Uttalelse fra WILPF Norge 17. juni 2017

Russland planlegger å taue et atomkraftverk langs norskekysten fra St. Petersburg til Murmansk i 2018.

WILPF Norge oppfordrer norske myndigheter til å protestere mot den transporten.

De russiske flytende atomreaktorene representerer en enda større risiko for ulykker enn de landfaste, og den planlagte transporten av reaktorene langs norskekysten innebærer høy risiko. Selv om transporten skal gå utenfor norsk farvann kan det oppstå ulykker – og det kan også bli uvær som gjør at man må søke nødhavn under transporten .

Vi må unngå flere atomulykker som gir langtidskonsekvenser for helse og miljø.

Norge bør gå mot denne transporten, men tilby faglig kompetanse i nedbyggingen av atomindustrien som tvinger seg fram i årene som kommer.

WILPF har helt fra starten av atomalderen tatt et klart standpunkt mot bruk av atomenergi i sivile kraftverk på grunn av en uakseptabel risiko for miljø og mennesker.

 

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *