For 18 år siden erkjente Sikkerhetsrådet for første gang kvinners og kjønnsrollers betydning for fred og sikkerhet.

20. november 2018 lanserte WILPF en omfattende veiledning for medlemmene av Sikkerhetsrådet, med forslag til å få opp farten på gjennomføringen av tiltak for kvinner, fred og sikkerhet.

«Feministisk fred er et krav til Sikkerhetsrådet om å anerkjenne alternativer til krig og vold, ved å være lydhøre for kvinners oppfatninger, skape muligheter for dialog, kompetansebygging og konstruktiv konfliktløsning og forsoning uten bruk av vold», sa WILPFs president Joy Onyeson under lanseringen.

Veiledningen bygger på FN-charteret, og tar opp den etablerte ulikheten mellom kvinner og menn som preger rådets arbeid. Veiledningen inneholder nyere eksempler på god praksis, og har konkrete råd om hvordan Sikkerhetsrådets mandat kan gjennomføres i samsvar med resolusjonen om kvinner, krig og fred. I stedet for topp-tunge, militariserte, eksklusive og kjønnsrolle-blinde tiltak, må tiltakene være motsatt: Nedenfra, ikkevoldelige, tydelige på kvinners situasjon, og ha effektive arbeidsformer. Veiledningen sier hva som må gjøres.

Under lanseringen nevnte WILPF spesielt de landene som sørget for resolusjon 1325 og land som Spania, Sverige, Peru og Bolivia for kvinneledete tiltak på mange områder. Dette omfatter bl a at staten har regelmessig kontakt med sivilsamfunnet, rapportering til Sikkerhetsrådet, støtter analyser av bakenforliggende årsaker til vold, og styrker landets tiltak for gjennomføring av resolusjonen.

Med denne veiledningen kan Sikkerhetsrådet bygge videre på eksisterende fremgangsmåter for å tette hull i gjennomføringen av agendaen for kvinner, fred og sikkerhet. Slik kan medlemmene støtte en endring fra krisereaksjoner til konflikthindring, basert på kvinners deltakelse, beskyttelse og rettigheter.

Norge er kandidat til Sikkerhetsrådet fra 2020. WILPFs veiledning bør være obligatorisk for de som driver valgkamp på Norges vegne.

Veiledningen kan lastes ned fra www.peacewomen.org

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *