IKFF Sandnes

Ingegerd Austbøs, leserinnlegg Sandnesposten 17. november 2015: Flyktninger eller kampfly?

Heidi Bjerga leserinnlegg: Nei til atomvåpen!

Sandnes og Høyland IKFF ble stiftet 2. desember 1947. Lilly Hertel-Aas ble invitert til Sandnes for å holde foredrag om fredsarbeid på en avslutningsfest for et sykurs en høstdag i 1947. 30-40 mennesker var til stede, blant den Johanne Lea. Foredraget gjorde strekt inntrykk på henne, og hun tok imot utfordringen fra Lilly Hertel-Aas om å stifte en avdeling av IKFF Sandnes. Kontakt: Gro Eriksen Tlf: 51662370 Epost: eingro@lyse.no

Kvinneblikk forside

De har siden den tid hatt mange studieringer senest på vår bok ”Kvinneblikk på atomkraft.”Se boken her.

Fredsspor av Gripsrud

Johanne Skog Gripsrud fra Sandnes IKFF har skrevet mange bøker om fredsarbeid.

 

 

 

 

Fredstanken i musikk og lyrikk

Publisert June 15, 2015

Da Sandnes avdelingen i 2014 planla hvordan vårt 100-årsjubileum skulle være, var Fredskultur en naturlig valg for oss. Både var styrking av fredskultur en viktig del av WILPFs arbeid fra 1915, men også en stor del av Sandnes sin lokale agenda fra oppstart i 1948. «Freden begynner i menneskenes sinn». (Bjørnstjerne Bjørnson)

16. april ble «Fredstanken i musikk og lyrikk» framført for godt over 100 tilhørere. Programmet ble egentlig laget av Johanne Skog Gripsrud og Marit Thorkildsen på 1970-tallet. Dikt og sanger fra ulike kulturer, og fra ulike tidsepoker ble på 80-tallet fremført på videregående skoler i Rogaland. Rikskonsertene støttet konsertene. Da som nå ble de fremført av Gunnar Rød, Einar Eriksen (dikt og sang) og Ernst Schønborg(visesanger).

I 2015 hadde vi i tillegg fått med to unge kvinner fra musikkmiljøet i Stavanger/ Sandnes: Wibeke Wetaas, sopran, og Olaug Mundal, pianist. Innholdet ble derfor litt forandret, men ut fra samme ide; – å vise at mennesker alltid har ønsket å leve i fred med hverandre. Dikt fra Østen, bibelske tekster og fredssanger av bl. a Gerd Grønvold Saues fikk her en felles overskrift. Spørsmål ble stilt ved maktovergrep og krig, som hos Berthold Brecht og seinere protestviser. Samtidig hadde programmet et «framtidshåp» hvor Inger Hagerups «Vær utålmodig menneske og «Nella fantasia/ Gabriels obo» avsluttet denne delen av programmet. (Forts. under bildet)

Gunnar Rød, Wibeke Wetaas, sopran, Olaug Mundal klaver, Tora AAsland, Ernst Schønborg, Einar Eriksen, Gro Eriksen, Marta Dortea Sagland Lea og Johanne Skog Gripsrud. Foto: Elisabeth Kristiansen

Gunnar Rød, Wibeke Wetaas, sopran, Olaug Mundal klaver, Tora AAsland, Ernst Schønborg, Einar Eriksen, Gro Eriksen, Marta Dortea Sagland Lea og Johanne Skog Gripsrud. Foto: Elisabeth Kristiansen

 

Applausen etterpå var stor, og vi fikk tid til å dele våre opplevelser i pause med kafe. Medlemmer fra både Stavanger og Sandnes var til stede sammen med overraskende mange andre fredsinteresserte Sandnes borgere. De som framførte programmet, og vårt aktive æresmedlem, Johanne Skog Gripsrud, fikk blomster!

Kultur- og fritidssjef i Sandnes kommune, Tone Strømø, åpnet programmet og roste organisasjonen for sitt lange arbeid i fredens tjeneste. Gro Eriksen ledet programmet og presenterte WILPF/IKFF før kulturprogrammet startet.

I pausen ble det solgt kaker som alle involverte tok med seg, det var 20 sorter. I andre del av programmet hadde Wibeke Wetaas og Olaug Mundal egen avdeling med musikk fra klassisk og mer populært repertoar. Også denne delen vakte stor begeistring.

Vi er stolte over arrangementet og over samarbeidet med å få dette til!

Styret i Sandnes takker alle for svært godt samarbeid på alle felt!

Gro Eriksen
IKFF Sandnes

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *