Intervju med Norges fredsminister Å. Simonsen juni’23, aktiv i bike for peace.

Hva er din hovedagenda som fredsminister?

Jeg vil fokusere på å styrke FN ved å gå inn for FNs totalforbud av atomvåpen, ved økte bevilgninger til FN samtidig som jeg gradvis vil redusere det norske forsvarsbudsjettet. Midlene skal kanaliseres til å innfri FNs bærekraftsmål

Hvordan vil du forankre fredsarbeid i samfunnet?

Det må mer informasjon ut til folket og inn i skolene om viktigheten av å løse konflikter på en fredelig måte, via forhandlinger og fredsavtaler og konfliktløsing med ikkevoldelige metoder. Dette må inn i skolens læreplaner.

Hva med NATO?

NATO er ikke lenger den forsvarsallianse den opprinnelig var tenkt som. Den bryter med de vedtak som er gjort i Norge om ikke å bidra til våpenleveranser og delta i mange meningsløse kriger med millioner av drepte. NATO er overflødig om vi tenker på å bidra til en fredelig verden. Da Warshawapakten ble oppløst i 1992 burde NATO også blitt oppløst. Det ville bidratt til en tryggere verden.  Norge må løsrive seg fra denne alliansen. Vi må innta en egen selvstendig stilling i verden hvor det er vårt Storting som bestemmer vår rolle internasjonalt.

Hva med amerikanske baser i Norge da?

Vi må si NEI til USA baser i Norge og vi må ha som mål å få fjernet disse. Vi må nekte å la USA få bruke vårt territorium til oppbygging av våpenlagre, soldater og atommissiler i sin stadig mindre kalde krig mot vår nabo Russland, som vi blir presset til å ha som fiende.  Verden står overfor en stor miljøkatastrofe som vi ikke klarer å bekjempe uten å redusere vår militære aktivitet. Å få alle militære utslipp inn i verdens klimaregnskap er noe vi må få på plass straks. All øvrig kamp for miljøet mister sin slagkraft om vi ikke setter hovedfokus på klimautslipp ved militær aktivitet.

Nøkkelen til fred er at vi rekker ut en hand og blir venner med våre naboer.

Vi har selv våpenproduksjon her i landet, noe som i høy grad også har en negativ effekt på klima.  Jeg vil gradvis trappe ned vår våpenproduksjon og etablere alternative arbeidsplasser som erstatning for disse i Kongsberg og på Raufoss.i

VENNSKAP OG FRED

Som aktiv fredsaktivist i Bike for Peace er vårt budskap der først og fremst «Friendship and Peace.» Vi sykler rundt hele verden med dette budskapet.  Vi er i dag vitne til at det å dyrke uvennskap og fiendlighet øker krigsfaren,  øker militariseringen, øker frykten for atomkrig, øker menneskenes angst for hva som kan skje og ikke minst fører til at milliarder brukes til forberedelse av neste krig. Denne spiralen må snus.

Derfor er nøkkelen til nedbygging av forsvar, våpenproduksjon, sanksjoner og utestengelser, økt angst i samfunnet etc. at vi rekker ut en hand og blir venner med våre naboer.

Konflikter mellom land må løses via diplomati og forhandlinger.  FN må styrkes og en internasjonal Fredsbevarende styrke opprettes som en Verdensgaranti for fred.  Da vil flere og flere land være istand til å bygge ned sine forsvar, bruke sine ressurser og penger på å konsentrere seg om sosial utvikling og velstand for sitt folk.

Her kan du laste ned månedens fredsminister som pdf. 

Åse Simonsen_Å rekke ut en hånd

 

 

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *