Asylkonferansen i Oslo 12. november gir status for hvordan Norge oppfyller sine menneskerettsforpliktelser på dette feltet, og hvilke tiltak som trenges for å forsikre oss om at vi overholder dem. Følgende tema blir vektlagt:

-Middelhavet,- situasjonen i de greske leirene. Tiltak for å hindre mennesker på flukt.

 -Retten til å søke asyl i Norge og få en rettssikker behandling.

-Livet med usikker status i Norge. Hvordan oppleves det å være asylsøker i Norge med tidsbegrenset opphold eller opphold med begrensninger?

-Er norsk og europeisk asylpolitikk i tråd med menneskerettighetene? Status for familiegjenforening i Norge, Sverige og Danmark.

Tid og sted: Røde Kors Konferansesenter, Henri Dunant-salen, torsdag 12. november 2020.

Arrangører: Mellomkirkelig råd, NOAS, Mennesker i Limbo, Refugees Welcome Norway, Vergeforeningen Følgesvennen, Norges Kristne Råd, Norsk Folkehjelp, Rettferdighet i asylpolitikken (RIA), Antirasistisk Senter. IKFF.

Et begrenset antall kan delta fysisk,med tanke på smittevern. Informasjon om påmelding for fysisk deltagelse, kommer. Konferansen vil bli streamet.

For nærmere informasjon:

https://www.facebook.com/events/r%C3%B8de-kors/asylkonferansen-2020-en-asylpolitikk-i-tr%C3%A5d-med-menneskerettighetene/356285215614277/

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *