WILPF Norge ser det som meget positivt at Nobels fredspris i år ble gitt til ICAN, The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons.

Det er særlig viktig at tildelingen gjøres i år på grunn av den epokegjørende avtalen som er støttet av 122 land i FN, en avtale som ICAN sterkt har bidratt til å fremforhandle. Avtalen innebærer å traktatfeste forbud mot bruk, lagring og produksjon av atomvåpen. Atomvåpen er den våpentypen som har de mest ødeleggende og langsiktige virkningene, også humanitært og miljømessig.

ICAN er en koalisjon av frivillige organisasjoner som arbeider mot atomvåpen verden over. Blant dem er WILPF International sterkt inne gjennom nedrustningsprogrammet Reaching critical will. Også WILPF i Norge og andre land har deltatt aktivt i kampanjen for forbudet, nå sist i den norske valgkampen. Pristildelingen er derfor også en hyllest til det langvarige frivillige arbeidet mot atomvåpen,

Prisen er en oppmuntring til fortsatt å insistere på at atomvåpen ikke tjener noen som helst lovlig hensikt, heller ikke som avskrekking, og derfor må forbys.

Nobelprisen innebærer en forpliktelse for Norge til å aktivt arbeide for forbud mot atomvåpen. Norge og de andre NATO-landene er blant dem som ikke har signert avtalen. Disse landene må nå snarest komme opp med tiltak for å sikre et forbud som omfatter alle land.

Oslo/ Hamar 7. oktober 2017

Liss Schanke, leder WILPF Norge og Kari Nes, leder WILPF Norge

Last ned uttalelsen her.

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *