Uttalelse vedtatt på WILPF Norges landsmøte 1. – 2. april 2017.

Fra 11. til 29. september i år skal deler av Sverige og Østersjøen omgjøres til krigsøvingsområde, med 20.000 soldater fra 10 NATO-land, og til en kostnad av 583 millioner kroner. Norge og Finland er blant landene som er bedt om å delta i NATO-øvelsen, som har fått det vakre navnet Aurora. At NATO kan øve på det nøytrale landet Sveriges territorium, er basert på Vertslandsavtalen fra 2016. Avtalen innebærer at NATO kan bruke svensk område til militærøvelser og oppmarsjområde mot Russland i tilfelle krig. Under øvelsen blir Østersjøen gjort om til et krigens hav, med økt spenning i Europa som en klar konsekvens.

Sverige blir stadig trukket tettere inn i NATOs planer og aktiviteter. Det skjer uten politisk behandling, noe som har vakt stor harme blant svenske fredsorganisasjoner og i den svenske befolkning forøvrig.  Når Nato roper, må demokratiet vike. Dette har vi med stor bekymring også sett i Norge, sist med utplasseringen av 330 soldater fra USA uten forutgående stortingsbehandling.  Under den planlagte krigsøvelsen skal USA trene på å flytte soldatene sine fra Trøndelag fram til Østersjø-kysten. Bruk av de amerikanske forhåndslagrene i Norge inngår også i programmet. Dette var, ifølge kilder, en vesentlig årsak til at det hastet med å få på plass en permanent base for US Marine Corps på Værnes.

Den svenske forsvarsmakten sier at det ikke finnes formelle garantier for at USA ikke medbringer atomvåpen

Nordiske fredsorganisasjoner mobiliserer nå til aksjoner mot krigsøvelsen.

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet går sterkt imot krigsøvelsen av flere grunner:

  • Fred skapes og bevares bare gjennom diplomati, dialog og samarbeid
  • Aurora vil forverre den spente situasjonen rundt Østersjøen og i Europa forøvrig
  • Hyppige krigsøvelser med Russland som uttalt fiende, kan ved feil eller misforståelse utløse virkelige krigshandlinger med uante konsekvenser.
  • Krigsøvelser av slike dimensjoner fører til store klimautslipp og miljøødeleggelser. Verdens land må samarbeide om felles klimatiltak. Opprustning og øvelser forverrer klimaet
  • Å bruke 540 millioner kroner på en krigsøvelse er en uanstendig sløsing med fellesskapets ressurser

Vi ser med bekymring på planene og håper å få snarlig svar på våre spørsmål

  1. Hvordan vurderer norske styresmakter konsekvensene av krigsøvelsen Aurora når det gjelder sikkerhetssituasjonen og belastning på miljø og klima?
  2. Bør ikke Norden sitte i førersetet når det gjelder nordisk sikkerhetspolitikk?
  3. Hvilke andre norske bidrag enn militære er vurdert av Forsvars- og utenrikskomiteen, når det gjelder avspenning i vårt forhold til Russland?
  4. Har fredsorganisasjonene en mulighet til å bidra til et freds – og miljøperspektiv i norsk sikkerhetspolitikk?
Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *