Organisasjon

IKFF/WILPF Norge er en medlemsbasert organisasjon. Vårt høyeste beslutningsorgan er landsmøtet som hvert år. Landsmøtet velger et landsstyre som har som ansvar å styre organisasjonen mellom landsmøtene. På landsmøtet vedtas en arbeidsplan som ligger til grunn for landsstyrets arbeid.

IKFF/WILPF Norge er en landsdekkende organisasjon med lokale avdelinger med minst 3 medlemmer. På steder uten lokalavdelinger er medlemmene direkte tilsluttet landsorganisasjonen.

På internasjonalt nivå er vår internasjonale kongress, som møtes hvert fjerde år,  det høyeste beslutningsorganet. Eksekutivkomiteen (ExCom) og Det internasjonale styret (IB) har som  oppgave å gjennomføre strategier og programmer vedtatt av kongressen. Stående utvalg velges av IB.

Landsstyret valgt på landsmøtet 2019

LokallagLandsstyremedlemmerTlf.E-post
Oslo/VikenFast Liss Schanke95 22 75 73Liss.schanke@gmail.com
Fast Elisabeth Koren41 62 67 33e-koren@online.no
Fast Elisabeth Eide99 53 83 84elisabe@oslomet.no
Fast Audgunn Oltedal92 45 04 54audgunn@oslomet.no
Vara Camilla Hansen48 40 24 30cami78@online.no
Vara Elisabeth Kristiansen47 31 17 56eplepiken@gmail.com
Hedmark/OpplandFast Kari Nes95 77 94 02kari.nes@inn.no
Vara Eli Hammer Eide93 64 51 76elihammereide@gmail.com
Vara Inger Karin Røe Ødegaard95 12 29 35roe.odegard@gmail.com
Bergen/ HordalandFast Åse Møller- Hansen41 80 92 38aasemh04@yahoo.com
Vara Lidia Kleiberg90 69 01 52lidia@kleiberg.biz
Vara Karen Grønn-Nielsen40 83 04 74karenohgn@gmail.com
Sandnes/ StavangerFast Tone Ravnaas92 05 40 24toneravn@gmail.com
Vara Ingegerd Austbø95 1192 72ingegera@online.no
Vara Jorunn Karin Berg90 53 37 43Jorunn.karin.berg@gmail.com

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *