KRIGSTEATERET TRIDENT JUNCTURE

Den Nationale Scene, i Bergen
Torsdag 22. november kl. 12.30 – 14.00

Alltid Beredte Bergenskunstnere og Kunsthall 3.14 foreslår å samles i byens kulturelle finstue, Den Nasjonale Scene, for å diskutere hva NATO-øvelsen Trident Juncture betyr i et større samfunnsmessig perspektiv, og hvordan vi alle er implisert. Vi har samlet et knippe deltagere fra ulike profesjonelle felt til å komme med sine synspunkter, og publikum er velkommen til å bidra med sitt.

Nå når kruttstøvet har senket seg etter NATO’s øvelse Trident Juncture og kamptreningen har forflyttet seg til den virtuelle sfære, har vi i militærøvelsens vertsland en gyllen anledning til å reflektere over hva det er vi har vært med på.

Ved avslutningen av øvelsen kom NATOs aktiviteter tettere innpå oss her i Bergen. Det er ikke vanlig kost at to skip kolliderer, og spesielt ikke når ett av dem angivelig er her for å ta vare på vår sikkerhet. Kan vi stole på NATOs lovnader om beskyttelse?

I september, i forkant av øvelsen, sa statsminister Erna Solberg til NTB: «Det er viktig at amerikanerne viser med handling den klare og tydelige forpliktelsen de har. Amerikanske soldater som øver i Norge, som er trent for norske forhold, og som sørger for at vi har forhåndslagring i Norge, bidrar også til at vi har en troverdig støtte fra NATO om den dagen skulle komme at vi trenger det.» Hun la til at russerne har vist at de har mer mobile styrker og er bedre rustet enn for noen år tilbake. Norges svar er blant annet storkjøp av ubåter og kampfly.

Hva betyr det Erna Solberg forteller oss her? Det er vanskelig å lese hennes ord annerledes enn at Norges statsminister er redd, at fienden hun er redd for er Russland, og at hun er redd for at USA ikke vil være en så god venn at de vil prioritere å komme oss til unnsetning om vårt naboland Russland velger å angripe oss. Er Norge virkelig utsatt for en trussel om angrep?

USA er verdens udiskutabelt største militærmakt. Så hva er da motivasjonen bak nåtidens hastverk med å bygge USAs og NATOs militære muskler enda større? Det er nærliggende å tro at det må være for å beskytte noe verdifullt som står i fare for å bli utslettet. Ifølge en uttalelse fra generalsekretær i NATO Jens Stoltenberg for en måneds tid siden, handler dette verdifulle om «Demokrati. Ytringsfrihet. Medias frihet. Et uavhengig rettsvesen. Beskyttelse for minoriteter. Dette er verdiene som forener oss. Dette er verdiene NATO har forsvart siden grunnleggelsen i 1949.»

Alltid Beredte Bergenskunstnere er opptatt av hvordan kunsten kan spille en rolle i samfunnet. Kunstnere gjennom alle tider har bidratt til å gi visuell form til viktige politiske hendelser, og slik skapt plattformer for forståelse av disse hendelsene. Kan kunsten skape en arena for forståelse i dag, ved å tilby en åpen diskusjonsplattform fri for direkte politisk målretting og konsekvens?

Arrangementet er et samarbeid mellom Alltid Beredte Bergenskunstnere, Kunsthall 3.14, Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst og Den Nasjonale Scene, som er vertskap for arrangementet. Støttet av Bergen Kommune.

DELTAGERE:

Oddny Miljeteig, Sosialistisk Venstreparti. SV er et tydelig fredsparti og mot NATO.

Erik Veum er en norsk journalist og forfatter, samt vaktsjef og reporter i NRKs utenriksavdeling

Ingeborg Breines er humanist og fredsaktivist. Hun har bl.a vært direktør i UNESCO (Paris, Islamabad og Genève) og president av verdens eldste internasjonale fredsorganisasjon, International Peace Bureau (IPB).

Ståle Ulriksen er forsker og lærer på Sjøkrigsskolen og NUPI. Han er statsviter med spesiell interesse for militære problemstillinger, forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Willy Bangsund er initiativtaker for idrettssamarbeid med Russland siden 1970, et foregangsprosjekt for folk til folk-samarbeidet Norge-Russland. Bangsund er kåret til «Årets ildsjel» og har mottatt Finnmark fylkes kulturpris.

Njål Benkestoch Kjølholdt Gustavsen er styremedlem i Høyres Studenter forening i Bergen, og forsvarsvenn. Skrev en artikkel i BT den 26.oktober hvor han stiller seg undrende til demonstrasjonen mot Trident Juncture som ikke ser viktigheten av at NATO og Norge trener militært på å beskytte Norge.

Ole Christian Ellestad er kunstner som ofte jobber med psykiatri, krig og poesi som tema; eksperimentelle prosjekter som prøver å avsløre skjulte allianser og/eller finne nye.

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *