Bilde: commons.wikimedia.org

 

 

 

 

 

 

 

Åpent brev fra WILPFs generalsekretær Madeleine Rees 28.1.22

Ukrainakonflikten: Militarismen kan drepe oss alle.

Det virker som om USA har besluttet å henvise den stadig farligere situasjonen rundt Ukraina til FNs sikkerhetsråd, og saken vil bli diskutert mandag 31. januar. Vi oppfordrer på det sterkeste til at debatten brukes til å ta opp de alvorlige og underliggende årsakene og ikke blir misbrukt av medlemmer av FNs sikkerhetsråd til å praktisere militaristisk retorikk.

Det er helt klart at situasjonen representerer en stor og umiddelbar trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. FN-pakten gir hovedansvaret til FNs sikkerhetsråd for å opprettholde fred og sikkerhet i verden. Til nå har FNs generalsekretær og FNs sikkerhetsråd sin taushet vært uforståelig.  Å gi fra seg ansvaret for å løse situasjonen til de som gang på gang har bevist at de er absolutt uansvarlige  – regjeringer som har investert milliarder i våpen og som fører krig, direkte eller indirekte, rundt om i verden – er å ignorere prinsippene og formålet med FN-pakten. Denne krisen er skapt av disse landenes militarisme, og militarismen deres kan ikke løse den.  Å overlate styringen til våpenarsenalene, gjør at situasjonen driver inn i en væpnet konflikt, en potensielt atomkrig.  Dette er ikke sikkerhet.

Dette er patriarkatet og militarismens galskap. Å unnlate å handle for fred i Ukraina, etter forferdelige svikt ovenfor Afghanistan, vil bekrefte at etter tiår med overgrep fra de fem permanente medlemmene i sikkerhetsrådet, er FN-systemet, slik det nå er strukturert, nesten håpløst. Siden 2014 har tusenvis av sivile blitt drept og såret. Plyndring av Ukraina gjennom nyliberal intervensjon og politikk har etterlatt en befolkning i alvorlige økonomiske problemer, med en massiv innvirkning på kvinner, spesielt i landlige områder. COVID-19-pandemien gjorde det helt klart at det er behov for betydelige investeringer i helsevesen og sosial infrastruktur; og likevel har det i stedet blitt brukt penger på våpen. Militariseringen og misbruk av språket i FNs kvinne-, freds- og sikkerhetsagenda av FN, NATO og de ukrainske myndighetene betyr at kvinner må registrere seg for militærtjeneste. Men hvor er kvinners deltakelse i de nåværende diskusjonene? Hvor er deltakelsen til ikke-voldelige mennesker, de som vil lide mest under et krigsutbrudd? I stedet for å gå inn for fredelig løsning og de-eskalering, har medlemmene av FNs sikkerhetsråd oversvømmet regionen med våpen og bygget videre på eksisterende militære allianser og spenninger, som om vi ikke har lært noe av 1914. Dette er ikke sikkerhet. Se opp! Konflikter og krigsprofittering gjør menneskeslekten sitt nederlag uunngåelig; Militarismen dreper bokstavelig talt alt. Alle stater, uavhengig av geografisk plassering, har forpliktelser. Ingen land kan ha nytte av denne krigen; heller ingen mennesker, noensinne. Bare kleptokratene og de svake har behov for våre distraksjoner.

FNs sikkerhetsråd må handle nå.

Representanter for FNs sikkerhetsråd bør sendes til Ukraina og til grensen for å vurdere forholdene, truslene og få førstehåndskjennskap til de som er direkte berørte og samle partene for mekling og fredelig løsning. «Jeg kan ikke forstå hvorfor det er umulig å få slutt på dette. Hvorfor må barna våre dø ?» (Mor til en soldat skutt og drept på den ukrainske grensen)

Gjør det nå!  Det er fortsatt mulig og helt avgjørende å forhindre at konflikten eskalerer. De grunnleggende årsakene må identifiseres, og den fortsatte striden om Donbass må tas opp med full deltakelse fra de mest berørte. Det må gis all nødvendig støtte for å løse økonomisk usikkerhet og iverksette tillitsskapende tiltak for å finne en vei til forsoning. Fred må være den overordnede interessen.

Hvis FNs sikkerhetsråd ikke klarer å komme fram til fornuftige, diplomatiske midler for å sikre fred, ber vi FNs generalforsamling om å ta ledelsen. At noen få aktører med økonomiske interesser svikter, kan ikke få ødelegge livene til de mange som søker fred.

 

Madeleine Rees
Generalsekretær
Women’s International League for Peace and Freedom

 

Tagged with →  
Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *