Resolusjon vedtatt på WILPF Norges landsmøte 1. – 2. april 2017.

Til Forsvarsministeren og Utenriksministeren,

Norge sender i dag soldater til Syria. I en offentlig omtale av disse operasjonene blir det lagt vekt på de folkerettslige utfordringene om å sende soldater inn på fremmed territorium og tryggheten for norske styrker. Målet for militært bidrag er å nedkjempe IS.

Norge har vedtatt FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325. Regjeringen har laget en handlingsplan for perioden 2015-2018 om hvordan den vil iverksette resolusjonen. Der står det at «internasjonale operasjoner skal ta hensyn til kvinners og menns sikkerhet, rettigheter og behov i alle deler av operasjonen». Det er videre Forsvarsdepartementet sitt ansvar å sikre at «instrukser for norske styrkebidrag inkluderer et kjønnsperspektiv, herunder om seksualisert vold». Kriminalisering av seksuell vold i krig og konflikt er regulert i FN sikkerhetsråds resolusjon 1820 og tiltak mot kjønnsbasert vold FN Sikkerhetsråds -resolusjon 1888. Derfor reagerer WILPF Norge på at ingenting blir sagt om resolusjonene 1325,1820,1888 eller teksten i Regjeringens handlingsplan.

WILPF Norge mener at Regjeringen underkommuniserer det menneskerettslige minefeltet konfliktene i Midt-Østen er. Dette gjelder i høy grad seksualisert vold og systematisk undertrykkelse av kvinners rettigheter. Det må bli tydeligere hva Norge ønsker å kjempe for, ikke bare mot. Kvinneperspektivet i FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 og påfølgende resolusjonene må tidlig bli inkludert slik at det blir bedre muligheter for kvinner å delta i demokratiske prosesser som konfliktløsning, fredsforhandlinger og gjenoppbygging etter krig og væpnet konflikt.

Norge må ikke gi militær trening til grupper som står bak systematiske overgrep på kvinner. Norge kan sikre dette ved å konsultere og lytte til sivilsamfunnet og kvinneorganisasjoner i Syria. Dessuten må Norge konsekvent opprettholde kravet til både militante grupper og myndigheter om å avstå fra bruk av vold mot kvinner og jenter, og samtidig sikre kvinner og jenter sine grunnleggende rettigheter slik FNs sikkerhetsråds resolusjoner forutsetter.

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *