Betsy Kawamura er et medlem som lenge har arbeidet med situasjonen til Nord-koreanske kvinner inne i Nord Korea, og de som lever i eksil.

Her gjengir vi et intervju laget av Kathrine Geard, publisert i Journalisten 12. april 2013

Besty KawamuraNordkoreanske stemmer 

Starter medieplattform for eksilmiljøet, etterlyser norske journalister med erfaring fra og interesse for diktaturet. Krigsretorikken har satt Nord-Korea ettertrykkelig på det globale nyhetskartet. Betsy Kawamura håper det kan føre til at også nordkoreanske flyktninger får mer oppmerksomhet. Selv har hun i mer enn ti år engasjert seg i deres situasjon. Et langsiktig mål er å bygge opp et medie- og journalistprogram for styrke eksilmiljøets stemmer i Europa.

Den japansk-amerikanske menneskerettighetsaktivisten har bodd i Norge i flere perioder siden 1986. Nå planlegger hun et høstseminar på Litteraturhuset i Oslo for å belyse medienes rolle og om journalistikken har bidratt til endringer inne i Nord-Korea eller i det globale eksilmiljøet.

– Vi vil også se på om engasjementet til internasjonale journalister har ført til forbedringer i menneskerettigheter, mediesituasjonen og internasjonale forbindelser, forklarer Kawamura.

Ønsker flere

Seminaret har fått støtte av Fritt Ord. Det vil delta journalister og fotografer som har jobbet inne i Nord-Korea eller som har dokumentert livet til folk som har flyktet fra regimet.

Foreløpige navn på programmet er blant andre den tyske fotojournalisten Katharine Hesse, som har jobbet med nordkoreanske flyktninger i Kina og filmskaperen Paul Harraby, som laget dokumentaren «Under a Different Sky» for Panos Pictures. Filmen handler om nordkoreanske kvinner bosatt i Storbritannia. Også fotografen Thomas Van Houtrve, som i fjor ga ut den prisbelønte boka «Behind the Curtains of 21st century Communism» vil delta.

– Andre journalister eller fotografer som har erfaringer fra Nord-Korea og vil bidra kan gjerne ta kontakt, sier Kawamura. Hun ønsker å øke bevisstheten om det som skjer i Nord-Korea og inspirere til at medier og pressefolk i Norge og Skandinavia ser nærmere på eksil-koreanernes situasjon.

Gi stemme

Kawamura sto også bak et tilsvarende seminar på Litteraturhuset i fjor høst, med støtte fra blant andre Norske Pen og Cappelen Damm, der blant andre to overlevende fra konsentrasjonsleire i Nord-Korea deltok.

Seminarene er likevel bare en del av det arbeidet Kawamura driver for å rette oppmerksomheten mot landet og bidra til hjelp og støtte til flyktninger som slår seg ned i Europa. Hun jobber også med et langsiktig program – Voice of Free North Korea – som skal gi stemme til de ca. 1.000 nordkoreanerne som nå lever i europeisk eksil. I utgangspunktet blir det et nettsted, men eksil-radio står på ønskelista. Målet er å gi dem en sikker plattform der de kan dele sine historier og opplevelser og få nye ferdigheter gjennom opplæring i online-kommunikasjon og meningsytring.

– Vi vil legge spesiell vekt på å få med kvinnene som har en tendens til å forbli usynlige. Vi har også et likestillingsperspektiv på arbeidet.

Mentor

Kawamura tror at et mentorprogram, der erfarne journalister står for opplæringen, kan bli et springbrett til framtidige profesjonelle mediekarrierer for en del av flyktningene.

– Det er viktig at man får journalister med kunnskaper om upartiskhet og yrkesetiske standarder blant nordkoreanere selv. Målet er å gjøre dem til førsteklasses journalister, sier Kawamura.

Hun mener det er viktig at nettopp Norge bidrar i arbeidet og peker på vårt omdømme som forkjemper for menneskerettigheter og likestilling, og støtte til dissidentstemmer slik som Democratic Voice of Burma, Den norske Burmakomité, Den norske Tibet-komité, Helsingfors-komiteen og Menneskerettighetshuset.

 

Ønsker du vite mer om Besty Kawamura og hennes arbeid kan du lese mer på

Woman4nonviolence

 

 

 

Tagged with →  
Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *