«Disarm! For a Climate of Peace» var tittelen på International Peace Bureaus (IPB) kongress som gikk av stabelen i Berlin 30. september til 3. oktober 2016. Kongressen hadde et fullpakket program med 28 plenumstalere og 70 mindre debatter og workshops, i tillegg til pressekonferanse foran den tyske riksdagen, kunstprosjekter og yoga.

«What did you learn in school today?» sang Birgitte Grimstad, som en av mange fredssanger som ble fremført på kongressen. Tatt i betraktning alle møter som gikk parallelt, vil denne rapporten kun si noe om hva undertegnede «learned in school today.»

Fredag 30. september
Christian Thomsen, president for Berlin Tekniske Universitet ønsker oss velkommen til campus. Han var stolt av å si at universitet ikke støtter militære forskningsprosjekter.

Matthias Kollatz-Ahnen, den tyske finansbyråden, hadde med seg hilsninger fra Berlins myndigheter. Matthias refererte til en japansk soldat som hadde kjørt gjennom byen i 1945, som sa at «Berlin er en grushaug, det vil aldri kunne bli en by her igjen». Han var stolt av at Berlin er gjenoppbygget, og understreket at skyggene etter andre verdenskrig og den kalde krigen fortsatt gjør tyskere til et folk som forstår verdien av fred.

Susanne Baumann, assisterende kommissær for den føderale regjeringen i nedrustingssaker og kontroll i det tyske utenriksdepartementet, snakket varmt om en verden uten atomvåpen. Hun sa at «Tyskland er forpliktet til visjonen om en verden uten atomvåpen. Den føderale regjeringen har konsekvent og med utholdenhet arbeidet for en gradvis, pragmatisk tilnærming for å skape forutsetninger og det aktuelle sikkerhetsmiljøet for en verden både uten atomvåpen og for å redusere atomvåpnenes rolle.» Talen ble godt mottatt av forsamlingen.

Atomnedrustning hadde størst oppmerksomhet under hele kongressen. Det var også en stor gruppe med japanske atomvåpenmotstandere tilstede.

Independent and Peaceful Australia Network (IPAN) hadde denne helgen nasjonal konferanse i Australia. Derfra fikk vi på videooverføring en hilsen om at IPAN ønsker et Australia som løser sine utenrikspolitiske konflikter med fredelige midler, og at nettverket er sterk motstander av at USA har stasjonert soldater og overvåkningsutstyr på australsk jord. Denne demonstrasjonen av våpenmakt rettet mot Kina kan kun øke det militære konfliktklima.

Erkebiskop Nikola Eterović, Apostoliske nuntius av Den hellige stol i Berlin, overbrakte en oppmuntring fra pave Francic I i Roma. Med et lite diskré korsets tegn ble vi alle velsignet av Berlins erkebiskop. Det var fint med et lite hokus-pokus for det erkebiskopen sa var helt uforståelig grunnet mumling på latin, grumsete engelsk og en mikrofon som ikke virket etter hensikten.

Arja Saijonmaa, sang for oss som et pusterom i talene. Michael Møller,  generaldirektøren for FNs kontor i Genève, snakket om «The Roadmap for the Future».  Fred er mer enn fraværet av krig. Bare 1/4 del av voldelig død skjer i krig. Vi må ha et integrert syn på utvikling, fred og internasjonale relasjoner.

Saber H. Chowdhury, president for Den Interparlamentariske Union (IPU), Bangladesh: «Disarmament for Development – Challenge for Society and Parliaments». Han snakket om viktigheten av å lære å oppmuntre hverandre i demokratisk utvikling. «Best praksis» kan vise vei. Han ville oppmuntre alle land til å satse på utvikling i stedet for atomopprustning.

Tawakkol Karman, journalist og blogger fra Jemen: «Towards Sustainable Peace Building». Hun tok opp tråden fra Chowdhury og viste til at 25 prosent av militærbudsjettene i verden kunne betale for alle utviklingsmålene til FN. Hun var trist for hva som skjer i Jemen, men sa at det er mulig å skape fred, og at fred må komme med rettferdighet. Se hele talen her.

Sharan Burrow, generalsekretær for the International Trade Union Confederation (ITUC), holdt talen «The Peace Imperative – Investment and Inclusion». Hennes budskap var at tiden er inne for å tenke annerledes for å gi folk arbeid de kan leve av, og et økonomisk system hvor ekte verdier er viktigere enn finansspekulasjon.

Kvelden ble avsluttet med et festfyrverkeri av et foredrag av Samir Amin, fra Third World Forum (Senegal), som snakket om «The Political Conditions for a Lasting Global Peace». Amin er en kjent marxistisk økonom som hamrer ut et senario hvor landene i Europa må melde seg ut av NATO og bekjempe USAs hegemoniske grep på verdens sikkerhet. Amin sier at Europa ikke eksisterer fordi EU mangler folkelig støtte. Disse landene lider under et kapitalistisk system (EU) som undertrykker mennesket og demokratiet. Jeg må innrømme at han har rett i at landene i Europa med sin tilknytning til NATO er medansvarlig for en «utenrikspolitikk» drevet av USA hvor den «evige krigen» er en dynamo.

Tilslutt fikk vi et musikalsk innslag fra Berlins Metropol Orchestra, som var et verdensorkester sammensatt for IPB kongressen.

Lørdag 1. oktober
Corazon Fabros, IPB & STOP the War Coalition (Filipinene), snakket om «Peace Conflicts and the Armament Race in South-East Asia». Fabros tegnet et dystert bilde av en region med stadig større militær opprustning (jeg stusset litt over at hun hadde en sterk slagside mot Kinas synspunkter). Kina tapte sin sak i Haag om rettigheter i Sør-Kina havet – en beslutning Kina sier de ikke vil ta til følge. Fabros viste fram et kart hvor konfliktlinjene gikk tydelig frem.

mapErlan Idrissov, Utenriksminister i Kazakhstan, «Manifesto for a World without Nuclear Weapons  and War». Kazakhstan er valgt inn i sikkerhetsrådet for 2 år med start 1. januar 2017.  Idrissov sa tydelig at atomnedrusting var en av hans hjertesaker og noe Kazakhstan skal jobbe videre med.

Aude Fleurant, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), «Recent Trends in Global Military Spending: The Shallowest Down Cycle since World War II?»  Tallene fortelle at verden har en stabil investering i våpen og militærmakt. Hun minnet oss på at 75 % av våpen blir solgt av USA og land i Europa.  Fleurant var helt tydelig på at det er ingen korrelasjon mellom økt forsvarsbudsjett og økt sikkerhet.

Søndag 2. oktober
Madeleine Rees, generalsekretær for Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF), snakket om «From Game of Thrones to Trump – the problems of patriarchy and the responses of feminism». Med sverd og besvergelser kjemper menn en evig kamp om makten. Likestilling og et rettferdig juridisk system hvor kvinner er med som premissleverandører er det eneste som kan sikre fred. Fred uten rettferdighet er ikke bærekraftig. Og kvinners kulturelle og sosiale ulikheter er med på å gjøre det nye systemet inkluderende. Mangfold er noe som gjør oss rike. WILPFs integrerte analyse må ut til beslutningstagere, det kan du bidra med.

Å høre Rees var flott, hun brekker ned disse store vanskelige prosessene til enkle gjøremål: Du kan snakke med dine folkevalgte, med dine eksperter og rådgivere, og fortelle dem at kvinner har et annet ikkevoldelig sett med verktøy som vil gjøre verden til et fredeligere og mer rettferdig sted. Og at menn må komme ut av blodtåka, den voldelige som maskuliniteten representerer. I Games of Thrones snakker de om vinteren som kommer, det er krigen. I motsetning til sverd og vold finnes det internasjonale rettssystemer som er skapt til å håndtere konflikter uten bruk av makt.

Workshop: WILPF Norge og Norges Fredslag arrangerte en av de mange workshopene. Trine Eklund,
Fredrik Heldal, Kamila Wisz og undertegnede, Elisabeth Kristiansen ledet workshopen. Ved hjelp av metoder hentet fra Fredslagets HIPP-gruppe, var vi 16 mennesker som diskuterte ferdsdepartement og sikkerhetsspørsmål i 90 minutter denne søndag formiddag i Berlin. Programmet hadde 9 punkter og noen flere ble lagt til, da vi fikk rikelig med tid. Det gikk over all forventing bra og alle medvirkende var såre fornøyd med innsatsen.

bilde1Philip Jennings, generalsekretær i UNI Global Union, holdt en tale med tittelen «The Labour Movement and the Path to Peace». Han snakket om sine forfedre som var forargede prester og sa at vi denne søndagen skulle få oss en preken vi knapt ville glemme. Og det fikk vi. Jennings leder 20 millioner arbeidere fordelt på 900 foreninger i 150 land. Han var klar for en grønn omstilling og en fredelig verden. Fagforeninger har ofte orkesterplass til uroligheter og har vært med i fredsforhandlinger i mange av de vanskeligste konfliktene i nyere tid. Han nevnte Columbia og Tunisia hvor fagforeningene har spilt en viktig rolle. Men en verden som ikke lar seg reformere kan ikke vente seg noe annet enn revolusjon, hevdet Jennings, og siktet til et økonomisk system hvor de 100 rikeste menneskene i verden eier over 50 prosent av verdens rikdom. Han ropte seg hes og slo ut med armene og var svært troverdig.

Betty Reardon, grunnlegger av International Institute on Peace Education (IIPE) og vinner MacBride-prisen i 2009, holdt innlegget «Learning to Disarm: Educating to Realize the IPB Action Agenda». IIPE var en av hovedpartnerne til IPB ved årets kongress. I en alder av 87 var Reardon virkelig en sterk kontrast til Jennings stormende tale. Med erfaring fra fredsundervisning som går tilbake til 1960, fortalte Reardon om viktigheten av å se bak konfliktene.

Parallelt med kongressen var det et ungdomsprogram som la frem sitt utkast til deklarasjon. De bedyret at dette bare var en start og at de skulle jobbe videre.

Colin Archer, generalsekretær i IPB presenterte en oversikt over de mange forberedende arrangementene som hadde gått forut for kongressen, og forslaget til IPBs nye agenda. Les agendaen her.

På nettet fant jeg et intervju som også var del av kongressen med Noam Chomsky, det kan sees her.

Det var flott at så mange fra WILPF Norge hadde tatt turen til Berlin, vi var i alle fall 14 stk. Det var også inspirerende å se at så mange unge folk er opptatt av fredsspørsmål. Det gir håp.

 

Elisabeth Kristiansen
Medlem WILPF Norge

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *