet viktig at barn lærer om konflikthåndtering i skolen. Røde kors krever undervisning i konfliktløsning i skolen. Dette er en viktig sak for framtiden. IKFF Bergen oppfordrer alle til å skrive under og dele oppropet. Les mer og signer her.

Aktiviteter 2015

IKFFs APPELL til Internasjonal uke på Torgalmenningen v. Grete Belinda, 31. okt. 2015

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) er den norske avdelingen av Women’s International League for Peace and Freedom som vi forkorter til (WILPF). WILPF har avdelinger i 32 land og i alle verdensdeler og har kontorer i Genève og New York vår kamp er mot militarismen og for en fredskultur med fokus på nedrustning, ikkevold, dialog og samarbeid 

Vi trenger et forsvar mot global oppvarming og miljøødeleggelser.

Krig og militarisme ødelegger jorden vår.

Samtidig som 20.000 barn dør av sult hver dag, sløser vi bort enorme ressurser på våpen. Ressurser som kunne ha reddet alle barna og gitt dem skolegang.

Norge er et av verdens største våpeneksportland og  Norge, tjener penger på at noen dreper , ødelegger deler av jorden vår og at folk må flykte fra landet sitt.

På tide å velge, KRIG eller KLODE!

Dersom det er fred vi ønsker, må vi i bruk ta andre metoder enn krig for å løse konflikter.

Vi trenger et fredsdepartement.

ET FREDS-DEPARTEMENT.

Forslag til oppgaver for et fredsdepartement har vi satt opp på en løpeseddel vi deler ut fra vårt pop-up- fredsdepartement.

  • Ett av de kan være Utredning av ikkevoldelige metoder for konflikthåndtering på alle nivåer.

På denne løpeseddel har vi også laget plass der du kan skrive ned dine ideer og kan legge i en postkasse vi har der, eller du kan bare snakke med oss.

Vi skal utarbeide et innspill til alle de politiske partier som de kan ta med i sine program for neste stortingsperiode.

Kom til standen vår og engasjer deg i vårt arbeide om å få et fredsdepartement og meld deg gjerne inn i WILPF Norge, IKFF.

VI TRENGER ET FREDSDEPARTEMENT! Stand på Torgalmenningen Internasjonal uke lørdag 31.10.15. Devi, Eva, Grete Belinda (holdt appell!), Åse, Susanne & Karen
VI TRENGER ET FREDSDEPARTEMENT! Stand på Torgalmenningen Internasjonal uke lørdag 31.10.15. Devi, Eva, Grete Belinda (holdt appell!), Åse, Susanne & Karen
Innkomne forslag fra publikum.
Innkomne forslag fra publikum.
 

Her er brevet til forsvarsministeren angående krigen mot IS, januar 2015.

Fra vår kampanje mot utarmet Uran:

Forby Uranvåpen stand våre underskriftskampanjer:

F35 aksjon

 

F35 aksjon 1 side

I media

«Håp som politisk drivkraft» av Barbara Gentikow. Bergens Tidene 5. sep. 2013

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *