Organisasjon

IKFF/WILPF Norge er en medlemsbasert organisasjon. Vårt høyeste beslutningsorgan er landsmøtet som hvert år. Landsmøtet velger et landsstyre som har som ansvar å styre organisasjonen mellom landsmøtene. På landsmøtet vedtas en arbeidsplan som ligger til grunn for landsstyrets arbeid.

IKFF/WILPF Norge er en landsdekkende organisasjon med lokale avdelinger med minst 3 medlemmer. På steder uten lokalavdelinger er medlemmene direkte tilsluttet landsorganisasjonen.

På internasjonalt nivå er vår internasjonale kongress, som møtes hvert fjerde år,  det høyeste beslutningsorganet. Eksekutivkomiteen (ExCom) og Det internasjonale styret (IB) har som  oppgave å gjennomføre strategier og programmer vedtatt av kongressen. Stående utvalg velges av IB.

IKFFs landsstyre 2017

Ledere     
Liss Schanke og Kari Nes

Styremedlemmer
Jorunn Karin Berg
Elisabeth Lønnå
Trine Eklund
Grete Belinda Barton

Varamedlemmer
Inger Mokkelbost Haug
Eva Lillefosse/Susanne Urban
Anne M. Hjort-Larsen
Gro Eriksen
Monica Bothner

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *